A pozitív hozzáállás és a jó tettek kezdeményezése 2016-01-28

fa1Fares seikh szónoklatának összefoglalása

Az iszlám optimizmusra és pozitív hozzáállásra ösztönzi az embereket. A Korán ugyanis leszögezi, hogy a hit gyümölcsöző, és pozitív eredményeket hoz létre:

„Nem láttad-e hogyan adott Allah példázatot egy jó szóról, amely olyan, mint egy jó fa, amelynek gyökere szilárd, és az ágai az égbe nyúlnak. Megadja termését minden időben, Ura engedelmével. Allah példázatokat ad az embereknek, hátha okulnak [az intésből]. (Korán 14: 24-25)

A hit egyik legjelentősebb gyümölcse az, hogy birtokosa mindig kész jót tenni, és kezdeményezni, valamint versengeni a jó cselekedetek terén, mivel minden erejével arra törekszik, hogy közeledjen Allahhoz a jótettek által. Allah azt mondta:

„Bizony, akik az Uruktól való félelemtől megrémülnek, és akik Uruk jeleiben hisznek, és akik Uruk mellé nem állítanak társat, és akik úgy adják azt, amit adnak, hogy a szívük félelemmel telik el attól, hogy Urukhoz fognak visszatérni. [Ők] azok, akik sietve versengenek a jótettekben, miközben megelőznek [másokat]” (Korán, 23:61)

Egy alkalommal a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) a szószéken volt, és a következő áját recitálta: „Bizony, látjuk arcod fordulását az ég felé, s Mi bizony, egy olyan imairány felé fordítunk téged, mellyel elégedett leszel. Fordítsd hát arcodat a Tilalmas Mecset felé [Mekkában]! S bárhol is vagytok, fordítsátok arcotokat feléje [imádkozáskor]!  (Korán 2: 144)”. A Próféta egyik társa azt mondta barátjának: „Gyere, imádkozzunk két mozdulatsorból álló imát, mielőtt Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) lejön a szószékről, és így mi leszünk az elsők akik a Kába irányába imádkoznak”. Ekkor elvonultak, és imádkoztak, és azután lejött a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) a szószékről, és elvégezte előimádkozóként a déli imádkozást az emberekkel” (Al-Naszái jegyezte fel)

A szegények a muhádzsirún (Mekkából Medinába kivándorlók) közül elmentek Allah Küldöttéhez (Allah dicsérje és üdvözítse) és azt mondták neki: „A gazdagok elviszik a jutalmat.” Azt mondta a Próféta: „Miért?”. Azt mondták: „Mert ők imádkoznak, ahogyan mi is imádkozunk, böjtölnek, ahogyan mi is böjtölünk, adakoznak, mi pedig nem adakozunk, és rabszolgákat szabadítanak fel, mi pedig nem szabadítunk fel. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Tanítsak-e nektek valamit, amivel utolérhetitek azokat, akik előttetek voltak, és megelőzhetitek azokat, akik utánatok jönnek, és senki elétek nem kerülhet, hacsak ugyanazt nem cselekszi, amit ti is cselekedtetek?” Azt felelték: „Dehogynem, ó Allah Küldötte!”. Azt mondta: „Magasztaljátok Allahot, adjatok hálát Neki és nagyságát zengjétek Őt harmincháromszor minden imádkozás után!” Később ismét felkeresték Allah Küldöttét (Allah dicsérje és üdvözítse) és azt mondták neki: „A [gazdag] testvéreink megtudták, hogy mit csinálunk, és ők is ugyanazt teszik.” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta erre: „Allah kegyelme ez, amit arra áraszt ki, akire akar.” (al-Bukhári, Muszlim jegyezték fel)

A jó tettek kezdeményezése nem csupán az istenszolgálatok terén javallt, hanem az iszlám ismertetése, az iszlámra hívás terén is, amire jó példa Abú Bakr, a második kalifa, aki számos olyan személyiséget nyert meg az iszlámnak, akik később nagy jelentőségű tetteket hajtottak végre, és magas pozíciót töltöttek be, mint például a harmadik kalifa, Oszmán, és al-Zubajr.
Kezdeményező lenni a jótettekben pozitív hozzáállásról tesz tanúbizonyságot, ezért nem szabad, hogy az eredménytelenségtől való félelem vagy a társadalom megítélése akadály legyen előtte.

Például az egyiptomi fáraó háznépe körében volt egy férfi, aki hitt Mózesnek (béke legyen vele), és egy ideig titkolta hitét, míg egy napon nyilvánosan is megvallotta hitét, nem tántorította el ettől az, hogy senki sem hitt rajta kívül Mózesnek:

„És azt mondta egy hívő férfi a Fáraó nemzetségéből, aki titkolta hitét: „Vajon megöltök egy férfit pusztán azért, mert azt mondja: „Allah az én Uram”, holott Uratoktól való világos bizonyítékokkal jöttek el, és ha hazug, akkor [csupán] őt terheli hazugságának [következménye], és ha pedig igazmondó, akkor elér titeket néhány abból, amire ígéretet kaptatok. Bizony Allah nem vezeti igaz útra a mértéktelen hazugot” (Korán 41: 28)

Egy alkalommal Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) adott egy dínárt (aranytallért) Arwah bin al-Zubejrnek, hogy vegye neki egy birkát, ő pedig vett két birkát vett neki abból a pénzből, majd eladta az egyiket egy dínárért, és visszatért a Prófétához (Allah dicsérje és üdvözítse) egy dínárral és egy birkával. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) pedig  fohászkodott érte, hogy áldásokban részesüljön kereskedésében, és azt mondta róla, hogy ha port venne, azzal is nyereségre tenne szert.
Arwa a Próféta érdekét tartotta szeme előtt, és egy számára hasznos üzletet kezdeményezett, anélkül, hogy a Próféta felhatalmazta volna erre.

Sok olyan területen lehet kezdeményezőnek lenni, amelyre szüksége van a társadalomnak:
1.    Mecsetek fenntartása, vagy mecsetek építése
2.    A mecsetben való imádkozásra ösztönző kampány
3.    Köszönés a másik muszlim embernek
4.    A testvérek közötti kölcsönös látogatás
5.    Az emberek közötti békítés
6.    A megbocsátás gyakorlása az iránt, aki rosszat tett nekünk
7.    Étel készítése (vendégeknek, vagy rászorulók számára)
8.    Részvétel a testvérek örömteli és szomorú eseményein
9.    Elhalálozott testvérek előkészítése és eltemetése
10.  Az optimizmus és a remény terjesztése

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink