Az Istenfélelem, amely elrendeltetett a korábbi és a következő nemzedékeknek 2015-12-04

Quran-recitation-3Fares seikh szónoklatának összefoglalása

Az istenfélelem azt jelenti az egyik meghatározás szerint: Allahnak való engedelmességet tanúsítani, Allahtól származó fényt követve, Allah jutalmazását remélve, valamint elkerülni az Allahhal szembeni ellenszegülést, Allahtól származó fényt követve, félvén Allah büntetésétől.

Ibn Masz’úd így szólt: „[Az istenfélelem] az, hogy engedelmeskedjenek Neki, és ne legyenek ellenszegülők; hogy megemlékezzenek Róla, és ne feledkezzenek meg Róla; hogy adjanak hálát [Neki], és ne legyenek hálátlanok”
Ali ibn Abí Tálib így határozta meg az istenfélelmet: „A Magasztos Allahtól való félelem; a kinyilatkoztatás szerinti cselekedet; a kevéssel való megelégedés és az [evilági életből a túlvilági életbe való] utazásra való felkészülés”

Az istenfélelem az, amellyel biztosíthatjuk gyermekeink megőrzését és jövőjük védelmét. Allah így szólt a Koránban:

„És féljenek hát azok, akik ha hátrahagynának gyenge (védelemre szoruló) utódokat, akkor féltenék őket. Féljék hát Allahot és és mondjanak helyénvaló igazságos szavakat! Féljék hát Allahot, és mondjanak helyénvaló igazságos szavakat!” (Korán 4:9)

Allah már az előző népeknek is meghagyta, hogy legyenek istenfélők, hiszen az istenfélelemre utasítás általános, egyetemes érvényű parancsolat minden nemzetre nézve. Allah azt mondta:

„És bizony meghagytuk azoknak, akiknek az Írás adatott előttetek, és nektek is, hogy féljétek Allahot!” (Korán 4: 131)

Az istenfélelem minden próféta üzenetében kiemelt helyet foglalt. Allah azt mondta:

„Meghazudtolta Ád a küldötteket, amikor azt mondta nekik testvérük Húd: Vajon nem vagytok istenfélők?”
„Meghazudtolta Thamúd a küldötteket, amikor azt mondta nekik testvérük Száleh: Vajon nem vagytok istenfélők?”
„Meghazudtolta Lót népe a küldötteket, amikor azt mondta nekik testvérük Lót: Vajon nem vagytok istenfélők?”

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) meghagyta a társainak. hogy ragaszkodjanak az istenfélelemhez. Amikor elküldte Muád ibn Dzsebelt Jemenbe, a következő tanácsokkal látta el: „Legyél istenfélő bárhol is legyél, és kövesd a rossztettet jóval, ami eltörli azt, és viselkedj az emberekkel jó modorral!”
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) társai is ösztönözték a muszlimokat az istenfélelemre. Abú Bakr, az első kalifa is erre utasította szónoklatában az embereket: „Lelketekre kötöm az istenfélelmet!”

A legszebb öltözék az istenfélelem. Allah így szólt:

„Ó Ádám fiai! Lebocsátottunk rátok ruházatot, amely elrejti a szemérmeteket, és díszítést. Ám az istenfélelem ruházata jobb! Ez Allah jelei közül való, hátha okultok [az intésből].” (Korán 7: 26)

A legjobb útravaló az istenfélelem. Allah azt mondta a Koránban:

„Vegyetek magatokhoz útravalót! Bizony, a legjobb útravaló az istenfélelem”

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta fohászaiban:

„Ó Allah! Add meg lelkemnek istenfélelmét, és tisztítsd meg, hiszen Te vagy a legjobb, aki megtisztítja! Te vagy a pártfogója, és a gyámolítója”;
„Ó Allah! Kérem tőled az igaz útra vezetést, az istenfélelmet, és a tisztességet, és a gazdagságot!”

Az istenfélelem gyümölcsei:

- A nehézségek megkönnyítése:

„És aki féli Allahot, annak könnyűvé teszi a dolgát” (Korán 65: 4)

- A csapások megszűnése, és az ellátás megnyitása:

„És aki féli Allahot, annak Ő kiutat ad, és ellátja őt onnan, ahonnan nem is számít rá” (Korán 65: 2-3)

- Az áldások megérkezése: „És ha a városok lakói hittek volna, és istenfélők lettek volna, akkor áldásokat árasztottunk volna rájuk az égből és a földből. Ám ők meghazudtolták [a küldötteket], s elragadtuk őket azért, amit szereztek” (Korán 7: 96)

-  A rossztettek megbocsátása:

„És aki féli Allahot, annak elengedi a rossz tetteit, és hatalmassá teszi a jutalmát” (Korán 65: 5);
„Ó, ti, akik hisztek! Ha félitek Allahot, ő Szétválasztót ad nektek [hogy különbséget tegyetek igazság és hamisság között], elengedi a rossz tetteiteket, és megbocsát nektek. És Allahé a hatalmas kegy". (Korán 8: 29)

- Allah büntetésétől való megmenekülés:

„És megmenti Allah azokat, akik istenfélők győzelmük miatt, nem érinti őket rossz, se nem fognak szomorkodni” (Korán 39: 61)

- Allah könyörületében való részesülés:

„Ó, ti akik hisztek! Féljétek Allahot, és higgyetek küldöttében, kétszeresen ad nektek könyörületéből, és olyan fényt ad nektek, amivel jártok, és megbocsát nektek. És Allah Megbocsátó, Irgalmas” (Korán 57: 28)

Hogyan válhatsz istenfélővé?

1. Azzal, hogy Allah és küldötte iránt erősebb szeretetet táplálsz mindennél
2. Azzal, hogy mindig átérzed, figyelembe veszed Allah felügyeletét
3. Azzal, hogy megtudod, mi az ellenszegülés következménye
4. Azzal, hogy felismered a sátán fondorlatait és sugdosásait

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink