Újévi önelszámoltatás 2016-01-01

2016Fares seikh szónoklatának összefoglalása

A mai nappal megkezdődött a 2016. év, ezért álljunk meg, gondolkozzunk el az elmúlt évről és tartsunk önvizsgálatot. A magasságos Allah azt mondta:

„Ó ti hívők! Legyetek istenfélők, és nézze meg a lélek, mit küldött előre holnapra (a Feltámadás napjára)” (Korán 59: 18)

„És elhelyeztetik az Írás (a tettek feljegyzése), aztán látni fogod, hogy az igazságtalanok megrémülnek attól, ami abban van [feljegyezve], és azt mondják: “Ó, jaj nekünk! Mi lelte ezt az Írást? Nem hagy sem kis, sem nagy tettet anélkül, hogy számon ne tartaná, és megtalálják mindazt, amit tettek, eléjük tárva, és Urad nem követ el igazságtalanságot senkivel sem.” (Korán 18: 49)

„Azon a napon, amikor minden ember előhozva találja maga előtt mindazt a jót, amit tett, és mindazt a rosszat, amit tett. Azt szeretné, hogyha közte és a [rossz tettei] között mérhetetlen idő lenne. És Allah óva int titeket magától, és Allah Együttérző a szolgáival.” (Korán 3: 30)

„És elhelyezzük az igazságos mérlegeket a Feltámadás napján, így egyetlen lélek sem fog igazságtalanságot szenvedni, és ha még egy mustármag súlyát nyomja, akkor is előhozzuk azt, és elegendőek vagyunk elszámoltatónak” (Korán 21: 47)

„És Allahé az egek és a föld, és a napon, melyen az Óra elkezdődik, akkor vesztesek lesznek a hamisságot terjesztők. Látni fogod az összes közösséget térdre rogyva, minden közösséget odahívnak az írásához, a mai napon megkapjátok fizetségeteket azért, amit tettetek. Ez a mi írásunk, az igazat mondja ki ellenetek, mi bizony másolatot készítettünk arról, amit korábban tettetek” (Korán 45: 27-29)

Omar ibn al-Khattáb azt mondta: „Tartsatok önelszámoltatást, mielőtt elszámoltatnak titeket, és tegyétek mérlegre tetteiteket, mielőtt megméretnek veletek szemben, és készüljetek fel a legnagyobb bemutatásra Allah előtt".

Ibn Masz'úd azt mondta: „Egyetlen dolgot sem bántam annyira, mint azt a napot, amely úgy múlt el, hogy kevesebb lett az életidőm, de nem gyarapodott a cselekedetem”.

Muszlim Testvérem!

Elmúlnak a napok, elmúlnak a hónapok is, egyik a másik után, és az évek is elmúlnak, egyik a másik után, és így csökken az életidőd, távolodsz az evilágtól és közeledsz a túlvilághoz. Az a boldog, aki engedelmességre használja fel az éveket, és vetélkedik másokkal a jóban, és pontos részletes önvizsgálatot tart, hogy könnyebb legyen az elszámoltatása a túlvilágon.

Ügyelj arra, hogy megmentsd magad, ezért tarts önvizsgálatot, hogy megmenekülj a Feltámadás napján, és hogy ne tartozz a búslakodók közé azon a napon. A magasságos Allah azt mondta:

„Nehogy azt mondja egy lélek: 'Jaj, mily nagy a bánatom, azért, amit elmulasztottam Allahhal szemben, és bizony, a kigúnyolók közé tartoztam'. Vagy azt mondja: 'Ha Allah igaz úton vezetett volna, akkor az istenfélők közé tartoztam volna'. Vagy azt mondja, amikor meglátja a gyötrelmet: 'Ha lenne számomra ismétlés, akkor a jótevők közé tartoznék'. De igen! Eljöttek hozzád a jeleim, ám meghazudtoltad azokat és fennhéjáztál és a hitetlenek közé tartoztál” (Korán 39: 56-59)

Ne feledkezzünk meg tehát arról, hogy Allah számon tartja a tetteinket, és feljegyeztetni. Allah azt mondta:

„Ám fölétek Őrzők (angyalok) rendeltettek. Tiszteletreméltók, (minden tettet) feljegyzők. Tudják, hogy mit tesztek.” (Korán, 82:10-12)

„Amikor a két átvevő (angyal) átveszi (az embert) jobb és bal felől ülve (hogy feljegyezze tetteit). Nem ejthet ki egyetlen szót sem ki anélkül, hogy ne lenne nála őrző, aki mindig kész (feljegyezni azt).” (Korán 50: 17-18).

„A napon, melyen feltámasztja mindnyájukat, s közli velük azt amit tettek. Allah számon tartotta, ők azonban elfelejtették, és Allah minden dolog felett tanú” (Korán 58: 6)

„És minden embernek a nyakára erősítettük jó vagy rossz tettét. És a Feltámadás Napján egy Írást (tetteinek feljegyzését) hozunk elő neki, amit kiterítve talál majd. [Az mondatik neki:] Olvasd a Írásod (tetteidnek feljegyzését)! A mai napon elegendő vagy önmagaddal szemben elszámoltatónak.” (Korán 17: 13-14)

„A mai napon lepecsételjük a szájukat, és beszélni fog hozzánk a kezük, és tanúskodni fog a lábuk arról, amit elszereztek” (Korán 36: 65)

Aki figyelmetlen önmagára nézve, annak életideje szomorúságot és fájdalmat hoz a fejére, és a végén napjai pusztulásba vezetik őt. Allah küldötte azt mondta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Egy lépést sem tesz egy szolga a Feltámadás napján, amíg meg nem lesz kérdezve az életidejéről, hogy mire fordította; a fiatalságáról, hogy mire használta el; a vagyonáról, hogy mire költötte, és a tudásáról, hogy mit tett vele”

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Használj ki öt dolgot, mielőtt öt dolog bekövetkezne: A fiatalságodat, mielőtt megöregszel; az egészségedet, mielőtt megbetegszel, a gazdagságodat, mielőtt szegény leszel, a szabadidődet, mielőtt elfoglalt leszel és az életedet, mielőtt meghalsz.” (al-Albáni - Szahíh al-dzsámi’)

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Két jótéteményt illetően sok ember be van csapva (nem értékelik igazán): „Az egészség és a szabad idő” (al-Bukhári)

Gábriel angyal azt mondta Mohamed Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse): „Élj, ameddig akarsz, bizony meg fogsz halni! Tegyél, amit akarsz, bizony, meg fogsz érte fizetni! Szeresd, akit akarsz, bizony el fogsz válni tőle! És tudd meg, hogy a hívő nemessége az éjszakai imádkozásban rejlik, a méltósága pedig abban rejlik, hogy nem szorul rá az emberekre!”

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink