Az igazságtalanság és annak következménye 2016-05-06

merlegFares seikh szónoklatának összefoglalója

A Magasságos Allah így szólt egy szent hadíszban, amelyet Abú Dharr al-Ghifárira hivatkozva  jegyeztek fel, aki a Prófétára hivatkozott, miszerint Allah így szólt – annak részeként, amit a Próféta a Dicsőséges és Fenséges Urát idézve mondott el:

Bővebben...

Az irigység jelentése és romboló hatása az egyénre és a társadalomra nézve 2016-05-13

kain abelFares seikh szónoklatának összefoglalója

Az irigység a lelki szív „betegsége”, veszélyes és káros tulajdonság, amely boldogtalansághoz vezet, hiszen tönkreteszi az egyént, és az emberi kapcsolatok megszakításához vezet. Elvész miatta a szeretet a testvérek, rokonok és barátok között, és megosztottá válik általa a közösség és a társadalom. Az irigység meghatározása az iszlám vallástudományban: a remélése annak, hogy akit Allah a kegyéből részesített, elveszíti azt, amit Allah adott neki, illetve gyűlölni azt, hogy valaki jóban, áldásban részesüljön. Ha azonban valaki csupán azt kívánja, hogy ugyanolyan kegyben részesüljön, mint amilyenben másvalaki részesült, az nem tekinthető irigységnek.

Bővebben...

Szónoklat a túlvilágról és a Ramadánra való készülődésről 2016-05-27

ramadan mubarakAbdul-Ghani testvér pénteki beszédének összefoglalója

Allah így szólt a Koránban:

„Ó ti, emberek! Féljétek Uratokat és féljetek ama naptól, amelyen egyetlen apa sem tehet semmit fiáért, sem a fiú nem tehet semmit apjáért! Bizony, Allah ígérete igaz, hát ne tévesszen meg titeket az evilági élet, és ne tévesszen meg titeket a megtévesztő (sátán)! Bizony, Allahnál van az Óra tudása, és Ő bocsátja le a záporesőt, és Ő tudja, mi van az anyaméhekben. És senki sem tudja, hogy mire tesz szert holnap és senki sem tudja, hogy mely földön fog meghalni. Bizony, Allah Mindentudó, mindent jól ismerő” (Korán 31: 33-34)

Bővebben...

Megbocsátás Ramadán hónapban 2016-06-10

dua reggelAli al-Duszajmáni seikh pénteki beszédének összefoglalója

Hála Allahnak megértük a Ramadán hónapot. Allah kegyes hozzánk, hiszen lehetővé tette, hogy gazdagodjunk jócselekedetekben. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A legjobb közületek az, akinek hosszúra nyúlt az életideje, és jóravalók a cselekedetei”

Bővebben...

Ramadán az adakozás hónapja 2016-06-17

Zakat1Fares seikh pénteki beszédének összefoglalója

Az adakozás az egyik legjelentősebb útja a jótetteknek és az engedelmességnek az iszlám vallásban. Olyan cselekedet, amely megtisztítja a lelket, közelebb viszi a hívőt a Paradicsomhoz, távol tartja őt a Pokolt-tűztől, és ami által szeretettel gondolnak rá az emberek. Allah elhárítja az adakozóról a csapásokat, betegségeket, és a rossz végzetet, továbbá evilági és túlvilági sikerhez vezeti.

Bővebben...

Ramadán utolsó tíz napjában ajánlott cselekedetek 2016-06-24

mecsetbenAli al-Duszajmáni seikh pénteki beszédének összefoglalója

Közeledik Ramadán utolsó tíz napja. Használjuk ki ezt az időszakot arra, hogy közeledjünk Allahhoz, és hogy megsokszorozódjon a jutalmunk Őnála. Áisa – Allah legyen elégedett vele – azt mondta: „Ha elérkezett a Ramadán utolsó tíz napja, Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) az összes éjszakát ébren töltötte, felkeltette családját, fáradozott és megkötötte köpönyegét”

Bővebben...

Közeledik a Ramadán vége - az Elrendelés Éjszakája és a Böjtmegtörés ünnepe 2016-07-01

ramadan eid 003Fares seikh pénteki beszédének összefoglalója

Néhány napja köszöntöttük Ramadánt és a böjtölést, és most szomorúan búcsúztatjuk, hiszen néhány nap maradt csupán belőle. Elbúcsúzunk ettől a hónaptól, de ez nem azt jelenti azt, hogy el kellene búcsúznunk azoktól az értékektől, amelyeket Ramadánban elsajátítottunk és gyakoroltunk. Alábbhagy ugyan a lelkesedés, amely jellemez minket Ramadán hónapban, azonban emiatt az imádkozók számának nem szabadna megfogyatkoznia a mecsetekben, és a Korán olvasását sem szabad elhanyagolnunk. A böjthónap végéhez közeledve fontosnak tartjuk, hogy emlékeztessük magunkat néhány jelentős dologra:

Bővebben...

Az egyenes út követése Ramadán után 2016-07-08

egyenes utFares seikh pénteki beszédének összefoglalója

A muszlim ember életében nagy jelentőséggel bír az egyenes út követése. Ez nem csupán az iszlám melletti kitartását jelenti, hanem azt is, hogy teljes mértékben meg kell felelnie Allah elvárásának és hogy követnie kell az iszlám vallás tanításait elhajlás nélkül.
Az egyenes út, amit a muszlimoknak követniük kell Ramadán hónapban a böjtölés és a hitbeli tanításokra való összpontosítás által, magában foglalja a nyilvánvaló és rejtett cselekedeteket egyaránt. A hívőnek az Allah által kijelölt egyenes ösvényen kell haladnia e világon. Ezért áll a Fátiha szúrában a következő: „Vezess minket az Egyenes úton!”

Bővebben...

Az Eid al-Fitr (a Böjmegtörés ünnepe) szónoklatának összefoglalója

Eid Ul Fitr wishesAllahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ahbar, lá iláha ill Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ua lilláhi-l-hamd

(Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, nincs más [jogosan imádott] istenség, kivéve Allah. Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, és Allahot illeti a hálatelt dicséret!)

Ti muszlimok!
Allah áldásai közül való, hogy a legnagyobb istenszolgálatok ünnepekkel zárulnak. Ezek az ünnepek olyan istenszolgálatok, amelyeket Allah rendelt el. Mindkét ünnep az iszlám egy-egy pillérével függ össze, a Ramadán hónap böjtölésével, és a Mekkai zarándoklattal. Az Eid al-Fitr (a Böjtmegtörés ünnepe) amely az előírt ramadáni böjtölést követi, valamint az Eid al-Adhá (az Áldozati Ünnep), amely a mekkai zarándoklat befejező szakasza.

Bővebben...

Az idő 2016-08-12

idoA sejk egy nagyon fontos kincsről beszélt, olyan kincsről, amit nem lehet megvásárolni sehol, de mindenkinek megadatott. Egyaránt megadatott szegénynek és gazdagnak. Ez a kincs az idő.

Bővebben...

Elérhetőségeink