A Hidzsra tanulságai és Ásúrá jelentősége 2015-10-23

asuraFares sheikh szónoklatának összefoglalója

Allah hónapjában, a Muharram hónapban vagyunk, amely jelentős hónap. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A legjobb böjtölés Allah azon hónapjában történik, amelyet Muharramnak neveztek”

Muharram hónap tizedik napjának nagy jelentősége van, hiszen ezen a napon megmentette meg Allah Mózest (béke legyen vele) és követőit az egyiptomi fáraótól.
Egy hadísz szerint, amikor Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) Medinába érkezett, a zsidókat böjtölve találta, és megkérdezte, hogy milyen nap ez, amelyen böjtölnek. Azt válaszolták, hogy ez egy hatalmas jelentőségű nap, amelyen Isten megmentette Mózes és népét, és vízbe fullasztotta a fáraót és népét. Mózes böjtölt ezen a napon hálaadásból, és mi is böjtölünk ezen a napon. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: "Nekünk több jogunk van Mózeshez nálatok" - ezért ő is böjtölte ezt a napot, és utasított a böjtölésére. (al-Bukhári)

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Reményemet vetem Allahban, hogy Ő kiengesztelődik [Ásúra napjának böjtölése által] egy elmúlt év vétkeire nézve” (Muszlim). Ásúrá böjtölése tehát egy kiemelt istenszolgálat, amelynek elvégzését a Mindenható Allah bőkezűen jutalmazza. Ennek értelmében Muharram 10. napjának böjtölése egy előző év bűneinek eltörlését eredményezi, annak aki őszinte szándékkal, egyedül Allah megelégedésének elnyerése céljából teljesíti.

Három időszakra osztható az Ásúra böjtölésének története:

- A Ramadán havi kötelező böjtölés elrendeléséig Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) rendszeresen böjtölt Ásúrá napján, Allahnak való hálaadásként és az Allahhoz való közelkerülés céljából, és utasította a társait e nap böjtölésére. Azért cselekedett így, mert szerette követni az előző küldöttek példáját, és vallási hagyományát. Allah így szólt:

„Ők (az előző próféták) azok, akiket Allah az igaz útra vezetett, kövesd hát az ő útmutatásukat! Mondd: „Nem kérek tőletek ezért fizetséget”. Ez csupán emlékeztető a teremtményeknek” (Korán 6: 90)

- Ramadán hónap böjtölésének elrendelését követően az önkéntesen teljesíthető istenszolgálatok közé lett sorolva. Fennmaradt a Prófétától (Allah dicsérje és üdvözítse), hogy azt mondta: „Ez az Ásúrá napja, nem lett előírva számotokra a böjtölése, így aki akar, böjtöljön, aki nem akar, az egyen.” (al-Bukhári, Muszlim).

-  Mekka meghódítása után, a bálványimádók áttértek az iszlámra, és Allah küldöttének az volt a végső akarata, hogy nem csak Muharram tizedik napján ajánlatos böjtölni, hanem e nap előtt és után is 1-1 napot böjtölni, vagy a kettő közül az egyiket. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) ugyanis azt mondta: „Ha még megmaradok a következő évig, böjtölni fogom kilencedikét is (tizedikével együtt)” (Muszlim).

Tanulságok az Ásúrá böjtölése kapcsán

- A hívőknek hinniük kell Allah minden prófétájában, nem tagadhatnak meg egyetlen prófétát sem:

Allah azt mondta a Koránban: „A Küldött (Mohamed) hisz abban, ami lebocsáttatott hozzá az Urától, s a hívők (is), mindegyikük hisz Allahban, az angyalaiban, az Írásaiban, és a küldötteiben. (A hívők azt mondják:) Nem teszünk különbséget a küldöttei között! S azt mondják: Hallottuk, s engedelmeskedünk! Bocsáss meg nekünk Urunk, és Hozzád lesz a végcél!” (Korán 2: 285)

„Bizony azok, akik nem hisznek Allahban és a küldötteiben, és el akarják választani Allahot küldötteitől, és azt mondják: Hiszünk egyesekben, és nem hiszünk másokban, köztes utat akarnak választani. Azok az igazi hitetlenek, és a hitetleneknek megalázó gyötrelmet készítettünk elő. Ám azok, akik hisznek Allahban és küldötteiben, és nem teszünk különbséget közöttük, azoknak megfogja adni a jutalmaikat. És Allah a Megbocsátó, az Irgalmas” (Korán 4: 150-152)

- A hálaadás minden igazhívő jellemvonása:

Allah azt mondta a Koránban: „És [emlékezzetek arra] amikor az Uratok kihirdette: “Ha hálásak vagytok, akkor még többet adunk nektek, ám ha hitetlenek vagytok, bizony szigorú a gyötrelmem” (Korán 14: 7).

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Mily csodás a muszlim ügye! Bizony, minden ügye jó, ha örvendetes dolog éri őt, köszönetet nyilvánít, és így válik jó dologgá számára, ha pedig rossz dolog éri őt, türelemmel viseli és így válik jó dologgá számára!” (Al-Bukhárí).

- Az igazságtalanság és zsranokság nem tart örökké a Földön, végül megszűnik, és az igazság kerekedik felül:

Allah így szólt a Koránban: „Megfogják tudni azok, akik igazságtalanságot tettek, hogy milyen fordulatban lesz részük” (Korán 26: 227)
 „Ilyen a te Urad büntetése, amikor megbünteti a városokat, amelyek igazságtalanok. Bizony a büntetése fájdalmas és kemény” (Korán 11: 102)
Allah azt is mondta: „És ne gondold, hogy Allah figyelmen kívül hagyja azt, amit tesznek az igazságtalanok, csupán késlelteti őket egy olyan napra, amelyen rémültek lesznek a tekintetek.” (Korán 14: 42)

- A hívőknek feltétlen bizalmuk van Allah segítségében.

A Magasságos Allah megemlítette a Koránban a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) Allahban vetett feltétlen bizalmát:

„Ha ti nem segítetek neki (Mohamednek), [akkor Allah segíteni fog]. Hiszen Allah már segített neki, amikor azok, akik hitetlenek elűzték őt másodmagával. Akkor, amikor ők ketten a barlangban voltak, amikor is ő azt mondta a társának: Ne légy szomorú! Bizony, Allah velünk van!” (Korán 9:40)

„És bizony megírtuk a Zsoltárban – az [égi] Emlékeztető után – hogy a földet a jóravaló szolgáim öröklik” (Korán 21: 105).

„Bizony elküldtünk előtted küldötteket a népükhöz, majd világos bizonyítékokkal érkeztek hozzájuk, azután pedig bosszút álltunk azokon, akik igazságtalanok voltak, és kötelességünk mindig támogatni a hívőket” (Korán 30: 47).

„Bizony, már elhangzott a szavunk küldött szolgáink felé, hogy győztesekké lesznek téve, és a mi seregünk lesz a felülkerekedő” (Korán 37: 171-173) 

„Mi bizony megsegítjük küldötteinket és azokat, akik hisznek, az evilági életben és azon a napon is, melyen felállnak a tanúk (az Ítélet napján). Azon a napon az igazságtalanok bocsánatkérése nem lesz a hasznukra, átok és a legrosszabb lakhely jár nekik” (Korán 40: 51-52)

„Allah előírta: 'Bizony én fogok felülkerekedni és a küldötteim!' Bizony, Allah Erős és Mindenható.” (Korán 58: 21) 

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink