A bűnök és az ellenszegülés veszélye 2013-05-03

dua12013. május 3. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A bűnök hatalmas veszélyekkel járnak, és rossz következményeik szétterjednek. Számos korábbi nemzet pusztulását és közösség lerombolását okozták. A magasságos Allah azt mondta: „És hány olyan települést zúztunk össze, amelyek igazságtalanok voltak, és utánuk újabb népeket hoztunk létre” (Korán 21:11)

A bűn és ellenszegülés által cserélte fel Iblísz a hitet hitetlenséggel, az Allahhoz való közelséget távolodással, a könyörületet átokkal, a Paradicsomot pedig Pokollal. A bűnök miatt érte el Noé népét az Özönvíz, emiatt pusztította el 'Ád népét a szörnyű forgószél, emiatt lett elragadva Thamúd népe a kiáltással, és emiatt pusztították el Lót népét a rájuk zúduló kövek.

Allah azt mondta: „S mindegyiket az ő bűne szerint büntettünk meg, így volt köztük, akire szélvihart küldtünk, és volt köztük, akit a kiáltás ragadott el, és volt köztük, akit elnyelettünk a földdel, és volt köztük, kit belefojtottunk a vízbe. És Allah bizony nem volt igazságtalan velük, hanem saját magukkal voltak igazságtalanok” (Korán 29: 40)

Azok a csapások, amelyek a muszlimokat sújtják saját bűneiknek és ellenszegülésüknek köszönhető. Allah azt mondta: „És ami csapás ér titeket, azáltal van, amit kezetek szerzett. És sokaknak megbocsát" (Korán 42: 30)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) egy alkalommal azt mondta: „Ó ti Muhádzsirok (Mekkából Medinába kivándorlók) gyülekezete! Amikor próbára lesztek téve öt [állapot] által – Allahtól kérek menedéket az elől, hogy tanúi legyetek – [akkor büntetés fog érni titeket]:

- Nem jelenik meg az erkölcstelenség egy nép közt sem, amíg nyilvánossá nem válik, és akkor bizony elterjed közöttük a pestis és olyan bántalmak is, amelyek nem estek meg korábban élt elődeikkel.

- Amennyiben csalárd módon kezelik a kimérést és a mérleggel való mérést, akkor nehéz esztendők, súlyos drágulás (áremelkedés) és az uralkodó igazságtalansága fogja őket sújtani.

- Amennyiben megtagadják a vagyonukra nézve kötelező adomány kiadását, akkor vissza lesz tartva tőlük az [eső]csepp az égből, és ha nem lennének jószágok, nem is esne náluk eső.

- Amennyiben megszegik az Allahhal és küldöttével kötött egyezséget, akkor hatalmat kapnak felettük idegen ellenségük, akik magukhoz ragadják egy részét annak, amit amazok birtokolnak.

- Amennyiben vezetőik nem ítélkeznek Allah könyve szerint, és válogatnak abból, amit Allah lebocsátott (a Koránban), akkor Allah akaratából egymás ellen fognak harcolni." (Al-Hákim, Ibn Mádzsah)

A hívőknek le kell vonniuk a tanulságokat, és tanulniuk kell az intésből, és neki kell látniuk a bűnbánatnak, és ne késlekedjenek a megbánással.

A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „Mondd: Ó szolgáim, akik túlzásba estetek magatokra nézve! Ne mondjatok le Allah könyörületéről! Allah bizony megbocsátja az összes bűnt, Ő bizony a Megbocsátó, az Irgalmas”. (Korán 39: 53)

Allah azt mondta: „Ó ti akik hisztek! Tanúsítsatok megbánást Allah iránt, őszinte bűnbánattal! Lehet, hogy Allah eltávolítja rólatok rossz tetteiteket, és olyan kertekbe helyez be, melyek alól folyók folynak" (Korán 66: 8)

Allah azt is mondta: „És akik, ha förtelmeset (erkölcstelenséget) tesznek, vagy igazságtalanságot követnek el magukkal szemben, akkor megemlékeznek Allahról, és megbocsátást kérnek a bűneikért – és ki bocsáthatná meg a bűnöket, ha nem Allah? – és nem ragaszkodnak ahhoz [a bűnhöz], amit tesznek, miközben tudják (hogy Allah elfogadja megbánásukat)” (Korán 3: 135).

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony, Allah kiterjeszti a kezét az éjszaka során, hogy azok, akik nappal bűnt követtek el, megbánhassák. És kiterjeszti a kezét a nappal során, hogy azok, akik éjjel bűnt követtek el, megbánhassák. (És mindennap ezt fogja tenni,) amíg a Nap nyugaton nem kel fel.” (Muszlim)


Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink