A példakép jelentősége az iszlámban 2016-02-26

tanito Fares seikh szónoklatának összefoglalása

Az iszlám vallás azt tanítja, hogy követői számára a legjobb példakép Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse). A magasságos Allah azt mondta Mohamed prófétáról:

„Bizony, Allah küldöttében szép példa van számotokra – annak, aki reményét Allahba és a Végső Napba veti – és ő gyakran megemlékezett Allahról” (Korán 33:21)

A próféták mindannyian jó példát mutattak, hiszen ők mutatták meg az emberiségnek a helyes utat:

"Ők azok, akiket Allah az igaz útra vezetett, kövesd hát az ő útmutatásukat! Mondd: „Nem kérek tőletek ezért fizetséget”. Ez csupán emlékeztető a teremtményeknek. (Korán 6: 90)

"Valóban, szép példa van számotokra Ábrahámban és azokban, akik vele voltak (a hívők), amikor azt mondták a népüknek: „Bizony, mi elhatároljuk magunkat tőletek, és attól, amit Allah helyett szolgáltok” (Korán 60:4)

"Valóban, szép példa van bennük számotokra – azok számára, akik reménykednek Allahban (a Vele való találkozásban) és azt Utolsó napban. És aki hátat fordít [maga kárára teszi], bizony Allah a Gazdag, a Dicséretre Méltó." (Korán 60:6)

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) jó példát mutatott az embereknek, nem csak tanította őket, hanem minden feladatból kivette a részét. Amikor a muszlimok mecsetet építettek Medinában, részt vette a felépítésében, úgy hogy ő maga is hordta a téglákat. Nem csak tanította az istenfélelmet, hanem élen járt abban. Ő volt a legerkölcsösebb a muszlimok között. Áisa, a felesége azt mondta róla, hogy ő volt a földön járó Korán, vagyis megvalósította a gyakorlatban azt, amit a Korán tanított a viselkedésről, legyen szó a családról, a rokonokról vagy bárkiről.

Azt mondta Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Nem teljes a hite egyikőtöknek addig, amíg nem válok kedvesebbé számára, mint a családja, a vagyona, a gyermeke, és az emberek mindannyian”

Azt mondta is Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Nem teljes a hite egyikőtöknek addig, amíg a kénye (vágya) nem követi azt, mivel eljöttem”

A példakép haszna:

1.    Megmenti az embert a túlvilági büntetéstől:

„Ó ti, akik hisztek! Miért mondtok olyat, amit nem tesztek meg? Felettébb gyűlöletes Allah előtt az, hogy olyat mondtok, amit nem tesztek meg” (Korán 61: 2-3).

Azt mondta a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Előhozzák a férfit a Feltámadás napján, majd a Pokol-tűzbe vetik, és úgy forog majd, ahogyan a szamár forog körbe a malomkővel, mire összegyűlik köré a Pokol-tűz népe, és azt mondják neki: 'Hát mi lelt téged? Nem parancsoltad-e meg nekünk a helyénvalót, és tiltottad-e meg nekünk az elvetendőt?' Azt mondta: 'Megparancsoltam nektek a helyénvalót, de nem tettem meg, és megtiltottam nektek az elvetendőt, és elkövettem'

2.    A szép példaképnek nagy hatása van az iszlámra térésre. Az iszlám gyakorlati megvalósításának, amely az iszlám egyik alapvető értéke,  nagy szerepe van abban, hogy az emberek meggyőződnek az iszlám igaz voltáról, mert az emberek nem hallás alapján tanulnak leginkább, hanem a látható gyakorlat által. A gyakorlat nyelve hatásosabb a beszédnél, ezért egyetlen pozitív tett hasznosabb az emberek számára, mint száz kötet az iszlámról. Az élő emberek az élő példát tekintik hitelesnek.

A kérdés csupán az, hogy mennyire valósítjuk meg cselekedeteink által az iszlámot, és hogy vajon jó példái vagyunk-e a társadalom számára? Minden muszlim ugyanis egy példa az emberek előtt, akik rajtuk keresztül ítélik meg az iszlámot.

A muszlimnak jó példaképpé kell válnia a családja számára, a feleségének, a gyermekeinek, a távolabbi rokonoknak, továbbá a szomszédoknak, munkatársakról, stb. Ezért kell a muszlimnak következetesen betartania a napi imádkozásokat, a nem kötelező, önkéntes imádkozásokat, és egyéb istenszolgálatokat, mint a böjt, és ügyelnie kell a szép beszédre, és az emberek felé tanúsított jó bánásmódra is, legyen szó muszlimokról vagy nem muszlimokról.

Vannak azonban dolgok, amelyek ellentétben állnak a példaképpel:

1- A beszéd és a cselekedet ellentétben állása
2- Az időpontok be nem tartása
3- Az ember vélt igazának bizonygatása
4- A közeli és távoli rokonokkal való rossz bánásmód
5- A pénzügyi szabálytalanságok, vagyonnal kapcsolatos törvényszegések

Azon dolgok, amelyek segítenek a jó példaképpé válásban:

1- Allah segítségéhez való folyamodás. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) a következőképpen fohászkodott: „Ó Allah! Segíts engem a Rád való emlékezésben, a Neked való hálaadásban, és az Irántad való legszebb szolgálatban!”
2- Az önelszámoltatás
3- Az iszlám tanításaihoz való ragaszkodás, nem pedig a könnyítések állandó keresése
4- A kegyes elődeink életének állandó tanulmányozása
5- A halál és a túlvilág gyakori emlegetése

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink