Mohamed próféta viselkedése feleségeivel 2014-11-28

11Fares seikh pénteki szónoklatának összefoglalója

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) szerette feleségeit és ki is mutatta szeretetét irántuk, sőt nem szégyelte kinyilvánítani, hogy szereti őket. Egy alkalommal a társai megkérdezték tőle, hogy kit szeret a legjobban az emberek közül, és azt válaszolta, hogy Áisát.Szeretetét sokféleképpen mutatta ki feleségei iránt. Áisa (Allah legyen elégedett vele) azt mondta: „Volt, hogy ittam egy pohárból, majd Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) fogta azt a poharat, és ő is ugyanonnan ivott belőle, ahonnan én. Aztán volt, hogy ettem egy kis húst egy csontról, majd letettem. Aztán Allah Küldötte fogta, és evett ugyanabból a darabból, ajkát ugyanarra a részre helyezve, ahonnan én ettem nem sokkal korábban.”. Továbbá Áisáról maradt fönn, hogy azt mondta: „Allah Küldötte és én ugyanabból a dézsa vízből mosdottunk, ami kettőnk közé volt letéve””

Allah küldötte kedveskedett feleségeinek. Egyszer megkérdezték Áisát: „Mi volt az első dolog, amit Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) tett, mikor belépett a házba?”Azt felelte: „Megmosta a fogát szivákkal. Azt hiszem azért tisztította meg a száját, és tette illatosabbá a leheletét, hogy megölelje családtagjait, és megcsókolja őket.” Mohamed próféta  (Allah dicsérje és üdvözítse) mindig tiszta és jó illatú volt, kortársai szerint illata jobb volt a mósusz illatánál is. Akivel pedig kezet fogott, az a személy egy álló napig érezhette kezén a jó illatot.

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) jól bánt a feleségeivel. Azt mondta a muszlim férfiaknak: „Lelketekre kötöm a nőkkel való jó bánásmódot, mert bizony a nő bordából lett teremtve, a borda legfelsőbb része pedig a leggörbébb. Ha ki akarod egyenesíteni, akkor eltöröd, ha békén hagyod, akkor pedig görbe marad. Ezért lelketekre kötöm a nőkkel való jó bánásmódot!” (al-Bukhári és Muszlim). A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A hívők közül azok a legteljesebb hitűek, akik a legjobb erkölcsűek. A legjobbak közöttetek pedig azok, akik a legjobbak asszonyaikhoz!” (at-Tirmidhi).

Allah Küldötte tanácsot kért számos alkalommal feleségeitől. Például a hudajbija békekötés feltételei sok muszlim társa számára csalódást okozott, mert az egyik feltétel meghatározta, hogy nem teljesíthetik a zarándoklatot abban az évben. Vissza is akarták utasítani az egyezményt és be akartak vonulni Mekkába, azonban Allah Küldötte elrendelte nekik, hogy vágják le áldozati állataikat és lépjenek ki a zarándokok szent állapotából. A társak nem engedelmeskedtek, mire Allah Küldötte visszatért sátrába és megkérdezte feleségét, Umm Szalamát, hogy mitévő legyen. Az asszony azt mondta: „Ó Allah Küldötte! Vágd le áldozati állataidat és vedd le zarándoki ruhádat. Engedelmeskedni fognak neked. Azonnal kiment, késsel a kezében és levágta a bárányát. A társak elkezdték ugyanazt tenni, mert megértették, hogy nem fogja megváltoztatni döntését.
 
Megbocsátóan és elnézően viselkedett feleségeivel. Volt hogy Allah Küldöttére (Allah dicsérje és üdvözítse) megharagudtak egyes feleségei és elkülönültek tőle napközben, sőt visszafeleseltek neki. Omar Ibn al-Khattáb rosszallását fejezte ki, amiért felesége, mikor haragudott rá, visszafeleselt neki. Erre az asszony azt válaszolta férjének, hogy a Próféta feleségei is visszafeleselnek férjüknek, és elkülönülnek tőle nappal egészen éjszakáig.

Omar felkerekedett, és elment leányához, Hafszához, aki a Próféta egyik felesége volt, és azt kérdezte tőle: „Szoktál-e szemrehányást tenni a Prófétának?” Ő azt felelte: „Igen!”. Erre azt mondta Omar: „Vesztes, aki így tesz közületek! Vajon biztonságban érzi magát közületek bárki is attól, hogy Allah megharagszik rá, amiért az Ő Küldötte haragszik, és [attól hogy] azon nyomban elpusztul?! Ne feleselj vissza Allah Küldöttének, és ne követelj tőle semmit se, hanem kérj tőlem, amit csak akarsz!” Omar az eset után elment a Prófétához és elmesélte neki, hogy milyen társalgás zajlott közötte és leánya, Hafsza között, mire Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) csak elmosolyodott.

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) példát mutatott a családdal és a feleséggel való jókedvű, tréfás időtöltésre, amit a következő történet is alátámaszt: Áisára, Allah Küldöttének a feleségére való hivatkozással jegyezték fel, hogy egy alkalommal, amikor Áisa éppen egy utazáson vett részt Allah Küldöttével, versenyt futottak egymással, amelynek végén Áisa megelőzte a Prófétát. Később, amikor Áisa teltebb lett, és újból versenyt futottak, a Próféta győzött, és azt mondta: „Ez a győzelem a korábbi ellenében! (vagyis ezzel kiegyenlítődött a verseny eredménye)!” (Ahmed és Abu Dáúd)

Allah Küldöttének (Allah dicsérje és üdvözítse) feleségének, Khadídzsának halála után is tisztelettel és barátságosan bánt Khadídzsa egyik idős barátnőjével és a hogyléte felől érdeklődött . Amikor Áisa megkérdezte a Prófétát e szokásáról, a következő választ kapta: „Ez az asszony rendszeresen meglátogatta Khadídzsát, amíg élt. Nem tudod vajon, hogy a hithez tartozik a baráti kapcsolatok tiszteletben tartása?” (al-Hákim).

Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink