A Szent Korán 2013-02-08

koran-olvasasPénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A Korán Allah beszéde, amely lebocsátásra került Mohamednek (Allah dicsérje és üdvözítse), amelynek szavai utánozhatatlanok, és amelynek recitálása istenszolgálat, valamint és amelyet több hagyományláncon keresztül adtak tovább, és amely a kötetekbe írtak, kezdve a Megnyitó c. szúrától, egészen Az emberek c. szúráig.

A magasságos Allah több néven is említette a Koránt, melyek közé tartozik:
A Korán (Qur'án): „Bizony, ez a Korán arra [az útra] vezet, amely az egyenesebb” (Korán 17:9)
Az Írás (Kitáb): „Bizony lebocsátottunk hozzátok egy Írást, amelyben ott van az említésetek” (Korán 21:10)
A Különbségtevő (Furkán): „Áldott az aki lebocsátotta a [az igazság és a hamisság közötti] Különbségtevőt a szolgájának, hogy intő legyen a világok számára” (Korán 25:1)  
Az Intés (dzikr): „Bizony, mi bocsáttattuk le az  Intést, és bizony, mi megőrizzük azt” (Korán 15:9)
A Kinyilatkoztatás (Tanzíl): „És bizony, ez a világok Urának Kinyilatkoztatása” (Korán 26:192)

A Korán Ramadán hónapban került kinyilatkoztatásra. Allah azt mondta a Koránban: „[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberiség számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra” (Korán 2: 185)

Ramadán hónapban az emberek többet olvassák a Koránt, részeket tanulnak belőle kívülről, és tanulmányozzák a magyarázatát, illetve elmélkednek jelentésén.


A Szent Korán érdemei:

1. Igaz útra vezet. A magasságos Allah ezzel jellemezte a Szent Koránt, vagyis hogy az istenfélőket vezeti az ájái, fogalmai által, és kivezeti őket az istentársítás, a tudatlanság és a bűnök sötétségéből, az egyistenhit, a tudás és az engedelmesség fényére.

2. Tanulságai a legjelentősebb tanulságok, intései a leghatásosabb intések, történetei a legszebb történetek: „Mi mondjuk el számodra a legszebb történeteket azáltal, hogy sugalltuk neked ezt a Koránt, habár előtte a figyelmetlenek közé tartoztál” (Korán 12:3)

3. Gyógyír. A magasságos Allah azt mondta: „Ó ti emberek, intés jött el immár hozzátok Uratoktól, és gyógyír arra, ami a kebletekben van, útmutatás, és könyörület a hívőknek” (Korán 10: 57). A Korán gyógyír, orvosság a keblek számára a kétségek ellen, és mindaz ellen ami a szíveket és a testet támadja. Ennek a gyógyírnak azonban csupán a hívők látják hasznát: „És lebocsátunk a Koránból olyat, mely gyógyír, és könyörület a hívők számára, és nem növeli az igaztalanokat csupán veszteségben” (Korán 17: 82)

7. Allah könyvének megtanulása és olvasása távol tartja a szomorúságot, a viszályokat, az elemi csapásokat és boldoggá teszi a szíveket evilágon, és a túlvilágon. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondja: „Lesznek viszályok. Azt mondtam: Mi lesz a kiút azokból, ó Allah küldötte?  Azt mondta: Allah könyve, amelyben benne van azoknak a híre, kik előttetek éltek, és azoknak a híre akik utánatok érkeznek, és az ítélkezés arra vonatkozóan, ami történhet közöttetek. Döntő beszéd, amely nem komolytalanság, aki zsarnokoskodó és elhagyja, Allah süketté teszi, aki máshol keres útmutatást, azt Allah tévelygésbe viszi. Ez Allah szilárd köteléke, a bölcs intés, az egyenes út, amit a vágyak nem tudnak elferdíteni, és amellyel a tudósok sosem telnek el, nem okoz unalmat a gyakori ismételgetéssel, és nem szűnnek meg a csodái; aki azáltal hoz véleményt, igazat mond, aki aszerint cselekszik, jutalmat kap, aki ítélkezik általa, igazságot tesz, és aki felszólít (másokat) arra, hogy kövessék, maga is rálel az egyenes útra”  (al-Tirmidhi közölte.)

4. Számos olyan vitát lezárt, melyek a zsidók és a keresztények között támadtak vallási és történeti kérdéseiket illetően, mint például Jézus (Béke legyen vele) személye. Allah így szólt: „Bizony ez a Korán elbeszéli Izrael gyermekeinek annak legtöbbjét, amiben ők összekülönböztek. És bizony, ez útmutatás és könyörület a hívőknek” (Korán 27:77)

5. A Szent Korán tartalmaz tudományos csodákat is, amelyek a világi tudományokkal függenek össze. Van amiről részletesen, van amiről csak érintőlegesen, vagy utalásképpen szólt. A Korán olyan tudományos tényeket közöl, amelyeket a biológia, a geológia és csillagászat tudósai folyamatosan fedeznek fel és igazolnak, amely tényeket a Korán már sok évszázaddal ezelőtt közölt. Ezen tények közé tartozik a Korán által említett víz-akadály létezése, mely elválasztja a tengerekben a sósvizet az édesvíztől, hogy ne keveredjenek.
A magasságos Allah azt mondta: „Engedte a két tengert folyni, hogy találkozzanak. Ám közöttük akadály található, melyet át nem hághatnak” (Korán 55:19-20). A tudósok közül vannak, akik felveszik az iszlámot, miután szembesülnek azzal, hogy az általuk felfedezett tények igazolják a Koránban kinyilatkoztatott közléseket.

6. A Korán mindenki számára kitűnik könnyű nyelvezetével, és egyértelmű jelentésével. „És bizony megkönnyítettük a Koránt az említés számára, van-e olyan akinek használ az intés?” (Korán 54: 17)

7. A Korán olvasása istenszolgálat számunkra. A Korán olvasásának és megtanulásának érdemeiről olvassuk el figyelmesen a következő hadíszokat:

Allah dicsérje és üdvözítse - amint azt mondta: „Olvassátok a Koránt, mert a Feltámadás Napján közben fog az járni az olvasóiért.” (Muszlim)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Az, aki úgy olvassa a Koránt, hogy jártas abban, a nemes és tisztahitű angyalokkal lesz. És az, aki úgy olvassa a Koránt, hogy meg-megakad és nehézséget okoz neki, kétszeres jutalmat fog kapni” (Al-Bukhárí és Muszlim)

Allah küldötte (Allah dicsérje  és üdvözítse) így szólt: „Aki egy betűt is olvas Allah Könyvéből, annak jutalom jár! S a jutalom annak tízszerese. Nem mondom, hogy „alif – lám – mím” egy betű, hanem „alif” egy betű „lám” egy betű és „mím” egy betű” (Szahíh al-Dzsámi)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Azt mondják a Korán-olvasónak (a Feltámadás Napján): Olvass, és emelkedj fel (a Paradicsomban), és recitálj, ahogyan recitáltál az evilágon, hiszen a helyed ott van, ahol az utolsó áját elmondod” (Szahíh al-Dzsámi).

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az a legjobb közületek, aki megtanulja a Koránt és tanítja”. (Al-Bukhárí, al-Tirmidhí és Abú Dáúd)

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allah e Könyv által felemel egyeseket, másokat pedig lealacsonyít” (Muszlim)

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nincs irigylés, kivéve két dologban: egy férfi (esetében), akit Allah megáld a Koránnal, mire az abból olvasva imádkozik egész éjszaka és nappal; továbbá egy férfi (esetében), akinek Allah vagyont adományozott, mire az abból adakozik egész éjszaka és nappal.” (Al-Bukhárí, Muszlim)


A Koránt elmélkedve és átéléssel kell recitálni, illetve hallgatni:

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta Ibn Maszúdnak: „Olvass fel nekem a Koránból!” Ibn Maszúd azt mondta: „Hogyan olvashatnám, holott neked lett lebocsátva?” Azt felelte: „Szeretem hallani mástól”. Erre Ibn Maszúd elolvasta a Nők című (4.) szúrát, addig ahol a magasságos Allah ezt mondja: „S hogyan is lesz, amikor minden közösségből előhozunk egy tanút. S előhozunk téged tanúul ezek (a muszlimok) ellen” (Korán 4: 41). Ekkor azt mondta: Elég – miközben potyogtak a könnyek a szeméből.

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) hallotta, amint egy idős asszony olvasta a Beborító (Ghásija - 89.) szúrát: „Vajon eljutott-e hozzád a Beborító [Ítélet nap] története?” majd elsírta magát. A Próféta azt mondta: Igen, eljött hozzám, igen, eljött hozzám!

A Koránnak a muszlimok életére gyakorolt hatása

Allah lebocsátotta a Szent Koránt, hogy az Ummah (muszlim világközösség) alkotmánya legyen, és megőrizze a létezését és méltóságát, és hogy aszerint haladjon egészen a Feltámadás napjáig, azért hogy az Ummah életében biztonság uralkodjon.

Olvassuk a Koránt Ramadánban elmélkedve és átéléssel, és tartsuk szem előtt azt, hogy a Könyörületes Alllah szól hozzánk abban, és hogy engedelmeskednünk kell minden parancsának, és távol kell maradnunk mindattól, amit megtilt.
A Korán megneveli a lelket és felemeli az állati szintről az emberi szintre, sőt mi több angyali szintre emeli. Nem is lehetne másként, hiszen a Korán gyógyír Allahtól, szavai rabul ejtik azt, aki hallgatja, és természetes, hogy hatással van az emberi lelkekre, hiszen a magasságos Allah azt mondta róla: „Ha ezt a Koránt egy hegyre bocsátottuk volna le, akkor látnád, hogy Allahtól való félelemből meghajlik (alázatos) és széthasad. Ezek azok a példázatok, amelyeket adunk az embereknek, hátha elgondolkodnak” (Korán 59: 21)

Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink