A fohászkodás jelentősége 2016-02-05

dua reggelAhmed seikh szónoklatának összefoglalása

Az iszlám vallásban Allah előtt a legkegyesebb cselekedet a fohászkodás. Allah azt mondja:

„Ha az Én szolgáim kérdeznek Felőlem, hát Én közel vagyok [hozzájuk] és felelek annak a fohászára, aki Hozzám fohászkodik. Hallgassanak hát [ők is] az Én [hívásomra] és higgyenek Bennem! Talán az igaz úton fognak haladni.” (Korán 2: 186)

Úgy kell tehát fohászkodni, hogy közben bízunk Allahban, és semmilyen kétség nem merül fel bennünk a megválaszolását illetően. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Úgy fohászkodjatok Allahhoz, hogy közben biztosak vagytok a meghallgattatás felől!” (at-Tirmidi)

Egyszer azt mondták Allah küldöttének (Allah dicsérje és üdvözítse): „Bizony, mi sok fohásszal fohászkodunk, és van közülük olyan, aminek látjuk a teljesülését, és van közülük olyan, aminek nem látjuk a teljesülését”. Azt mondta Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Arra esküszöm, akinek a lelkem a kezében van, nincs egyetlen ember sem, aki ha egy fohásszal fohászkodik, akkor ne kapna választ, vagy ne fordíttatna el tőle ugyanolyan [súlyú] rossz dolog!” Azt mondta valaki: „Akkor gyakran fogunk fohászkodni!” Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) pedig azt felelte háromszor: „Allah több, és nagyobb [bőségesebben ad].”


A fohász jelentősége:

1.    A Korán fohásszal kezdődik és fohásszal zárul, hiszen a Megnyitó fejezet (Fátiha szúra), és két menedékkérő-fejezet (113, 114. szúra) fohászt tartalmaz. A Megnyitó fejezetben szerepel a fohász mindkét formája (a dicsérő és a kérő fohászt egyaránt).
2.    Allah a fohászt vallásnak nevezte: “És ha olyan hullámok borítják be őket, mint a hegyek, Allahhoz fohászkodnak őszinte odaadással a vallásban (a fohászban)".
3.    Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): azt mondta: „A fohász maga az istenszolgálat.” (at-Tirmidi, Abu Dáud)
4.    Allah büntetéssel fenyegette meg azokat, akik méltóságon alulinak tartják a szolgálatot: „A ti Uratok azt mondta: ’Fohászkodjatok hozzám és én felelek nektek! Bizony, akik fennhéjázóan fordulnak el a Nekem való szolgálattól, azok alázatosan fognak a Gyehennába menni.” (Korán 40: 60)
5.    A fohász számos olyan különleges jellemzővel rendelkezik, amely nem található meg más istenszolgálati formákban. Például, a halál után is használ az a fohász, amelyet a halottért mond el az elhalálozott ember gyermeke. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha meghal Ádám fia (gyermeke), megszakad a cselekedete, csak három dologban nem (amit hátrahagy maga után): a folyamatos adomány, a hasznos tudás, és a jó gyermek, aki érte fohászkodik.” (Muszlim). Emellett a fohászt könnyű elvégezni, nem korlátozódik egy bizonyos időre vagy helyre.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink