Azok, akik nem részesülnek Allah szeretetéből 2016-04-15

3Fares seikh szónoklatának összefoglalása

A Mindenható Allah a Koránban, hogy kik azok, akik nem részesülnek az Ő szeretetéből:

1- A túlkapások elkövetői, a határok átlépői

Allah azt mondja a Koránban: „És harcoljatok Allah útján (Allahért) azok ellen, akik harcolnak ellenetek! Ám ne kövessetek el túlkapást (a harcolókkal és fegyvertelenekkel szemben). Allah bizony nem szereti az túlkapásokra vetemedőket [akik megengedetté teszik azt, amit Allah tilalmassá tett].” (Korán 2:190)
„Ó ti, akik hisztek! Ne tegyétek tilalmassá a jó dolgokat, amelyeket Allah megengedett nektek, és ne vetemedjetek túlkapásra! Allah bizony nem szereti a túlkapásra vetemedőket.” (Korán 5:87)
„Fohászkodjatok az Uratokhoz, alázatosan és rejtetten! Ő bizony nem szereti az túlkapásokra vetemedőket.” (Korán 7:55)

Azok, akik átlépik a határt a dolgokban:
-  a másokra támadók, agresszorok
-    az Allahra „támadók”, a tilalmassá tett dolgok megengedésével, és a megengedett dolgok tilalmassá tételével
-    A fohászaikban túlkapást elkövetők azáltal, hogy saját maguk ellen fohászkodnak, önmaguknak ártó dolgokért.

2- Az igazságtalanok

Allah azt mondta: „És azonban, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, azoknak [Allah] teljessé teszi jutalmaikat, és Allah nem szereti az igazságtalanokat.” (Korán 3: 57)
„Ha sebesülés ér titeket, nos érte már hasonló sebesülés az [ellenséges] népet is. Ezeket [a jó és kevésbé jó] napokat forgandóvá tesszük az emberek között, hogy Allah megtudja (felfedje), kik azok, akik hisznek, és hogy vértanúkat válasszon közületek. Allah bizony nem szereti az igazságtalanokat” (Korán 3: 140)
„És a rossz tettnek a fizetsége egy hasonló rossz tett (büntetésül), de aki elnéz, és jóvátesz, annak a jutalma Allahra tartozik, Ő bizony nem szereti az igazságtalanokat” (Korán 42: 40)

Az igazságtalanság fajtái:

-   Az ember Urával szembeni igazságtalansága, amely az istentársítás
-   Az ember önmagával szembeni igazságtalansága
-    Az ember embertársaival szembeni igazságtalansága

3- A pöffeszkedők és büszkélkedők

Allah azt mondta: „Bizony, Allah nem szereti azt, aki pöffeszkedő, dicsekvő!” (Korán 4: 36)
„És ne fordítsd el az arcodat az emberektől, és ne járj a földön kevélyen! Bizony, Allah nem szereti azt, aki pöffeszkedő, dicsekvő!” (Korán 31: 18)
A tudós Ibn Uthajmín azt mondta: A pöffeszkedő a beképzelt ember, aki büszkélkedik a kinézetével, a dicsekvő pedig az, aki beképzelt a beszédében.

4- A romlást okozók

„Valahányszor a háború tüzét szítják, Allah eloltja azt, és arra  igyekeznek a Földön, hogy romlást okozzanak, ám Allah nem szereti a romlást okozókat!” (Korán 5: 64)
„És keresd a túlvilágot (a túlvilági boldogságot) azáltal, amit Allah adott neked, de ne feledkezz meg evilági részedről, és legyél jótékony, ahogyan Allah is jótékony volt hozzád, és ne akarj romlást okozni a földön. Bizony, Allah nem szereti a romlást okozókat!” (Korán, 28:77).

5- A hitetlenek

„Mondd (Ó Mohamed): „Engedelmeskedjetek Allahnak és a Küldöttnek (Mohamednek)!” Ám ha hátat fordítanak, akkor Allah bizony nem szereti a hitetleneket.” (Korán 3: 32)
„Hogy megadja a fizetségét azoknak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek az Ő jótéteményéből, Ő bizony nem szereti a hitetleneket” (Korán 30:45)

6- Az árulók, hitszegők

„És ha egy nép részéről árulástól tartanál, akkor hajítsd vissza nekik [az egyezményt] egyenlően (tudatva velük a felbontását). Bizony, Allah nem szereti az árulókat” (Korán 8: 58)
„Bizony, Allah megvédelmezi azokat, akik hisznek. Bizony, Allah nem szeret egyetlen megrögzött árulót, bűnöst” (Korán 22: 38)
„S ne szállj vitába azokért, akik becsapják saját magukat. Bizony, Allah nem szereti azt, aki megrögzött áruló, bűnös” (Korán 4:107)
Az árulás történhet a hit, a becsület és a közösség ellen.

7- A mértéktelenek, pazarlók

Allah azt mondta: „Egyetek azok terméseiből, amikor termést hoznak, és adjátok meg a [szegények] jogos részét az aratás napján, és ne legyetek mértéktelenek! Bizony, Ő nem szereti a mértékteleneket!” (Korán 6:141)
„Ó Ádám fiai! Vegyétek fel díszeteket (ruhátokat) minden imádkozásnál, és egyetek, és igyatok, ám ne legyetek mértéktelenek! Bizony, Ő nem szereti a mértékteleneket!” (Korán 7: 31)
Mértéktelen a határ túllépése, bármiről legyen szó, és mértéktelenség elkövetése a bűnökkel

8- A fennhéjázók

Allah így szólt a Koránban: „A ti istenetek egy Isten! És akik nem hisznek a túlvilágban, azoknak a szíve tagadja [a feltámadást], miközben ők fennhéjázóak. Nem kétséges, hogy Allah tudja azt, amit eltitkolnak és azt is, amit kinyilvánítanak. Bizony, Ő nem szereti a fennhéjázókat” (Korán 16: 22-23)
A fennhéjázás: Az igazság elfogadásának elutasítása makacsságból és nagyképűségből, továbbá az is, ha valaki többnek tartja magát másoknál, annak ellenére, hogy nincs rá oka.

A fennhéjázás fajtái:
-  Fennhéjázás Allahhal szemben, mint a Fáraó és Nimród fennhéjázása
-  Fennhéjázás Allah küldöttével (Allah dicsérje és üdvözítse) szemben
-  Fennhéjázás az emberekkel szemben

9- Az örvendezők

„És [említsd meg] amikor azt mondta neki a népe: Ne örvendezz, Allah bizony nem szereti az örvendezőket!” (Korán 28: 76)
A tudós, Ibn Báz azt mondta: Az öröm, amelyet beképzeltség, és mások elleni igazságtalanság kísér, az a tiltott öröm. Az öröm, amely Allah jótéteményének és könyörületének hatására történik, az helyes öröm. Allah azt mondta: „Mondd: „Allah kegyének és könyörületének, hát ezeknek örvendezzenek! Ez jobb, mint az, amit összegyűjtenek [az evilági javakból].” (Korán 10: 58)

10- A rosszat hangosan kinyilvánítók

Allah azt mondta: „Allah nem szereti a hangosan kinyilvánított rosszat, kivéve attól (fogadja el), aki igazságtalanságot szenvedett. Allah a Mindent Halló, a Mindentudó” (Korán 4: 148)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink