Az iszlám az élet védelmének és a mértéktartásnak vallása 2015-11-20

osszefogasFares sheikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah megteremtette az embert, és megbecsülést, méltóságot adott neki:

„És bizony megbecsültük Ádám gyermekeit, és hordoztuk őket a szárazföldön és a tengeren, és elláttuk őket a jó dolgokból, és fölényes előnyben részesítettük őket sokakkal szemben azok közül, akiket teremtettünk” (Korán 17: 70).

Ebből kiindulva az emberi élet olyan érték, amelyet az iszlám védettnek nyilvánított:

„Emiatt írtuk elő Izrael fiainak: Az, hogy valaki megöl egy embert – nem emberölés vagy a Földön való pusztítás [büntetéseként] – olyan, mintha megölné az összes embert, és az, hogy valaki életben tartja, olyan mintha az összes embert életben tartaná”. (Korán 5: 32)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A hívő ember egészen addig élvezheti a vallás adta szabadságot, amíg tilalmas vérhez nem tapad a keze” (Al-Bukhári).
Az ember megbecsülése és megtisztelése olyan alapelv, amely szerepel minden próféta és küldött üzenetében, sőt még a világi, emberalkotta törvények is megegyeztek felőle minden korban.

Alapelvek, amelyek hangsúlyozni kell:

1. Az emberiség ugyanazon egy ősapától származik:

„Ó ti emberek! Féljétek Uratokat, aki egyetlen emberből teremtett meg titeket, és abból megteremtette a párját, és kettejükből sok férfit és nőt terjesztett el” (Korán 4:1).

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ó emberek! Az Uratok egy és az apátok is egy. Mindnyájan Ádám leszármazottai vagytok, s Ádám porból lett teremtve. Egyetlen embernek sincs előjoga egy másikkal szemben, csak a jócselekedetek által.”

2. Az emberek iránt igazságosan, jótékonyan és jó erkölccsel kell viszonyulni, nem pedig igazságtalanul és kártékonyan, függetlenül a vallási, vagy nemzetiségi hovatartozástól, és óvakodni kell a kettős mérce alkamazásától:

„Bizony, Allah az igazságosságra, a helyes cselekvésre és a rokonoknak való adakozásra szólít fel, és eltilt az erkölcstelenségtől, az elvetendőtől és a zsarnokságtól. Int titeket, hátha okultok [az intésből].” (Korán 16: 90)

„Ó, ti akik hisztek! Legyetek fenntartói [az igazságnak] Allahért, tanúkként az igazságosság mellett, és ne indítson titeket egy nép iránti gyűlöletetek arra, hogy igazságtalanok legyetek! Legyetek hát igazságosak, ez közelebb áll az istenfélelemhez. És féljétek Allahot! És Allah jól ismeri mindazt, amit cselekszetek” (Korán 5: 8)
 
3. A középút, a mértéktartás és a békés együttélés elvét kell követni, és lehetőséget kell adni a civilizációk közötti kapcsolattartásra és a népek közötti ismerkedésre, és az ismeretek kicserélésére:

„Ó, ti emberek! Mi bizony egy férfiból és egy nőből teremtettünk titeket, és népekké és törzsekké tettünk benneteket, hogy megismerjétek egymást. Bizony, a legnemesebb közületek Allah előtt a legistenfélőbb köztetek.” (Korán 49:13)

4. Az állampolgársággal járó kötelezettségeket be kell tartani:

„Ó, ti akik hisztek! Teljesítsétek a szerződéseket!” (Korán 5: 1)

A törvények betartása kötelező, a közérdek és az együttműködés megvalósítása céljából, és a társadalmat veszélyeztető tényezők elkerülése érdekében:

„És segítsétek egymást a jámborságban az istenfélelemben, ám ne segítsétek egymást a bűnben és az ellenségeskedésben!” (Korán 5: 2)

5. El kell utasítani a puszítás minden formáját, legfőképpen a szélsőséget, az erőszakot és a terrorizmust:

„És ne okozzatok romlást a földön, annak javítása után. Ez jobb nektek, ha hívők vagytok!” (Korán 7: 85)

6. Mélységesen elítéljük a Franciaországban elkövetett terrortámadásokat, az iszlám világ legnagyobb vallástudósaival egyetértésben. A terrorizmus nem része egyetlen vallásnak sem, és nincs olyan erkölcsi rendszer a világon, amely elfogadná. A terrorista cselekmények sátáni tettek, amelyek az emberiség elleni gyűlöletről és ellenségességről árulkodnak.

7. Mindezen álláspontok a vallásból következnek, és nem egy bizonyos eseménnyel kapcsolatosak, hanem általános érvényű alapelvek.

Üzenetek

- Üzenjük a muszlim fiataloknak, hogy nem szabad nem megbízható, hiteltelen forrásból származó tanokat követni. Az iszlám vallás tanításait csak és kizárólag köztiszteletben álló, mérvadó tudósoktól szabad elsajátítani, akik a Korán és a hiteles prófétai közlések tudósai.
- Üzenjük a szülőknek, hogy gyermekeiket szeretettel és odafigyeléssel neveljék, és felügyeljék tevékenységeiket, nehogy rossz társaságba kerüljenek, vagy hogy szabadidejüket helytelen célra fordítsák. Ösztönözzék őket arra, hogy szoros kapcsolatot ápoljanak az iszlám központokkal.
- Üzenjük az iszlám központoknak, hogy folytassák a középútra, és békés együttélésre, valamint az emberek iránti szeretetre, könyörületességre és megbékélésre buzdító kommunikációt.
- Üzenjük az újságíróknak, hogy törekedjenek cikkeikben a bölcs, az ésszerű és a tárgyilagos elemzésekre és retorikára, valamint a semlegességre, és tartózkodjanak az általánosítástól, a provokációtól és a muszlimellenes hangulatkeltéstől.
- Üzenjük a politikusoknak, hogy a világnak szüksége van az igazságos politizálásra, amely igazságot szolgáltat az igazságtalanságot elszenvedők tömegeinek, akiknek szükségük van arra, hogy ténylegesen ügyük mellé álljanak. Ne akarjanak politikai győzelmet aratni az ártatlanok vérén keresztül. Az iszlám világban számos helyen esnek tömegek áldozatul az állami és a szektariánus terrornak. Ne álljanak azoknak a pártjára, akik okozzák ezeket a szörnyű rémtetteket.
- Üzenjük mindenkinek, hogy fogjunk össze az emberiséget érintő ügyek megoldása érdekében, függetlenül attól, hogy kinek milyen a bőrszíne, nemzetisége, vallása és felekezete. Álljunk ki egy emberként azok mellett, akik igazságtalanságot szenvedett el.

Dr. Abdul-Fattah Munif

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink