Allah jelei a teremtett világban 2014-09-12

fold-Fares seikh pénteki szónoklatának összefoglalása – 2014. szeptember 12.

Az elmélkedés és elgondolkodás a teremtett világon egy olyan istenszolgálat ami nagyon fontos az iszlám vallásban.

Allah azt mondja a Koránban, „Bizony, az egek és a föld megteremtésében, s az éjszaka és a nappal váltakozásában jelek vannak az ésszel bíróknak. Akik megemlítik Allahot állva, ülve és az oldalukon (fekve), s elgondolkodnak az egek és a Föld teremtésén, (és azt mondják:) Urunk! Te nem teremtetted mindezt hiába! Mentes vagy minden hibától! S óvj meg minket a Pokol-tűz gyötrelmétől!” (Korán 3:190-191)

Allah azt is mondja a Koránban: „Bizony az egek és a föld megteremtésében, az éjszaka és a nappal váltakozásában, s a hajókban, melyek a tengeren haladnak azzal, ami hasznos az embereknek; s abban a vízben (az esőben), amit Allah az égből lebocsátott, amellyel életre keltette a földet, annak halála után; és azon mindenféle mozgó [élőlényt] terjesztett szét, és a szelek irányításában, és az ég és a föld között szolgálatra rendelt felhőkben, [mindebben] jelek vannak az olyan nép számára, akik élnek az eszükkel!” (Korán 2: 164)

A Mindenható Allah a Koránban számos helyen említette meg az Ő jeleit, kegyeit, amelyek körülvesznek minket világunkban. Feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy mi tartja fenn az eget, miért nem esnek ránk az égitestek, és egyáltalán hogy lehet az, hogy ha feltekintünk az égre éjszaka, akkor úgy néz ki, mint egy lámpással teli posztó? Ki az, aki felállította a hegyeket? Ki az aki kiterítette a földet? Mindezek a dolgok amelyek minket körülvesznek, Allah hajtotta a szolgálatunkra, és megkönnyítette számunkra az életet a földön. Ki az aki életet ad a csecsemőnek, és ki az aki az időskorba jutott embert a halálba bocsátja?
Ezek a kérdések foglalkoztatják az emberiséget ősidők óta, és amelyekre a Mindenható Allah a Koránban ad választ. Például Allah azt mondja:

„Allah minden dolgot amit teremtett jóra teremtette, és az ember teremtését agyagból kezdte” (Korán 32: 7),

majd egy másik ájában azt mondja Allah: „Ez Allah teremtése, mutassátok hát meg, mit teremtettek azok, akik Rajta kívül vannak?” (Korán 31: 11).

Allah főként az ember teremtésére hívja fel a figyelmünket, hiszen ez az, ami igazán érint minket. Ha magunkra tekintünk, figyelembe vesszük a testfelépítésünket, a szerveinket, elgondolkodhatunk. Azt mondja Allah:

„Vajon nem látta-e az ember, hogy egy cseppből teremtettük, és íme ő nyilvánvaló vitázó. És számunkra példákat ad, és elfelejti a saját teremtését.” (Korán 36: 77-78)

Tehát a nem hívő ember megkérdőjelezi azt, hogy Allah teremtette, és elfelejti a saját teremtését, hogy ő mi volt azelőtt, hogy Allah megteremtette volna, és ez az ereje teljében lévő, szép formájú ember elfelejti, milyen hitvány anyagból eredetileg megalkotva.
Azt mondja Allah:

„Ó te ember, mi az ami félrevezetett téged a Nemes Uraddal szemben, aki megteremtett téged, megalkotott téged és egyenessé tett, és amilyen formát akart adni, aszerint alkotott meg téged”(Korán 82: 6-8)

Senki sem választja meg magának a bőrszínét, a magasságát, arcát. Senki sem választja meg magának azt a helyet, ahova Allah teremti. Ha ezeket a kérdéseket felteszi az ember magának, akkor rájön, hogy mennyire függ Allahtól, Teremtőjétől. Továbbá ott vannak az emberi tevékenységek, amelyet az ember teste végez, amely cselekedetet  az ember önkéntelenül, akarata ellenére elkell, hogy végezzen. Allah azt mondja:

„Allah jelei közé tartozik az alvásotok éjjel, és az, hogy nappal az Ő ellátását keresve jártok-keltek a földön. Mindezekben jelek vannak azon nép számára, akik hallanak.”(Korán 30: 23)

Ezek a jelek, amelyek minket körülvesznek mindenki számára itt vannak de nem mindenki hasznosítja. Allah arra ösztönöz bennünket, hogy ne haladjunk el a jelek mellett úgy mintha nem lennének. Minden nagyképű számára azt mondja Allah:

„Bizony az egek és a föld teremtése nagyobb, mint az emberek teremtése, azonban a legtöbb ember nem rendelkezik tudással” (Korán 40: 57)

Milyen nagyszerű is az ember teremtése, de mindez eltörpül az egek és a föld teremtése mellett. Hatalmas égitestek, naprendszer, ismeretlen bolygók, egész világegyetem, a föld, vulkánkitörések stb. Ezeknek a tárgyaknak a megteremtése még nagyobb dolog. A csillagászok akik elgondolkodnak a világ teremtésén, egyre inkább tisztelik ezeket a dolgokat, rájönnek arra, hogy mekkora erő van ezek mögött és milyen tervezettség van ezek mögött. Az igazán őszinte és istenkereső csillagászokat, matematikusokat és egyéb tudományok művelőit, ezek a jelek elvezetik az egyistenhithez és követik az iszlámot.

A Korán telis tele van ájákkal amelyek elvezetnek minket Allahhoz, az őszinte és tiszta egyistenhithez. Vannak áják amelyek emlékeztetnek minket arra, hogy mi lenne. ha ezek a dolgok nem lennének, hogy ha Allah megvonná tőlünk. Mi lenne, ha Allah eltüntetné a vizet amiből iszunk, vagy ha örökké éjszaka lenne stb. Megszűnne az élethez szükséges feltételek és mindannyian elpusztulnánk.
Miért emlékeztet minket Allah a kegyeire? Azért, hogy ne váljunk olyan emberekké, akik megtagadják Őt, az Ő jeleit, és elfeledkeznek arról, ami kegy, áldás, jólét, gazdagság, egészség éri őket, mindaz Allahtól származik. Ha elszakítjuk azt a kapcsot, ami Allahhal összeköt minket, akkor eltévelyedünk az evilágon és a túlvilágon egyaránt. Allah emlékeztet minket arra, hogy hálásak legyünk, és aki hálás annak Allah gyarapítja a kegyeit, kiárasztja rá az áldásait.
Azt mondja Allah a Koránban:

„Biztonságban érzitek-e magatokat attól, aki az égben van, hogy nem süllyeszti el alattatok a földet, s íme rengeni kezd? Vagy biztonságban érzitek-e magatokat attól, aki az égben van, hogy nem küld rátok forgószelet, és akkor megtudjátok majd, hogy milyen az én intésem?” (Korán 67: 16-17)

Allah sokszor sújt csapással megpróbáltatásképpen. Ha az ember úgy érzi, hogy nincs szüksége Allahra, akkor próbálja meg megvédeni magát ezektől a természeti katasztrófáktól. Senki sem érezheti magát biztonságban. Mindenki Allahnak van kiszolgáltatva, folyamatosan függünk Allahtól, így nincs más választásunk, mint hinni Allahban és Tőle kérni a segítséget.
Léteznek olyan emberek, akik nem félik Allahot, azt gondolják, hogy velük nem történhet rossz. Az ilyen emberek, akiknek Allah ilyen módon lepecsételte a szívét, elszégyellhetnék magukat úgy, ahogyan a kisgyermek szégyelli el magát ha megdorgálják, amikor elkövet egy hibát.
Kétféle ember létezik. Létezik az az ember, akit meghat az őt körülvevő otthonos és biztonságos környezet, a mindenféle kegy, amelyet a Könyörületes Allah ad számára, és ezáltal átérzi, hogy Allah mennyire szereti őt, amelynek hatására a haláérzetből amelyből fakadóan és szeretetből elkerüli mindazt, ami kiváltaná Allah haragját. Létezik emellett az az ember, aki megfeledkezik arról, hogy milyen kegyes is Allah, ezért Allah csapásokkal emlékezteti az ilyen embert, hátha jó útra tér.
Ha szeretnénk, hogy a kegyek amiket kaptunk Allahtól megmaradjanak, akkor legyünk hálásak. A Mindenható Allah azt mondja a Koránban:

„Ha hálásak vagytok akkor növeljük nektek az áldásainkat, ám ha megtagadjátok, bizony Allah büntetése szigorú.” (Korán 14: 7)

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) egy szent hadíszban azt mondta: Allah így szólt „Ha mindenki aki a földön van, Ádám megteremtése óta a Feltámadás napjáig a legistenfélőbb ember szívével rendelkezne mint a Próféta, Allah hatalmát semmivel sem növelné ez, ugyanakkor ha minden ember aki Ádám óta meglett teremtve egészen a Feltámadás Napjáig, a legistentelenebb, a legerkölcstelenebb ember lenne, ez nem csökkentené Allah hatalmát semmivel.”

Allahnak nincs szüksége az istenszolgálatunkra. Az ember az egyetlen aki hasznot húz abból, hogy istenfélő és szolgálja Allahot, vagy a kárát fogja elszenvedni annak, ha megtagadja Allahot, és Allah törvényeivel és szabályaival szembehelyezkedik.

Ne feledkezzünk meg tehát Allahról, igyekezzünk Allah iránt kimutatni a hűséget és a hálát elsősorban szeretetből, de ne feledkezzünk meg Allah szigorúságáról és arról, hogy ha megtagadjuk Allahot, akkor szigorúan megbüntet minket.

Dr. Abdul-Fattah Munif

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink