A 1436. hidzsri év vége és a Muharram hónap érdeme 2015-10-09

muharramAbdulghani al-Sabai testvér szónoklatának összefoglalója

Az iszlám időszámítás szerint küszöbön az új holdév, ezért miközben búcsúzunk az idei évtől,  fontos önvizsgálatot tartani. A magasságos Allah azt mondta:

„Azon a Napon, amikor Allah feltámasztja őket mindannyiukat, és esküdözni fognak Neki, ahogyan nektek esküdöznek. És azt gondolják, hogy rendelkeznek valamivel (ami hasznukra lehetne). Lám, bizony ők a hazugok” (Korán 59: 18)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondja: „Bizony, Allah nem nézi a formátokat, sem a vagyonotokat, hanem a szíveteket és a cselekedeteiteket” (Muszlim).

Al-Haszan al-Baszri azt mondta: „Te ember! Te csupán napokból állsz! Ahányszor csak elmúlik egy napod, egy részed múlik el”

A legfontosabb ebben az életben, hogy megőrizzük vallásosságunkat, hiszen ha vallásosságunkat vesztíjük el, akkor evilágot és túlvilágot is elveszítjük. Ezért fohászkodjunk úgy ahogyan tette Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse):

„Ó Allah! Adj nekünk annyi [isten]félelmet, hogy ne merjük megszegni parancsaidat, annyi engedelmességet (Neked), hogy el tudjuk érni általa a Paradicsomodat! Adj nékünk annyi hitbizonyosságot, amennyivel el tudjuk fogadni az élet csapásait! Engedd, hogy élvezzük látásunkat, hallásunkat, és minden képességünket amíg élünk! Ezek legyenek az utolsók, amit elveszíthetünk! Legyen a bosszúnk azokon, akik igazságtalanul bánnak velünk! Adj győzelmet azok fölött, akik ellenségesek velünk szemben! Ó Allah! Ne legyen az élet gyönyöre a legnagyobb célunk, sem legmagasabb tudásunk szintje! Ne érje vallásunkat csapás, és ne tégy olyat uralkodóvá felettünk (a bűneink miatt), aki Tőled nem fél, nékünk pedig nem kegyelmez! (at-Tirmidi, al-Hákim)

Az Allahnak és küldöttének való engedelmesség az evilági és túlvilági boldogulás útja. Allah azt mondta:

„Ám ha megtették volna azt, amire intést kaptak, bizony az jobb lett volna, és nagyobb megszilárdítás lett volna [a hitük számára]. És akkor bizony Tőlünk származó hatalmas jutalmat adnánk nekik. És bizony az Egyenes útra vezetnénk őket. És azok, akik engedelmeskednek Allahnak és a Küldöttnek, együtt lesznek (a Paradicsomban) azokkal, akiket Allah a jótéteményében részesített: a próféták, az igazak, a vértanúk, és a jó emberek közül. Milyen jó társak ezek! Ez a kegy Allahtól való! És elegendő Allah tudónak!” (Korán 4: 66-70)

Muszlim testvérünk!

Elmúlnak a napok, egyik a másik után, elmúlnak a hónapok is, egyik a másik után és az évek is, egyik a másik után, és így csökken az életidőd, távolodsz az evilágtól és közeledsz a túlvilághoz. Az a boldog, aki engedelmességre használja fel az éveket, és vetélkedik másokkal a jóban, és pontos részletes önvizsgálatot tart, hogy könnyebb legyen az elszámoltatása a túlvilágon.

A Muharram hónap érdeme

Az új év Muharram hónappal kezdődik, amely hónap a szent (tilalmas) hónapok közé tartozik, amelyekben tiltott a harc. Kiemelkedő, jeles nap a Muharram hónap tizedik napja, más néven az Ásúra napja, amelynek böjtölése egy előző év bűneinek eltörlését jelenti. Ezen napok kihasználása rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen azok, akik nem használják ki e napokat, bánkódni fognak a Feltámadás napján az elvesztegetésükért.

Abú Hurejra (Allah legyen vele elégedett) közli, hogy Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: "A legjobb böjt ramadán hónapja után az, amit Allah hónapjában, Muharramban végeznek”. (Muszlim).

Ásúra böjtölésével kapcsolatban Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ásúra napjának böjtje egy elmúlt évet engesztel ki (tesz jóvá)” (Muszlim). Ajánlatos még ezen nap előtt és után 1-1 napot böjtölni, vagy a kettő közül az egyiket. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha még megmaradok a következő évig, böjtölni fogom kilencedikét is (tizedikével együtt)” (Muszlim).

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink