A házasság jelentősége 2014-11-14

hazassagSeikh Fares szónoklatának összefoglalása

Azt mondja a Mindenható Allah a Koránban: „És (Allah) jelei közé tartozik az, hogy saját magatokból feleségeket teremtett nektek, hogy velük lakozzatok. És szeretetet és irgalmat rendelt el közöttetek. Bizony jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak” (Korán, 30: 21)

A házasságnak nagyon fontos szerepe van az életünkben. Allah kegye és áldása, hogy lehetővé tette számunkra a házasságot. Ez Allah jelei közé tartozik, ahogy azt a fenti ájában mondja Allah. A házasság egy isteni ajándék. Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az evilági élet csupán portéka, és a legjobb benne a kegyes asszony.”
Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ó fiatalok, aki képes közületek a házasságra az házasodjon, mert az megfékezi a tekintetet, és megőrzi a szemérmet, ám aki nem képes rá, az böjtöljön mert számára védelem.”

Elhangzik a hadíszban a képesség kifejezés. A tudósok azt mondják, hogy ez azt jelenti, hogy az ember fizikailag és anyagilag is fel van készülve a házasságra. Tehát nincs valamilyen betegsége, ami megakadályozza azt, hogy teljesítse a házastársi kötelességét, továbbá nincs anyagi akadálya, mert dolgozik, van pénze, eszköze amivel házasságra tud lépni. Elhangzott a hadíszban az is, hogy a házasság megőrzi a tekintetet. Mit jelent ez? Főleg itt Európában sokszor szembesülünk azzal a problémával, hogy a fiatal férfiak kivannak téve sok kísértésnek, csábításnak. Ezért a házasság védelmet jelent a kísértések és tiltott kapcsolatok, ellen, megvédi a tekintetet, hogy ne tévedjen az tiltott dolgokra. Allah azt mondja a Koránban:

„Mondd meg a hívő férfiaknak, hogy süssék le a tekintetüket, és őrizzék a szemérmüket! Az tisztább nekik. És Allah nagyon jól ismeri, amit tesznek. És mondd meg a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket, és őrizzék a szemérmüket! …” (Korán, 24:30-31)

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A tekintet is paráználkodik” Tehát nem csak a szeméremtesttel lehet paráználkodni, hanem a látásunk és a hallásunk is kiveheti a részét a paráználkodásból.

Akinek viszont nincs képessége a házasságra, az igyekezzen sokat böjtölni. A böjt megvédi a muszlimot attól, hogy tiltott dolgokra gondoljon.

A házasság Allah egyik törvénye. Törvényszerűség amit észrevehetünk a világunkban, hiszen Allah mindent párban alkotott. A teremtés és az egész Univerzum úgy van felépítve, hogy észrevehető benne, ez a fajta kettősség, párosítás. Ez nem csak az emberi társadalomra jellemző, hanem az állatvilágban, sőt a növényvilágban is megfigyelhető.
Azt mondta a Mindenható Allah:

„És minden dologból megteremtettünk egy párt, talán emlékeztek [az intésre].” Egy másik ájában: „Magasztaltassék az, aki megteremtette a párokat abból ami a földből hajt ki, és ti magatokból és abból is, amiről nem is tudtok.”

Tehát az egész világunkban ez a fajta társas, páros lét észrevehető, és ebből az emberi társadalom sem kivétel.
A próféták és küldöttek hagyományaiban is megjelenik a házasság. Azt mondta a Mindenható Allah:

„És elküldtünk immár küldötteket te előtted és nekik házastársakat és leszármazottakat adtunk.” Egy másik ájában: „És házasítsátok meg az egyedülállókat közületek, jóravalókat a szolgáitok és szolganőitek közül, ha ők szegények Allah gazdaggá teszi őket az Ő kegyéből.”

Abú Bakr ezzel az ájával kapcsolatban azt mondta: „Engedelmeskedjetek Allahnak abban amire parancsot adott nektek, a házasság ügyében, és akkor véghez viszi azt amire ígéretet tett a gazdagságra.”
Számos kegyes tudós elődünk mondta, hogy Allah ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy aki a házasság útját választja, még ha szegény is, Allah megáldja az életünket, és gazdaggá tesz, hiszen Allah tárházai hatalmasok és kifogyhatatlanok.
Ibn Maszud azt mondta: „Gazdagságot a házasság által kereshetitek.” Itt nem arról van szó, hogy egy gazdag házastársat kell keresni, hanem hogy a jóravaló emberrel való házasság áldást, ellátást hoz az ember számára, és megoldást a nehéz helyzetére.
Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Hárman vannak akiknek a megsegítése kötelező Allahra nézve: az egyik a házasságot kötő, aki a tisztes utat választja, a második a szabadságát elérni kívánó rabszolga, aki teljesíteni akarja az ezzel járó kötelezettséget, illetve az aki Allah útján kíván hadba indulni.”
Allah Küldötte azt mondta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Akit Allah ellátott jóravaló feleséggel, azt már megsegítette a vallásának egyik felében, legyen hát istenfélő a fennmaradó másik felében.” Ebből vonták le sokan azt a tanulságot, hogy a házasság a vallásnak a fele, tehát aki házasodott az már teljesítette a vallásával járó kötelezettségének a felét, a másik fele pedig nem a házassággal kapcsolatos, de nagyon vigyáznia kell, hogy istenfélő legyen. Istenfélő pedig azt jelenti, hogy Allah haragjától távol maradni, megtenni azt amit Allah megparancsolt, és távol maradni attól amit Allah megtiltott.
Észrevehető a muszlim közösségekben, főleg Európában, hogy a házassági kedv nem elég erős, kevesen mernek házasodni, halogatják negyvenes, ötvenes éveikig, pedig a gyermekkapcsolat szempontjából nem megfelelő ha a szülők ötven, hatvan éves korában születnek meg a gyermekeik.

Sajnos vannak fiatalok akik képesek a házasságra, de nem ezt választják, hanem tisztességtelen, rövid távú kapcsolatokra vágynak, amelyekről azt gondolják, hogy nem járnak kötelezettségekkel, felelősséggel.
Ez nem méltó egy muszlim emberhez, hiszen az iszlám a tisztaság és tisztesség vallása. Aki a tisztességet keresi azt Allah megsegíti. Nem lehet ürügy az, hogy az embernek nincsen pénze, vagy az, hogy meg akarja magát valósítani, mert az évek múlnak és a kísértések egyre jobban körbekerítik az embert.
A házasság a próféták és küldöttek hagyománya. Amikor híre ment annak, hogy egyesek nem akarnak házasodni, az aszketizmust választják, akkor Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta:
„Én vagyok a legistenfélőbb közületek, de házasodom.”
Ez egy hadísznak a része, amiben elhangzik, hogy néhányan úgy döntöttek, hogy szigorú útját választják a házasságnak, minden nap böjtölnek, minden éjszaka imádkoznak, nem házasodnak. Úgy gondolták, hogy Allah Küldöttének (Allah dicsérje és üdvözítse) már megbocsátotta Allah a bűneit, míg az egyszerű hívő embernek többet kell teljesíteni. De Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) óva intette őket, hiszen az ember természetével szembeáll ez a fajta vallásgyakorlás. Nincs egyensúly az életében, hiszen az alvás, az evés a házasság alapvető szükségletek. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ez az én hagyományom, és aki más utat választ, az nem tartozik hozzám.” Tehát kizárta a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azokat, akik szembe mennek a természetükkel és így szolgálják Allahot.
Azt mondta Omar: „A házasság akadálya nem lehet más, csak a képesség hiánya (a nemi életre vagy az eltartásra való képtelenség) vagy erkölcstelenség.”
Azt mondta a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „A házasság az én hagyományom, és aki nem cselekszik a hagyományom szerint, az nem tartozik hozzám, és házasodjatok, mert én a sokaságotokkal fogok a közösségek fölé kerekedni.” Tehát a muszlimok közössége számban felül fogja múlni a más vallási közösségeket a Feltámadás Napján.
Azt mondta Ibn Maszud: „Ha az életidőmből nem maradt volna több mint tíz nap, akkor is szeretnék megházasodni, nem akarok Allahhal a Feltámadás Napján özvegyként, vagy agglegényként találkozni.”

Hogyan válasszunk házastársat?
A férfiak számára a mérce a következő hadísz:
Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse őt) azt mondta: „A nőt négy dologért veszik el feleségül: vagyonáért, származásáért, szépségéért és vallásosságáért. Ragadd meg a vallásos (nőt), mert különben elvesztél!”
Valóban megfigyelhető a modern társadalomban is, hogy az elsődleges szempont a házastárs választásában, az a fizikai megjelenés, anyagi helyzet, vagy a társadalmi rang. Ezek viszont mulandó dolgok, a muszlimok pedig a maradandót keresik, ez pedig nem más mint a vallásosság.
A nők számára alapvetően nem a nő választ magának közvetlenül férjet, hanem az édesapja, vagy a képviselője keres neki, bemutatja és a nő elfogadja vagy nem fogadja el.
Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Ha valaki olyan jön leánykérőre, akinek megvagytok elégedve a vallásosságával és erkölcsével, akkor házasítsátok meg, mert ha nem, akkor hatalmas romlás fog bekövetkezni.”
Tehát arra ösztönözte az édesapákat, képviselőket, hogy ha valaki olyan jön akinek megfelel a vallásossága és erkölcsössége akkor adják oda a lányukat. Fontos, hogy egyik a másik nélkül nem működik. A vallás és az erkölcs együtt kell, hogy jelen legyen egy muszlimban.
Az apa kereshet a közösségben férjet a lányának, nem muszáj otthon várnia a kérőket. Jelezheti, hogy szeretné férjhez adni egy jóravaló muszlim férfinek.

Történet

Egy alkalommal egy fiatalember egy kert mellett sétált. Nagyon éhes volt, és látta, hogy egy almafa egyik ága átnyúlt a kerítésen és az alma leesett. Ő éhségében elkezdte enni az almát, de közben rájött, hogy nem szabadott volna. A lelkiismerete és istenfélelme nem hagyta nyugodni, így odament a kert őréhez és azt mondta: Szeretnék bocsánatot kérni amiért ettem az almából. Azt mondta az őr: Én nem tudok helyette megbocsátani, beszélj a tulajdonossal. Odament a tulajdonoshoz bocsánatot kérni. De a tulajdonos azt mondta: „Isten bizony nem bocsátok meg neked, csak egy feltétellel, ha elveszed a lányomat feleségül, de a lányok vak, nem hall, és nem tud beszélni. Ha így elveszed őt megbocsátok, ha nem veszed el akkor nem bocsátok meg. A jóravaló férfi belement ebbe az üzletbe, mert nem akarta, hogy a Feltámadás Napján akár egy fél almáért is számon kérje őt Allah. Létrejött a házasság, és a házasságkötés napján, amikor megláthatta a feleségét, bement a hálószobába és üdvözölte a feleségét mert úgy érezte hiába nem hall köszönteni szeretné: békesség veled. A lány pedig visszaköszönt neki: és veled is békesség és Isten könyörülete. Azt mondta a fiú döbbenten: Én úgy tudtam, hogy te vak, süket és néma vagy. Azt mondta a lány: Apám nem hazudott, vak vagyok ha arról van szó hogy valami tilalmas dologra kell nézni, süket vagyok akkor ha valami Istent megharagító dologról van szó, és nem jön ki a számon olyan ami Istennek nem tetsző. Allah nem hagyja cserben igaz szolgáját. Aki tisztességes módon akar házasodni, azt Allah megsegíti.

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink