Allah küldötte, az erkölcsösség és jó bánásmód mintaképe 2016-01-15

muhammedAbdulghani testvérünk szónoklatának összefoglalása

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) a muszlimok iránti testvéri szeretetéből fakadóan igyekezett őket a Paradicsom felé vezető útra terelni. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az egész [muszlim] közösségem bejut a Paradicsomba, kivéve az, aki visszautasítja” Erre a társai megkérdezték: „Ki utasítaná vissza?” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így válaszolt „Aki engedelmeskedik nekem, az bejut a Paradicsomba. Aki nem engedelmeskedik nekem, az visszautasítja” (al-Bukhári)

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) viselkedésével és erkölcsösségével nyerte meg az emberek szívét:

„Nún. [Esküszöm] az írótollra, és arra, amit leírnak! Nem vagy te Urad kegyelméből őrült. És bizony meg nem szűnő fizetségben lesz részed. És te bizony fenséges erkölccsel bírsz.” (Korán 68: 1-4)

Vajon mit tennének manapság a muszlimok, ha a következő hadíszban leírt történet manapság történne meg? Egy alkalommal egy [az iszlámot nem ismerő] beduin férfi vizelt a mecset egyik sarkába, mire a muszlimok kardot rántottak, hogy megbüntessék, ám Allah küldötte azt mondta: „Ne szakítsátok meg a dolgában, hanem mossátok le egy bödön vízzel!”, Majd magához hívta, és azt mondta neki: „Ez a hely nem ilyen cselekményekre való”. Azután elmondta neki az iszlám lényegét, és meghívta az iszlámra. A beduin megnyugodott, és tetszett neki az, amit hallott. Amikor távozott így fohászkodott: Istenem bocsáss meg nekem és Mohamednek egyedül, és senki másnak se! Allah küldötte azt mondta: „Így bizony szűkké tetted azt, mi tágas! (Sok embert kizárnál a megbocsátásból)” (al-Bukhárí)
 
A muszlimoknak az egységre, az egymás iránti szeretetre, toleranciára és könyörületességre kell törekedniük. Allah azt mondta:

„Ó ti akik hisztek! Féljétek Allahot az Őt megillető félelemmel, és ne haljatok meg csak úgy, hogy azok vagytok, akik alávetik magukat (Allahnak). Ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (a Koránhoz) mindannyian, és ne szakadjatok szét (csoportokra)! És emlékezettek Allah jótéteményére, amiben részesített titeket: Amikor egymás ellenségei voltatok, majd egyetértést teremtett a szívetek között, és a jótéteménye révén testvérek lettetek. A Pokol-tűz gödrének a szélén voltatok, és Ő megmentett titeket attól. Ekképpen teszi Allah világossá nektek a jeleit, hátha [az igaz] útra leltek. (Korán, 3: 102-103)

Történet

Adijj ibn Hátim at-Táij, keresztény arab fejedelem Mohamed Próféta személyében ellenséget látott. Amikor az iszlám hódításai elérték törzsének területét, elmenekült Szíriában. A menekülés közben azonban elfeledkezett egyik leánytestvéréről, aki másokkal együtt a muszlim sereg fogságába esett. Amikor Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) megtudta, hogy Adijj leánytestvére seregének fogságába esett, szabadon engedte őt, és bőkezűen bánt vele. Amikor az asszony Szíriába érkezett, és visszatért családjához, meglepte őket, hogy mennyire kedvesen és bőkezűen bánt vele Allah küldötte. Adijj úgy döntött, hogy elmegy Medinába, hogy találkozzon Mohamed prófétával, mert úgy gondolta, hogy meg tudja állapítani, hogy  Mohamed valóban próféta-e vagy sem. Azt mondta, hogy rá fog jönni, ha Mohamed hazudik, ha azonba ő valóban Próféta, akkor követni fogja.
Amikor Adijj Medinába ért, és meglátták őt az emberek, ujjongva mondták: „Eljött Adijj ibn Hátim, itt van Adijj ibn Hátim!”. Adijj a mecset felé vette útját, ahol Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) szívélyesen fogadta őt, és a következőt recitálta a Koránból:

„Írástudóikat és szerzeteseiket urakká tették meg maguknak Allah helyett, és Mária fiát, a Messiást. Ám ők nem kaptak parancsot másra, mint hogy egy istent szolgáljanak. Nincs más [jogosan imádható] istenség Rajta kívül! Magasztaltassék Ő! [Mennyire felette van] annak, ami társként állítanak [mellé].” (Korán 9: 31).

Adijj azt mondta neki: „De hát ők nem imádják azokat (írástudóikat és szerzeteseiket)!”. „Vajon nem tiltották-e meg azt, ami megengedett számukra, és tették megengedetté azt, ami tilalmas számukra? Ti pedig, nem követitek-e őket ebben?” – kérdezte tőle Allah küldötte.
„De igen!”– felelte Adijj. Azt mondta a Próféta: „Hát ez az irántuk való imádatuk!”.
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta neki: „Ó Adijj ibn Hátim! Légy muszlim, s megmenekülsz (a túlvilágon)!”
„De nekem van vallásom!”– mondta erre Adijj.
Azt mondta neki a Próféta: „Én jobban ismerem nálad a vallásodat!”
Azt kérdezte tőle Adijj: „Te jobban ismered az én vallásomat nálam?”
„Igen!”– felelte többször is a Próféta. Azt kérdezte tőle: „Nem te-e vagy néped vezetője?”. Azt felelte Adijj: „Dehogynem!”
„Nem vagy-e bizonytalan (félúton a keresztények és a szábeusok között)? Nem szeded-e be a hadizsákmány negyedét?”– kérdezte a Próféta. Udej azt felelte: „De, igen!”
„De hát ez tilos a vallásotokban!” – felelte a Próféta. Ezután újból azt mondta neki: „Ó Adijj! Légy muszlim, s megmenekülsz (a túlvilágon)!”.
„Lehet, meggondolom!”– mondta Adijj.
Azt mondta Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) neki: „Bizonyára az tart vissza téged az iszlámra téréstől, hogy azt látod, szűkölködők azok, akik körülvesznek, és hogy mindenki ellenünk van”. Azt kérdezte tőle: „Jártál-e Herátban?”.
Azt mondta Adijj: „Nem jártam ott, de tudom merre van”
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta neki: „Nemsokára őrség nélkül utazhat a nő Herátból [Mekkába], vagy körbe járhatja a Házat, és Khoszrau kincsei is a kezünkbe kerülnek majd!” – „A vagyon úgy fog áradni, hogy az lesz az ember gondja, hogy ki fogadja el az adományát”
A jövendölések pedig, amelyeket azon a napon hallott, mindegy szálig beigazolódtak. Adijj maga is láthatta, hogy biztonságban utaztak a nők Herátból, és azt is hogy a muszlimok felszámolták a Perzsa birodalmat. Ezt követően pedig olyan gazdagságra tettek szert, amely sok évszázadra megszüntette a szegénységet a hatalmasra szélesedett iszlám birodalomban.

A muszlimok legnagyobb hiányossága manapság, hogy nem ismerik a Próféta életrajzát, nem tudják, hogyan bánt muszlim testvéreivel, és másokkal is. Pedig ahhoz, hogy megtanuljanak helyesen viselkedni hittesvériekkel és a nem muszlimokkal, tanulmányozniuk kellene életútját, és példát kellene venniük róla. Allah azt mondta:

„Bizony Allah küldöttében szép példakép van számotokra – annak, aki reményét Allahba és a Végső Napba vetette és gyakorta megemlékezik Allahról” (Korán 33:21)

Allah könyörületes velünk, hiszen elküldte Mohamed prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse), hogy követhessük a példáját, és gyakorolhassuk erkölcsösségét:

„Bizony, Allah kegyében részítette a hívőket, amikor támasztott közöttük egy közülük való küldöttet, aki recitálja nekik az a jeleit (szavait), megtisztítja őket, megtanítja nekik az Írást (a Koránt) és a bölcsességet (a törvény rejtelmeit), bár korábban nyilvánvaló tévelygésben voltak.” (Korán 3: 164)

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink