Szónoklat a tiszta szívről 2012-02-24

szandek1Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

A magasságos Allah így szólt a Koránban:

„Bizony, mi próbára tettük őket, amiképpen próbára tettük a kert gazdáit, amikor megesküdtek, hogy reggelre kelve leszüretelik azt, és nem mondták azt: Ha Allah úgy akarja És - miközben aludtak - meglátogatta őket Uruktól egy [pusztító] látogató. Reggelre olyan lett (a kert), akár a koromfekete éj. Ők pedig reggelre kelve szólongatták egymást: Induljatok kora reggel a termőföldetekre, ha szüretelni akartok! Útnak eredtek s közben egymás között sustorogtak: Bizony, nem fog ma bejönni hozzátok egy szegény sem! És kora reggel elszántan indultak el: képesek lesznek [a szegények távoltartására].” (Korán 17-25)

Bővebben...

Az együttműködés fajtái az iszlámban - 2012-02-17

ummah2012. február 17. Pénteki szónoklat – Abdulghani Testvérünk szónoklatának összefoglalója

Az együttműködés Allah küldöttével (Allah dicsérje és üdvözítse)

A magasságos Allah így szólt: „Ó ti, akik hisztek, legyetek istenfélők, és higgyetek küldöttében, kétszeres részt fog nektek adni a könyörületéből, és világosságot ad számotokra, amely által járhattok, és megbocsát nektek. Allah Megbocsátó, Irgalmas” (Korán 57: 28)

Bővebben...

Szónoklat a szíriai események kapcsán 2012-02-10

syria04 syria-crisis- 1212 11Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Zejd ibn Thabit al-Anszárí közölte, hogy Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Örvendhet a Sám (Szíria), örvendhet a Sám, örvendhet a Sám! Azt mondták: Ó Allah küldötte, minek okán? Azt mondta: „Allah angyalai kiterjesztették szárnyukat a Sámra (Szíriára)”. (al-Albáni hitelesnek minősítette).

Bővebben...

Szónoklat a Mennyei kertek örömeiről - 2012-02-04

paradicsom2012. február 04. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Minden ember keresi a boldogságot és az evilági örömöket. Az ember szeretne szemet gyönyörködtető villában lakni, finomabbnál-finomabb ételeket enni, szeretne egy kényelmes járművet, például egy fényűző autót, jobbnál-jobb minőségű ruhákban járni és szeretne egy gyönyörű feleséget. Ezek az evilági élet élvezetei, amelyekhez manapság kötődnek a szívek.

Allah azonban így szólt a Koránban: „Tetszetőssé tétetett az emberek számára a vágyak szeretete: a nőké, a gyermekeké, a temérdek arany és ezüst vagyoné, a megjelölt (telivér) lovaké, a jószágoké és a szántóföldeké. Ezek az evilági élet (mulandó) élvezetei, ám Allahnál van a legszebb hely a visszatérésre!”(Korán 3: 15).

Bővebben...

A megbízhatóság - 2012-01-27

lanc2012. január 27. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A megbízhatóság a legszebb erkölcsi vonások közé tartozik. A magasságos Allah előírta az embereknek, hogy legyenek megbízhatóak egymás között:
„Bizony, Allah arra utasít titeket, hogy adjátok vissza a rátok bízottakat azok tulajdonosainak” (Korán 4: 58);
„Ó, ti, akik hisztek! Ne legyetek hűtlenek Allahhal és a Küldöttel szemben, s ne legyetek hűtlenek a rátok bízott dolgokkal, miközben tudjátok” (Korán 8: 27)

Bővebben...

A mecsetek jelentősége a muszlim ember életében - 2012-01-20

Budapest Mecset2012. január 20. Pénteki szónoklat – Ali Futaini seikh szónoklatának összefoglalója

A mecset az iszlám vallás kiemelkedő jelképe, az egyistenhit megvallásának színtere, és a muszlim ember hitének megőrzését szolgáló legfontosabb intézmény.

A mecset mindmáig az iszlám társadalom legfontosabb jelképe, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a muszlimok bárhol is éljenek a világban, először a mecset, vagyis az imahely kialakítására törekednek, követve Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) példáját, aki Mekkából Medinába való kivándorlása után, az iszlám új hazájába való megérkezésekor első feladatának egy mecset felépítését tűzte ki. A mecset azonban nem csupán az istentiszteletnek adott helyet, hanem számos társadalmi funkciót töltött be. Egyszerre adott helyet a vallástudományok tanításának, a küldöttségek fogadásának és az ünnepeknek.

Bővebben...

Az ihszán jelentése és fontossága az iszlámban 2012-01-13

ramadan-eid-011Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Az ihszán alapvetően azt jelenti: jól, precízen, legszebb módon elvégezni valamit. Vallásilag pedig azt jelenti: úgy imádni, szolgálni Allahot, mintha látnánk és úgy imádni Őt, hogy teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy Allah lát minket.

Bővebben...

Szónoklat a jó feltételezésről - 2012-01-06

feltetelezes2012. január 6. Pénteki szónoklat – Ahmad al-Khadhmi seikh szónoklatának összefoglalója

Az emberek közül sokan esnek bele a rossz feltételezés bűnébe. A legtöbb ember rosszat feltételez Allahról, és úgy gondolja, hogy többet érdemel, mint amit Allah adományoz neki, bár ezt nem meri kimondani. Aki lemond Allah könyörületéről, és elveszíti a reményt irgalmában, az rosszat feltételez Allahról.

Bővebben...

Elérhetőségeink