Cselekedetek, amelyek által tökéletes hajlékra tehetünk szert a Paradicsomban 2016-01-22

datFares seikh szónoklatának összefoglalása

Vannak olyan cselekedetek, amelyek által tökéletes hajlékra tehetünk szert a Paradicsomban:

- Mecsetek építése: Ha egy muszlim ember részt vállal egy mecset felépítésében, annak tökéletes hajléka lesz a Paradicsomban. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) mondta: „Aki épít egy mecsetet Allahnak [Allah tetszését keresve], annak Allah egy házat épít a Paradicsomban.” (al-Buhári, Muszlim)

- Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt is mondta: „Aki elolvassa a Mondd: Ő Allah, az Egyedülvaló-t (a 112. szúrát) tíz alkalommal, annak Allah egy házat épít a Paradicsomban”. Ez a hadísz rávilágít arra, hogy mekkora jelentősége van az egyistenhitet hirdető 112. szúrának, amelynek kimondása naponta tíz alkalommal felér egy mecset felépítésével. Az első cselekedet által közvetlenül magasztaljuk Allahot és valljuk meg, hirdetjük az egyistenhitet, a második pedig Allah magasztalását és az egyistenhit kihirdetését teszi lehetővé.

- Továbbá a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha meghal egy gyermeke [Allah] szolgájának, Allah azt mondja angyalainak: „Magatokhoz ragadtátok szolgám gyermekét”, mire azt mondják: „Igen”. Ekkor azt mondja: „Magatokhoz ragadtátok szívének gyümölcsét”, mire azt mondják: „Igen”. Ekkor azt mondja: „Mit mondott a szolgám?” Erre azt mondják: „Hálatelt dicsérettel illetett Téged, és a Hozzád való visszatérést emlegette. Allah ekkor azt mondja: „Építsetek szolgámnak egy házat a Paradicsomban, és nevezzétek a hálatelt dicséret házának!”

- Ha valaki elmondja a piac (vásár, áruház) területére való belépésnél ezt a következő fohászt, Allah egy házat épít neki a Paradicsomban: „Le iláhe ill Allah, wahdehu le seríke leh, lehul-mulku wa lehul-hamd, juhjí wa jumítu wa huwa hajjun le jemút, bijadihil-khajru wa huwa alá kulli sej-in qadír (Nincs más isten, csak Allah, Ő az Egyetlen, nincs Neki társa, Övé a királyság és Őt illeti a hálatelt dicséret. Életre kelt és a halálba küld, Ő az Élő, Aki soha nem hal meg, a Kezében van a jó, s Ő mindenre képes)”

- Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki elzárja a rést [saját lába és a mellette imádkozó lába között], annak Allah házat épít a Paradicsomban”

- A bevett szorgalmi imádkozások elvégzése: Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt is mondta „Aki nappal és éjszaka tizenkét szorgalmi rakát imádkozik [az előírtakon kívül], annak Allah házat épít a Paradicsomban.”

- A vita és tréfából való hazugság elhagyása: A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt is mondta: „Ígérek egy házat a Paradicsom alacsonyabb részén annak, aki felhagy a vitával, még ha igaza is van, és egy házat a közepén annak, aki nem hazudik, még tréfából sem, és  és egy házat a Paradicsom felső részén annak, akinek jó az erkölcse”

- A délelőtti szorgalmi imádkozás és a déli imádkozás előtti szorgalmi imádkozás négy mozdulatsor formájában: Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt is mondta „Aki négyet imádkozik délelőtt és a déli imádkozás előtt, annak házat fognak építeni a Paradicsomban.”

- A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt is mondta: „Aki meglátogat egy beteget, vagy ellátogat egy hittestvéréhez Allahban, azt így szólítja egy szólító: „Jó ember leszel, és jók lesznek a te lépéseid, és a Paradicsom lesz a szálláshelyed.”


Történet

Volt olyan, aki egy paradicsomi pálmafáért is kész volt egész vagyonát feláldozni. Abú ad-Dahdáh a legszebb kertjét adakozta el Allah útján. Történt, hogy egy fiatal árva férfi és szomszédja összevitatkozott Medinában egy pálmafán, amely útját állta annak a kerítésnek, melyet az árva kívánt építeni, hogy elválassza termőföldjét a szomszédjáétól. A szomszéd azonban nem akarta se kivágni se eladni a pálmafáját, ezért a másik elpanaszolta az ügyet a Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse őt).
Allah küldötte magához hívatta a pálmafa tulajdonosát, és fölajánlotta neki, hogy ha eladja a pálmafáját, Allah egy túlvilági pálmafát ad neki helyette jutalmul a Paradicsomban. A férfi azonban ragaszkodott a pálmafájához, és a túlvilági jutalmazás sem volt eléggé vonzó számára. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse őt) és társai nem tudták mitévők legyenek, és ekkor Allah kinyilatkoztatta a következő áját:

„Ki az, aki szép kölcsönt ad Allahnak, hogy Ő azt sokszorosan megtöbbszörözze neki? S Allah van, hogy visszatartja, s van, hogy kiterjeszti [ellátását]. Hozzá lesz a visszatérésetek” (Korán 2: 245).

Abú ad-Dahdáh, az egyik társa a Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse őt) megkérdezte a Prófétától azt, hogy ha ő veszi meg a pálmafát, akkor őt megilleti-e a túlvilági pálmafa. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse őt) igenlő választ adott, mire Abú ad-Dahdáh azt mondta: „Én kölcsön adom Uramnak az egész kertemet!” – és felajánlotta a pálmafa tulajdonosának saját pálmaligetét, a benne lévő kúttal és házával együtt, mindenestül. Abú ad-Dahdáhnak volt a leghíresebb, legszebb és legnagyobb kertje egész Medinában, amely 600 fából álló pálmaliget volt, így aztán a férfi nem tudott ellenállni ennek a csábító ajánlatnak, és végül eladta a pálmafáját cserébe a pálmaligetért. Abú ad-Dahdáh hazament, és közölte feleségével, hogy eladta a kertet és házat Allahnak, aki nem lázadt fel férje döntésével szemben, hanem hittel eltelve és nyugodt szívvel azt mondta: „Nagy hasznot hozó adás-vétel ez!
Abú ad-Dahdáh eladta kertjét Allahnak, hogy segítsen árva testvérének megépíteni a kerítést, Allah pedig megjutalmazta őt egy túlvilági pálmafával a Paradicsomban.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink