A paráznaság tilalma az iszlámban 2016-03-25

romlott etelFares seikh szónoklatának összefoglalása

A Könyörületes szolgáinak jellemvonásai folytatásaként, ebben a szónoklatban az paráznaság bűnének tilalmáról esett szó.


A magasságos Allah azt mondta:

„És azok, akik nem fohászkodnak Allahhal együtt más istenségekhez, és nem ölnek meg egyetlen lelket sem, amit Allah tilalmassá tett, csak jogosan (halálbüntetést érdemlő bűncselekményért), és nem paráználkodnak. Aki pedig ezt teszi, az büntetéssel fog találkozni. Megdupláztatik neki a büntetése a Feltámadás Napján, és örökké abban marad megalázottan. Kivéve azokat, akik bűnbánatot tanúsítanak, és hisznek és jótetteket cselekszenek. Azoknak Allah a rossz tetteiket jókra cseréli fel. Allah Megbocsátó, Irgalmas!” (Korán 25: 68-70)

A Könyörületes szolgái nem követnek el paráznaságot (házasságon kívüli nemi érintkezést), mivel Allah megtiltotta Könyvében a paráználkodást:

„És ne közelítsetek a paráznasághoz! Bizony, az förtelmesség és milyen rossz út!” (Korán 17:32).

Az emberi veleszületett természet viszolyog a paráznaságtól. és minden Istentől származó vallás tiltja a paráznaságot, amely a vallásosság és hit, az erkölcs és a tisztesség hiányára utal. A paráználkodás megbecsteleníti az erényes embereket, tönkre teszi a családokat és így az egész  társadalmat veszélyezteti.
Az iszlám az élet természetes velejárójának tekinti a szexuális örömszerzést, ám ennek megvalósítása csak a házasság keretein belül történhet meg.

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Hárman vannak, akikhez Allah nem szól a Feltámadás napján, nem tisztítja őket, nem tekint rájuk és fájdalmas lesz a büntetésük: a parázna idős férfi, a hazug uralkodó és a nagyképű nincstelen” (Muszlim)
Az iszlám nem tekinti teljes hitűnek azt, aki paráználkodik. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem paráználkodik a parázna, csak úgy hogy nem hívő”
A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta, mikor megkérdezték tőle, hogy melyik a legnagyobb bűn: „Az, ha Allahnak vetélytársat teszel meg, miközben Ő teremtett téged, és ha meggyilkolod a gyerekedet, attól félve, hogy majd együtt eszik veled, és hogy szomszédod feleségével paráználkodsz”
„Egy fiatalember eljött a Prófétához (Allah dicsérje és üdvözítse) és azt mondta: Ó Allah Küldötte, engedd meg, hogy paráználkodjak! Az emberek köré gyűltek, és azt mondták: „Mit képzelsz? Mit képzelsz?” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: Hozzátok közelebb. Közel jött a Prófétához (Allah dicsérje és üdvözítse) és leült, azután azt mondta neki: Szeretnéd, ha ezt tennék az édesanyáddal? Azt mondta: Nem, Allahra! Én legyek a váltságdíjad! A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta neki: Ehhez hasonlóan az emberek gyűlölik ezt az anyjuknak. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) akkor megkérdezte tőle: Szeretnéd, hogy ha ezt tennék a lányoddal? Azt mondta: Nem, Allahra! Én legyek a váltságdíjad! Ő (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: Hasonlóképpen, az emberek gyűlölik ezt a lányuknak. Ő (Allah dicsérje és üdvözítse) akkor azt mondta neki: Szeretnéd, ha ez történne a húgoddal? Azt mondta: Nem, Allahra!  Én legyek a váltságdíjad! Ő (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta neki: Hasonlóképpen az emberek gyűlölik ezt a húguknak. Ő (Allah dicsérje és üdvözítse) akkor azt mondta neki: Szeretnéd, ha ez történne az apai nagynénéddel? Azt mondta: Nem, Allahra! Én legyek a váltságdíjad! Ő azt mondta neki: Hasonlóképpen az emberek gyűlölik ezt az apai nagynénjüknek. Ő (Allah dicsérje és üdvözítse) akkor azt mondta neki: Szeretnéd, ha ez történne az anyai nagynénéddel? Azt mondta: Nem, Allahra! Én legyek a váltságdíjad! Ő azt mondta neki: Hasonlóképpen az emberek gyűlölik ezt az anyai nagynénjüknek. (A hadísz elbeszélője azt mondta) A Próféta a kezét a fiatalember mellkasára tette és azt mondta: Ó Allah bocsáss meg neki, tisztítsd meg a szívét és védd meg őt a paráznaságtól. Ezután a fiatalember számára a leggyűlöltebb dolog a paráznaság volt.” (Ahmed)

Allah azt mondja: „És ne közelítsetek a paráznasághoz! Bizony, az förtelmesség és milyen rossz út!” (Korán 17:32).

Valóban, milyen rossz út, amely elvezet a gyermekgyilkossághoz, az abortuszhoz, és az alkohol- és kábítószer függőséghez!
Az iszlám egy sor olyan tanítást vezetett be, amelyekkel meg lehet előzni ezt a bűnt. Az iszlám megparancsolja mindkét házastársnak, hogy kielégítsék egymás lelki és szexuális szükségleteit egyaránt, nehogy valamelyikük a paráznaság bűnébe essen.
Azon fiatalokra vonatkozóan, akik még nem házasok, az iszlám ösztönzi őket a házasságra. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az evilág holmi, és a legjobb holmi a jóravaló feleség”
Az iszlám arra utasítja a szülőket, hogy könnyítsék meg a házasságot, és tegyék azt egyszerűvé gyermekeik számára. Allah Küldötte azt mondta: „A nő áldásának a jele, ha könnyű az eljegyzése, a jegyajándéka és a szülése.” (Hákim)
Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha eljön hozzátok valaki, akinek a vallásosságával és viselkedésével elégedettek vagytok, akkor házasítsátok meg; mert ha nem teszitek, erkölcstelenség és gonoszság terjed el.” (Hákim)

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink