A boldog házasság alapjai 2015-11-13

hazassagFares sheikh szónoklatának összefoglalója

A boldog házastársi kapcsolat minden házas ember vágya és célja. Akkor beszélhetünk boldog házasságról, ha megvalósul a szeretet, az egyetértés, a könyörület a házastársak között. Azonban mindezeknek a hiánya boldogtalan, keserves házassághoz vezet.

A magasságos Allah egyik jótéteménye, hogy megajándékozta szolgáit könyörülettel, szeretettel és „szép ruházattal”. Allah így szólt a Koránban:

„És a jelei közé tartozik az, hogy saját magatokból házastársat teremtett nektek, hogy velük lakozzatok, és szeretetet és könyörületet helyezett közétek. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak.” (Korán 30:21);

„Ők (a házastársak) [olyanok, mint a] ruházat számotokra, és ti is [olyanok vagytok, mint a] ruházat számukra” (Korán 2: 187)

A feleség mindent megtesz, hogy a férj kellemes otthonra és nyugalomra leljen a házában, miután fárasztó napot töltött munkahelyén. Minden elkövet, hogy jól érezze magát, távol a nehézségektől és problémáktól, amelyekkel a munkája során szembe kell néznie. A feleség ezért hazatérő férjét szeretetteljes mosollyal, örömteli arccal, jókedvűen, szívet melengető szavakkal és hálával teli érzelmekkel fogadja.

A feleség az, aki cipeli a gyermekek méhében, aki megszüli és gondoskodik róluk, aki megőrzi a férj vagyonát, és titkait, ezért megérdemli, hogy örömöt okozzon neki, hogy jókedvre derítse, és hogy megdicsérje munkájáért, és erőfeszítéseiért. Az istenfélő muszlim férj tudja, hogy a boldog házassághoz hozzá tartozik a jókedv, a vidámság, a játék és a szórakozás. Nem szabad, hogy a házasélet csak és kizárólag a megélhetést biztosító munkára, és a mindennapok gondjainak megoldását célzó erőfeszítésekre korlátozódjon.

A nők lelkivilága, érzelmei és érzékenysége teremtettségüktől fogva különbözik a férfiakétól, ezért a muszlim férfinak meg kell tanulnia helyesen viszonyulnia feleségéhez, és toleranciát kell tanúsítania iránta.  A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A hívők közül azok a legteljesebb hitűek, akik a legjobb erkölcsűek. A legjobbak közöttetek pedig azok, akik a legjobbak asszonyaikhoz!” (at-Tirmidí).

Az iszlám vallás azt tanítja, hogy a férjnek nem elegendő, hogy szeresse feleségét, szeretetteljesen, tisztelettudóan és hálásan kell viszonyulnia iránta, nem szabad gyűlölnie feleségét, megvetnie és lenéznie őt, és állandóan emlékeztetnie őt hibáira. Allah így szólt a Koránban:

„És éljetek együtt velük helyénvaló módon, és ha megutáljátok őket, hát meglehet, hogy olyan dolgot utáltok meg, amibe Allah sok jót helyezett”. (Korán 4: 19).

Ezzel az iszlám olyan szintre emeli a nők tiszteletét, hogy abban az esetben is megköveteli a férjtől a helyes bánásmódot, ha történetesen neheztel a feleségére.

Vannak azonban olyan férfiak, akik munkájuk után sajnálatos módon ahelyett, hogy hazatérnének családjukhoz, és törődnének gyermekeikkel és segítenének feleségüknek az otthoni teendőkben és a gyermeknevelésben, elmennek szórakozni és kikapcsolódni barátaikkal, és éjszakába nyúló programokon vesznek részt.  Ezek a férfiak elhanyagolják családjukat, kimaradásukkal rossz példát mutatnak a családtagjaiknak és tevőleges hozzájárulnak ahhoz, hogy a felügyeletük hiányában, elhanyagolt feleségük és gyermekeik a csábításoknak engedve rossz útra térjenek.
A férj azonban felelősséggel tartozik felesége és családja iránt Allah előtt. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Mindannyian pásztorok vagytok, és mindannyian felelősek vagytok nyájatokért. A vezető is pásztor, a férfi is pásztor házanépe számára, az asszony is pásztor férjének háza és gyermekei számára. Így mindannyian pásztorok vagytok, és mindannyian felelősek vagytok nyájatokért.” (al-Bukhári és Muszlim).

Allah azt mondta a Koránban:

„Ó ti, akik hisztek! Óvjátok magatokat és családotokat a Pokol-tűztől, amelynek tüzelője az emberek és a [bálvány-] kövek, felette kemény és szigorú angyalok [őrködnek], nem szegülnek ellen Allahnak abban, amit parancsolt nekik, hanem megteszik, amire parancsot kapnak.” (Korán 66:6)

A férjnek kötelessége felesége eltartása, de az iszlám arra tanítja követőit, hogy ne fukarkodjanak, ha az eltartásról van szó. Másfelől az idővel sem szabad fukarkodniuk, ha feleségükről van szó, hiszen fontos, hogy odafigyeljenek rájuk, meghallgassák őket. A férjeknek nem szabad a munkahelyi feszültséget hazavinniük, hanem szeretetet és kedvességet kell sugározniuk családtagjaik felé, időt kell szakítaniuk rájuk és beszélgetniük kell velük. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse), bármennyire is el volt foglalva a muszlimok közösségének vezetésével, és a felmerülő problémák megoldásával, ha valamelyik gyermeke kereste a társaságát, nem utasította el. Ha például meglátta leányát, Fatimát, üdvözölte és maga mellé ültette.

A legjobb költekezés pedig az, amelyet a muszlim ember saját családja felé végez, és nem szabad a férjnek több időt töltenie baráti társaságával, mint saját feleségével, mivel a feleség joga előbbre való a szomszédok, vagy a látogatók jogainál. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A testednek vannak jogai veled szemben, a szemednek is vannak jogai veled szemben, a feleségednek is vannak jogai veled szemben, és a látogatódnak is vannak jogai veled szemben, ad hát meg mindenkinek azt, amire jogosult veled szemben!” (al-Bukhári és Muszlim).

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink