Az istenfélőké a végső győzelem 2013-02-01

lailaha-illAllah12013. február 1. Pénteki szónoklat – Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

A magasztos és magasságos Allah nyilvánvalóvá tette Könyvében, a Szent Koránban, hogy a kedvező végkifejlet és a végső győzelem az istenfélőket illeti meg, és nyilvánvalóvá tette azt is, hogy küldöttei és azok követői minden korban és helyen legyőzik ellenségeiket. Allah azt mondta a Koránban:

-„Allah előírta: 'Bizony én fogok felülkerekedni és a küldötteim!' Bizony, Allah Erős és Mindenható.” (Korán 58: 21)

- „Bizony, már elhangzott a szavunk küldött szolgáink felé, hogy győztesekké lesznek téve, és a mi seregünk lesz a felülkerekedő” (Korán 37: 171-173)

- „És bizony megírtuk a Zsoltárban – az [égi] Emlékeztető után – hogy a földet a jóravaló szolgáim öröklik” (Korán 21: 105).

Bővebben...

Az iszlám egyik kiemelkedő tudósának története 2013-01-11

bukhariSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Az iszlám története során számos muszlim vallástudós emléke és tudományos hagyatéka maradt az utókorra. Közéjük tartozik al-Bukhári imám, teljes nevén Abú Abdulláh, Muhammad ibn Iszmáíl al-Bukhári, a neves perzsa származású tudós, aki a közép-ázsiai Bukharában, az akkori Khurászán tartományban (a mai Türkmenisztán területén) született a hidzsra szerinti 194-ben (i. sz. 810).

Bővebben...

Elérhetőségeink