Véget ért a Ramadán 2014-08-01

reading quran2Fares seikh pénteki szónoklatának összefoglalója

Elbúcsúzunk ettől a hónaptól, de ez nem azt jelenti azt, hogy el kellene búcsúznunk azoktól az értékektől, amelyeket Ramadánban gyakoroltunk, elsajátítottunk. Nemrég még Ramadán hónap érkezésének örülhettünk, és most úgy érezzük, gyorsan véget ért ez a hónap.

Bővebben...

A Ramadán utolsó tíz napja, és az Elrendelés Éjszakájának érdeme 2014-07-18

elrendeles-ejszakajaFares seikh pénteki szónoklatának összefoglalása

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) az utolsó tíz napban szorgalmasabb volt az istenszolgálatokban mint korábban. Ha eljött az utolsó tíz nap a Ramadánból, akkor ébren maradt éjszaka, felkeltette a családját és megkötötte a köpönyegét.

Az utolsó tíz nap érdeméhez tartozik az Elrendelés Éjszakája, amiről a Mindenható Allah megemlékezett a Koránban több ájában is:

Bővebben...

Ramadán, az ajtónkon kopogó vendég 2014-07-04

ramadan7Manszúr seikh pénteki szónoklatának összefoglalása

Eljött a vendég, akit vártunk már, eljött a Ramadán hónap, amelynek végigböjtölése kötelező az iszlámban, és amelyért a Mindenható Allah különleges jutalommal fizet meg a böjtölőknek.

Bővebben...

Megérkezett Ramadán hónap 2014-06-27

ramadan117Fares al-Qudaimi seikh pénteki szónoklatának összefoglalása

A Mindenható Allah így szólt a Koránban: „Ó ti, akik hisztek! Előíratott számotokra a böjtölés, ahogyan előíratott azok számára is, akik előttetek [éltek], hátha istenfélők lesztek” (Korán 2: 183).

Bővebben...

Szónoklat a bűnbánatról 2014-06-06

sarkanySeikh Fares pénteki szónoklatának összefoglalása

Közeledik a Ramadán hónap, Allahhoz való visszatérés hónapja, a bűnbánat hónapja, így fontos ráhangolódni a Ramadánra, és elkezdeni visszatérni a helyes mederbe. Ez egy lehetőség, hogy aki mulasztott dolgokat az elmúlt évben, vagy bármikor, akkor van lehetősége a visszatérésre.

Bővebben...

Atá ibn Abi Rabáh tudós élete és istenfélelme - 2014-04-25

qadrSeikh Fares pénteki szónoklatának összefoglalója

A szónoklat az istenfélő és lelkiismeretes vallástudóst mutatja be, amely nagy jelentőségű és aktuális téma manapság. Az iszlám nagyra becsült vallástudósa, 'Atá ibn Abi Rabáh a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) társainak nemzedékét követő nemzedék tagja volt, és a hidzsra huszonhetedik évében született, Oszmán, a III. kalifa idején.

Bővebben...

Az istenfélelem gyakorlása az egyedüllétben 2014-04-18

793230 28617506Seikh Nabil al-Szabahí pénteki szónoklatának rövid összefoglalása

A Mindenható Allah azt mondja a Koránban:

„Mondd: Gyertek! Felolvasom nektek azt, amitől eltiltott titeket az Uratok. [Ő arra utasít titeket,] hogy ne társítsatok Vele senkit, és a szülőkkel szépen bánjatok, és ne öljétek meg gyermekeiteket éhségtől [félvén]! Mi gondoskodunk rólatok és róluk is. Ne kövessetek el erkölcstelenségeket, se nyilvánosan, se titkosan. S ne öljétek meg azt a lelket, amelyet Allah tilalmassá tett, csakis jogosan (halálbüntetést érdemlő bűntett miatt)!” (Korán 6:151)

Bővebben...

Szónoklat a jó feltételezésről - 2014-04-11

ramadan-eid-005Al-Sabai Abdulghani pénteki szónoklatának összefoglalója, 2014. április 11.

A muszlimok világközösségében, az Ummában mindig lesznek helyes úton járó egyének, csoportok és mozgalmak. Soha sem fog előfordulni az, hogy a muszlimok mindannyian képmutatókká, vagy hazug emberekké válnak. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Eme közösségnek mindaddig egyenes az ügye, amíg el nem jön a Végső Óra vagy amíg el nem jön Allah utasítása.” (al-Bukhári és Muszlim)

Bővebben...

A megengedett vagyonszerzés és a kamat tilalma - 2014-04-04

penzAl-Dubai Mohamed pénteki szónoklatának összefoglalója - 2014. április 4.

Az emberek rövid ideig élnek, a földön töltött napjaik megszámlálhatók. Az evilági élet csupán átmenet, és nem végleges lakhelye az embernek. A Magasztos Allah az evilágot a túlvilág termőföldjévé, és a jó cselekedetek gyűjtésének állomáshelyévé tette. Az embereknek ezért előre kell tekinteniük és a túlvilágot kell szemük elé helyezniük.

Bővebben...

Mit küldünk előre 2014-03-28

palota-khutba-smallAl-Sabai Abdulghani szónoklatának összefoglalója 2014. 03. 28.

Ez egy történet, amiről úgy tartják, hogy valóban megtörtént. Volt egy király, aki palotát építtetett, és azt nagyon szép módon feldíszítette, a leghozzáértőbb építészeket hozatta, hogy a lehető leggyönyörűbb módon építsék fel ezt a palotát. Miután befejezték, összehívta az embereket, hogy meglátogassák, és azt mondta a katonáinak, hogy ha valaki észrevesz rajta valami hibát, akkor azonnal javítsák ki.

Bővebben...

Szónoklat a pénteki ima jelentőségéről 2014-02-28

dzsuma(Seikh Fares al-Qudaimi, 2014. 02. 28)

A Mindenható Allah előnyben részesítette a pénteki napot a többi nappal szemben. A pénteki nap ugyanis Allahnál a legjelentősebb napok közé tartozik. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allah tévedésbe engedte a pénteki nappal kapcsolatban azokat, akik előttetek voltak, így vált a szombat a zsidók, a vasárnap pedig a keresztények napjává. Azután Allah előhozott minket, majd Allah visszavezetett minket a pénteki naphoz. Így tette meg a pénteket, a szombatot és a vasárnapot, és ők (a más vallásúak) utánunk következnek a Feltámadás Napjáig. Mi vagyunk az utolsók az evilági közösségek közül, és az elsők a Feltámadás Napján, akiknek a többi embert megelőzve fog befejeződni a velük kapcsolatos döntés.” (Muszlim)

Bővebben...

Elérhetőségeink