Az alázatosság 2015-03-27

Teaching-to-Muslim-ChildFares seikh szónoklatának összefoglalója

Ez a szónoklat Allah szolgáinak jellemvonásaiból mutat be egyet, amely az alázatosság. A Koránban a Mindenható Allah a 25. szúra végén sorolta fel azokat a tulajdonságokat, amelyekkel az Ő szolgái rendelkeznek. A 63. ájától kezdve olvassuk Allah szavait:  

Bővebben...

Allah jeleinek jelentősége 2015-03-20

napfogyatkozas-2015Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A ma bekövetkezett részleges napfogyatkozásban jelek vannak a hívők számára. A Mindenható Allah az egekben és a földön szolgái számára olyan jeleket mutat meg, amelyek elsősorban a hívőket emlékeztetik. Azt mondja a Mindenható Allah:

Bővebben...

A Végítélet Órájának jelei (első rész) 2015-03-06

homokoraFares seikh szónoklatának összefoglalója

A túlvilági életbe vetett hit, a hit egyik alappillére, amely nélkül egyetlen muszlim hite sem teljes. Azt mondja a Mindenható Allah:

„Ez azért van, mert Allah az, aki az Igazság, és hogy Ő feltámasztja a holtakat, és hogy Ő mindenek felett hatalommal bír, és hogy az Óra elfog jönni, nem fér ehhez kétség, és hogy Allah életre kelti azokat, akik a sírokban vannak.” (Korán 22: 6)

Bővebben...

Végítélet jelei (második rész) - 2015-03-13

time 1Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

A jelek közlésének az a célja, hogy tudassák az emberekkel, hogy ezek a jelek egy része már megtörtént, míg mások még folyamatban vannak. Mindezek által pedig erősödik a hitünk. Ezek felhívják a figyelmet az iszlám igazságára, hiszen ezek olyan dolgok, amelyeket a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) 1400 éve közölt, és manapság vált láthatóvá. Ugyanakkor olyan jelekről van szó, melyeknek bekövetkezése nem csak a hitet erősítik, hanem felhívják a figyelmet arra, hogy a negatív eseményektől távol kell maradnunk.

Bővebben...

A hittestvériség jelentősége és kötelező volta 2015-02-27

testverFares seikh szónoklatának összefoglalója

Rengeteg muszlim él a világon, ám sajnálatos módon az egységüket megbontja számos tényező. Szakadások és erőtlenség jellemzi az muszlim ummát. Nem is olyan régen a muszlimok még az erő, a dicsőség és a magabiztosság erényeit hordozták magukban. Azonban mostanra kiszolgáltatottá vált a romboló, gyarmatosító erőknek. Olyan világot élünk, amelyben kizárólag az erővel rendelkező országot vagy hatalmat tisztelik.

Bővebben...

Az igazságosság jelentősége az iszlámban 2015-01-30

torvenyFares seikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám világközösség, az Umma egyik jellemzője az, hogy igazságos, jó és mértéktartó. Allah ezt a közösséget tette a többi közösség vezetőjévé, ugyanakkor Allah egyértelműen arra utasította ezt a közösséget, hogy tartsa magát az igazságossághoz.

Bővebben...

Felelősek vagyunk az iszlám üzenetének átadásáért! 2015-01-16

quranstandAhmed seikh szónoklatának összefoglalója

Amikor arról hallunk beszámolókat, hogy vannak emberek, akik hazugságokat terjesztenek az iszlámról, annak szent könyvéről és igaz prófétájáról, bántó szavakkal illetik és kigúnyolják az iszlám tanításait, a Koránt és Mohamed Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse), jusson ekkor eszünkbe az, hogy a rágalomhadjárat az iszlám ellen nem újkeletű, hiszen a vádaskodások és inzultusok egyidősek magával az iszlámmal, és hasonló vádak fogalmazódnak meg vele szemben igazságtalan és aljas emberek részéről.

Bővebben...

Könyörület az iszlámban 2015-01-09

pihePénteki szónoklat – Fares seikh pénteki beszédének összefoglalója

Az iszlám prófétája, Mohamed (Allah dicsérje és üdvözítse), a könyörület prófétája. A magasságos Allah azt mondta a Koránban:

„És nem küldtünk el téged [ó Mohamed], csupán könyörületként a Teremtmények számára” (Korán 21:107)

Bővebben...

A jó cselekedetek fogalma és Dhul-Hiddzsah első tíz napjának érdemei 2015-09-11

kabaaSeikh Fares szónoklatának összefoglalója

Az evilági élet értéktelen jó cselekedetek nélkül, és a túlvilági üdvözülés sem nyerhető el jótettek nélkül. Az ember lelkének nyugalma és boldogsága elképzelhetetlen jótettek nélkül, valamint Allah elégedettségének elnyerése illetve a Paradicsomba kerülés feltétele a jó cselekedetek végzése. A jótett pedig mindaz, amit Allah parancsolt meg nekünk, hogy megtegyük, továbbá az is, aminek elvégzését Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) hagyományozta ránk.

Bővebben...

Elérhetőségeink