Szónoklat fontos témákról 2014-11-21

szuleid-muszlimok-002Abdulghani al-Sabai pénteki szónoklata

Első téma: Az iszlám, mint Allahtól származó kegy

Azt mondja a Mindenható Allah a Koránban:

„A mai napon teljessé tettem számotokra vallásotokat és kiteljesítettem az irántatok tanúsított kegyelmemet, és kiválasztottam nektek vallásul az iszlámot.” (Korán 5:3)

Ez az ája bizonyítja számunkra, hogy az iszlám, a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) üzenetének a teljességét jelenti. Az iszlámot a Prófétánk (Allah dicsérje és üdvözítse) teljességében átadta. Ez a vallás teljes és tökéletes. Az iszlám a legnagyobb kegy amit eltudunk képzelni. Allah azt mondja: „Allah kegyét pedig hirdesd.”

Legyünk bátrak abban, ahogyan felvállaljuk a vallásunkat. Legyünk büszkék arra, hogy muszlimok vagyunk. Ha eljön az imaidő bárhol is legyünk imádkozzunk. Az tehát, hogy muszlimok lehetünk, felülmúl minden más kegyet.

Második téma: A testvériség

Ha az iszlám a legnagyobb kegy, akkor figyelembe kell vennünk, hogy a Mindenható Allah testvérekké tett bennünket, függetlenül a bőrszínüktől, hogy honnan származnak, milyen nyelvet beszélnek. Mindannyian muszlimok vagyunk, így bármi is történt meg kell hogy bocsássunk nekik, hiszen ők megmaradnak testvérünknek. Fontosabb kapcsolat ez a rokoni kötelékeknél is.

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) szeretett minden muszlimot, függetlenül a származásától, függetlenül attól, hogy milyen korban él, tehát azokat is szerette akik még nem születtek meg. Az umma minden tagját szerette.

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem mentek a Paradicsomba addig, amíg nem hisztek, és nem lesztek hívők addig, amíg nem szeretitek egymást.”

A hittestvériség és egymás iránti szeretet alapvető követelmény. A hála Allahot illeti amiért muszlimok lehetünk, így vállaljuk fel a vallásunkat, és igyekezzünk kimutatni egymás iránti szeretetünket. Testvéri szeretet és a könyörület kell hogy jellemezzen bennünket. Nem szabad gyűlölnünk egymást, irigykednünk egymásra, és semmilyen negatív érzést nem táplálhatunk testvérünk iránt. Ha megkörnyékez minket a sátán, hogy feszültséget szítson a közösségünkben. Nem szabad, hogy megadjuk a lehetőséget a sátánnak, hiszen ő győzelemnek könyveli el azt, ha a muszlimok gyűlölni kezdik egymást.

De ne adjunk győzelmet azoknak sem, akik a vallásunk miatt gyűlölnek bennünket.

Harmadik téma: Allah ránk bízta a vallás tovább adását a következő generációk felé

Ha megértettük, hogy a legnagyobb kegy az, hogy muszlimok lehetünk, és megértettük, hogy Allah szeretete elképzelhetetlen hittestvéreink iránti szeretetünk és könyörületünk nélkül, akkor fontos tudnunk, hogy felelősek vagyunk ezeknek a közvetítéséért.

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ó ti muszlimok közössége, amely csak a nyelve által vált muszlimmá, ám a szívébe még nem költözött a hit, ne ártsatok a muszlimoknak, ne sértegessétek a muszlimokat, ne kövessétek a gyengeségeiket és hibáikat, mert az aki kutatja a testvérének a hibáit, annak Allah is kutatni fogja az ő hibáit, és akinek Allah kutatja a hibáit azt lefogja leplezni, még akkor is ha a házának a legbelsőbb mélyén van.”

A Mindenható Allah azt mondja a Koránban:

„Ó ti akik hisztek! Féljétek Allahot az Őt megillető félelemmel, és ne haljatok meg csak úgy, hogy azok vagytok, akik alávetik magukat (Allahnak). És ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (a Koránhoz) mindannyian, és ne szakadjatok szét (csoportokra)! És emlékezettek Allah jótéteményére, amiben részesített titeket: Amikor egymás ellenségei voltatok, majd egyetértést teremtett a szívetek között, és a jótéteménye révén testvérek lettetek. A Tűz gödrének a szélén voltatok, és Ő megmentett titeket attól. Ekképpen teszi Allah világossá nektek a jeleit, hátha [az igaz] útra leltek.” (Korán 3: 102-103)


A hittestvériség megőrzése, a viszályoktól való távolmaradás kötelező. Nem egy szívesség, hanem Allah kötelez minket arra, hogy a Koránba kapaszkodjunk és egy közösséget alkossunk, és ne szakadjunk csoportokra. Allah számon kér bennünket az istenfélelem kérdésében, és abban, hogy mit hagyunk magunk után. Foglalkozunk kell a következő generációval. Saját családunkkal, és a hittestvéreinkkel is törődnünk kell.

Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink