A tudás és a tudósok érdeme 2015-08-28

koraan- A tudásnak és a tudósoknak az iszlámban kiemelt helyük van, és a tudósok érdemei szinte megszámlálhatatlanok. Ők Allah tanúi közé tartoznak, akik tanúsítják a legjelentősebb tanúsítható dolgot, az egyistenhitet:

„Allah tanúsítja, hogy nincs más [jogosan imádható] istenség, csak Ő, és az angyalok, és a tudás birtokosai [is tanúsítják]. Fenntartja az igazságosságot. Nincs más [jogosan imádható] istenség, csak Ő, a Méltóságteljes, a Bölcs” (Korán 3: 18)

- Allah nem tesz egyenlőséget a tudósok és a tudatlanok közt:

„Mondd: vajon akik tudnak, egyenlők azokkal, akik nem tudnak?” (Korán 39: 9). Ez az ája jól mutatja a tudósok kiemelkedő és nemes rangját.

- Allah arra utasította muszlimokat, hogy forduljunk kérdéseinkkel a tudósokhoz, és útmutatásukhoz:

„És nem küldtünk el előtted [ó Mohamed], csupán férfiakat, akiknek [kinyilatkoztatást] sugalltunk. Kérdezzétek hát meg az Emlékeztetés (az Írás) birtokosait, ha nem tudjátok [azt]!” (Korán 16: 43)
 
- A hívőknek és a jót cselekvő tudósoknak kimagasló helye van Allahnál, hiszen felemeli a rangjukat:

„Allah fel fogja emelni azokat közületek, akik hisznek, és azokat, akiknek tudás adatott” (Korán 58:11)

- Azt mondja a magasságos Allah, hogy a tudós birtokosai azok, akik valóban istenfélők:

„Bizony, Allahot a szolgái közül csupán a tudósok félik” (Korán 35: 28)

- Allah tanúsítja azoknak, akiket tudással látott el, hogy sok jót adott nekik:

„Ő annak adja a bölcsességet, akinek akarja. S akinek a bölcsesség megadatik, az bizony sok jóban részesül. Ám csakis az értelemmel bírók veszik ezt intésnek” (Korán 2: 169).

Azt mondta Ibn Qutaiba és a tudósok népes köre: „A bölcsesség az igazság eltalálása és az aszerint való cselekvés, és ez a hasznos tudás és a jó tett”

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Akivel Allah jót akar tenni, annak megtanítja a vallási ismereteket”

- Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki a tudás keresése céljából útra kel, annak Allah könnyűvé teszi az utat a Paradicsomba, az angyalok pedig leeresztik szárnyaikat a tudás keresőjére. A tudósnak bocsánatot kérnek az egekben és a földön lévők. A tudós előnye Allah többi imádójával szemben olyan, mint a telihold előnye a többi bolygóval szemben. Továbbá a tudósok a próféták örökösei, hiszen a próféták sem ezüstpénzt, sem aranypénzt nem hagytak örökül, hanem a tudást hagyták hátra. Aki ebből vesz, az bőséges szerencsére tesz szert” (Abú Dáúd, al-Tirmidhi)

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha meghal Ádám fia (gyermeke), megszakad a cselekedete, kivéve három dologban (amit örökül hagy): a folyamatos adomány, a hasznos tudás, és a jó gyermek, aki érte fohászkodik.” (Muszlim)

Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Mindannyian pásztorok vagytok és felelősséggel tartoztok nyájatok iránt...”; egy másik hadíszban azt mondta: „Az a pásztor, akit Allah megbíz egy megbízatással, és megbízatása iránt hűtlenül hal meg, annak tilalmassá teszi Allah a Paradicsomot”

- A tudósok előnyben részesítették a tudásszerzést az önkéntes istenszolgálatokkal szemben. Imám al-Sáfii azt mondta: „Nincs az előírt cselekedeteken túl más, ami jobb lenne a tudás keresésénél”

A tudósok azok közé tartoznak, akik jogosultak az ügyek eldöntésére, és irányítására, ezért a tudósoknak való engedelmesség kötelező a muszlimokra nézve:

„Ó ti, akik hisztek! Engedelmeskedjetek Allahnak és engedelmeskedjetek a Küldöttnek, és azoknak, akik jogosultak közületek az ügyek [irányítására]!” (Korán 4: 59).

dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink