Allah megelégedése 2016-11-18 Kiemelt

793230 28617506Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Drága Testvéreim, a mai khutba témája az előző hetek folytatása, a megelégedés témakörében.

Nem lehet erről a témáról elégszer beszélni, mindig más és más aspektusból megvilágítva tudnivalókat. Ezen a héten arról az útról beszélt a sejk, amit az embernek követnie kell, ahhoz, hogy Allah megelégedjen vele. Először is tisztázzuk, mit jelent a „megelégedés” fogalma. Gyakorlatilag a megfelelni akarás kérdéséről beszélünk, hogy kinek akarunk megfelelni. Bolond az, aki az embereknek akar megfelelni. Az egyik ember ezt szeretné, a másik ember azt szeretné, az egyik embernek ez a jó, a másik embernek az a jó. Nagyon sok ember belebolondult már ebbe a hajszába. Abban az emberben, aki az embereknek akar megfelelni, nem alakul ki az őszinteség.
Allah megelégedése elérésének az eszközei a hit és a tett. A hitnek és a tettnek az együttes megélése. A két legfontosabb dolog az iszlámban. E nélkül nincs iszlám. A hit, hogy milyen tudattal csinálom, amit csinálok, és a tett, pedig hogy mit, és hogyan csinálom.

„Azok akik hisznek és jókat cselekednek, ők a teremtmények közül a legjobbak. Az ő jutalmuk Uruknál kertek, amely alatt patakok folynak, örökké ott vannak, Allah megelégedett velük és ők is megelégedtek Vele. Ez jár annak, aki Urát féli.”

Ebben a szúrában gyönyörűen össze van foglalva, hogy azok, akik hittek, és jókat cselekedtek - ők a legjobbak a teremtményeik közül, Allah megelégedett velük.
Azok akik „jókat cselekedtek”. Itt a nyilvános és a rejtett cselekedetekről is szó van. Ez jellemző egy őszinte muszlimra, hiszen nem csak akkor cselekszik jót, amikor mindenki látja, hanem akkor is, amikor nem látják az emberek.
„Ez az a nap, amikor használ az őszinték őszintesége”, az Ítélet napon. Az ájában benne van az is, hogy Allah megelégedett velük.
Ha az ember őszintén tesz valamit, akkor az folytonos lesz. Miért? Mert ha nem őszintén csinálunk valamit, akkor azt csak akkor csináljuk, hogyha taps jár érte. Vagy azért nem tesznek meg valamit, mert félnek valamitől. Itt visszajön az, hogy az embereknek akar megfelelni és nem Allahnak. Ebből adódik az őszintétlenség is. Ez nagyon szorosan összefügg egymással – az őszinteség, és Allah megelégedése.
A sejk beszélt a jó emberek követéséről. A jóravaló emberek követéséről több ája is beszél.

„Az élen járó emberek a muhadzsirok és az anszárok között (muhadzsirok azok, akik elhagyták  Mekkát, és Medinába mentek egy új világot építeni, az anszárok pedig, akik őket támogatták Medinában) és azok, akik őket az ihszán jegyében követték (azok, akik Allahot úgy szolgálják, mintha látnák Őt, vagy ha nem is látják, tudják, hogy Ő látja őket), Allah megelégedett velük. És ők is megelégedtek Vele, és előkészített nekik kerteket, amelyek alatt patakok folynak, örökké ott laknak. Ez bizony a hatalmas diadal (győzelem, vagy nyeremény)”.

A sejk itt kihangsúlyozta, hogy ha követjük azokat az embereket, akik a Próféta (béke legyen vele) társai voltak, akár muhádzsirok, akár anszárok, akár olyan mai emberek, akik követik őket az ihszán jegyében, akkor azokhoz fogunk kapcsolódni, akikkel Allah megelégedett, és akik Allahhal megelégedtek. Ez nem akármilyen társaság, mert ezt a társaságot várja Allah a kertjeivel, és itt, az evilágon is a boldogság útját járják.

De a fordítottja is igaz, vannak olyan emberek, akik az igazságtalan emberek pártján vannak, csak azért, mert az érdekeik úgy diktálják. (Nagyon veszélyes dolog ez, és nem is gondolná az ember, hogy milyen könnyű ilyen helyzetbe kerülni. Nézzünk magunkba, hogy volt-e olyan eset, amikor valakinek nagyon meg akartunk felelni, azért, mert az érdekünk azt kívánta, és közben pedig támogattuk valakit egy rossz dologban. Támogattuk az igazságtalanságot.)

„Nincs olyan nép, akik hisznek Allahban, és az Utolsó Napban, miközben szeretik azokat, akik Allah és Küldöttének az ellenségei.”

Ha a világ eseményeit nézzük, megdöbbenéssel tapasztalhatjuk, hogy egyes országok vagy emberek olyan emberek pártjára állnak, akik gyilkoltak, akik tömegeket mészároltak le, akik igazságtalanul, istenfélő emberekkel töltötték meg a börtönöket, (akik, csak azért mert az igazság pártján álltak, kerültek börtönbe).
A sejk a szónoklatában olyan ájákat említett a Koránból, ahol Allah azokról beszél, akik megelégszenek Allahhal, és Allah megelégszik velük.

„Nincs sok jó az ő beszélgetéseikben, kivéve az, aki adományra szólít vagy helyénvalóra szólít, vagy kibékíti az embereket. Azok, akik ezt teszik, Allah megelégedését áhítozva, azoknak hatalmas jutalmat adunk majd.”

Allah ebben az ájában elmondta, hogy az üres fecsegésnek semmi értelme nincs. Ne töltsd az időt üres fecsegéssel. Vannak, akik rendszeresen beülnek kávéházakba, és ott mindent kibeszélnek, miközben eltelik az idő. Nem azt mondom, hogy az ember ne üljön be egy kávézóba, üljön le, és beszélgessen egy kicsit a barátaival. Nem erről beszélünk most, hanem azokról, akik rendszeresen így veri el az idejét. Az a gond, ha az ember az idejét állandóan itt tölti.
A jócselekedetekre való szólítás van ebben az ájában is, tehát ezek azok, amelyek Allah megelégedését kiváltják.

Beszélt a sejk a nyugodt lélekről is.

„Ó nyugodt lélek! Térjél vissza Uradhoz megelégedést találva, lépjél a szolgáim közé és lépjél be az Én kertembe!” – mondja Allah a Koránban.

Mudzsahid nevezetű tudós azt mondta, hogy az a nyugodt lélek, aki nyugodt Allah végzetével és a sorsával. Aki tudja, hogy ami érte őt, az nem azért érte őt, mert elkerülhette volna, és az, ami elkerülte őt, az nem azért kerülte el őt, mert el is találhatta volna.” Tehát az ember legyen megelégedve Allah döntésével (amikor megelégedéssel viszonyulunk a sorsunkhoz). Ami történik velünk, az teljesen igazságos, és Allah jóságából ered. Az más kérdés, hogy az ember elgondolkodik azon, hogy mi, miért történik vele. Ezt nem passzív szereplőként kell megélni. A Korán azt mondja, hogy „akik hisznek és jót cselekednek”. Ez nincs ellentmondásban azzal, hogy hinni kell és jót kell cselekedni. Törekedni kell a jóra, és mindig törni kell a fejünket, hogy hogy lehet jobban csinálni, de azt is tudjuk, hogy az, amit Allah nekünk szánt, azt nekünk szánta, és ne lázadozzunk emiatt. Így nyugodt lélekkel élhetjük a hétköznapjainkat.

A sejk idézte Mózesnek (béke legyen vele) egy mondatát, ami úgy szólt:

„És siettem Hozzád Uram, hogy megelégedjél velem”

Több olyan ája is van, ami arról szól, hogy Allah megelégedését nagyobb az eséllyel, azok vívják ki, akik azon törik a fejüket, keresik a módot arra, hogy Allah megelégedését hogy vívhatják ki. Törekszenek rá. Mit jelent az, hogy törekedni? Azt jelenti, hogy az ember éberen jár-kel a világban és észreveszi a dolgokat. Nem úgy él, hogy letudja az iszlám életét azzal, hogy imádkozik. A tennivalókat is észre kell venni. Látja, ami nem jó, és azt igyekszik jobbá tenni. Keressük Allah megelégedését mindenben, mindenben az optimális felé törekedjünk, legyen az a lelkünk, legyen az a családunk, környezetünk. Mindenben az igyekezet látszódik. Ezt domborította ki a sejk. „Odasiettem Hozzád Uram, hogy megelégedjél velem”. Minden egyes cselekedetünket igyekezzünk ebben a tudatban végezni.

„Légy állhatatos azzal szemben, amit mondanak, Uradat dicsérd, mielőtt felkel a nap, és mielőtt lenyugszik. És éjszaka emlegesd (dicsőítsd) Őt, és a napnak a különböző részein, azért, hogy megelégedett legyél.”

Az ember akkor lehet elégedett, hogyha Allah megelégedik vele. Ez a megelégedés forrása számunkra. A sejk kihangsúlyozta, hogy légy állhatatos, ne azzal foglalkozz, hogy mit mondanak azzal kapcsolatban, hogy te milyen ember vagy, (sokszor mondják azt az emberek, hogy „én hülye becsületes”... mi nem ezért vagyunk becsületesek, hanem Allahért, az Ő megelégedését akarjuk).

A Próféta (béke legyen vele) azt mondta, hogy: „Az, aki Allah megelégedését keresi, olyan áron, hogy az emberek nem tetszését kivívja, azzal Allah megelégedik és az embereket is megelégedetté teszi feléje. És az, aki az emberek megelégedését keresi olyan áron, hogy Allahot megharagítja, akkor Allah megharagszik rá, és megharagítatja az embereket is vele szemben.”


Több ilyen esettel is találkoztam már, hogy valaki, aki Allah megelégedését vívja ki, az azután az emberek tiszteletét is kivívja. Aki tudatosan végzi az imát, tudatosan, minden szempontból a jóság embere igyekszik lenni - mert az emberek nem csak az imát nézik, hanem azt is, hogy hogyan viselkedsz az emberekkel (az igazság mellett kiállsz, gyengéd vagy, magadtól többet vársz el, másoktól kevesebbet, ahol veszekedés van, ott kibékíted az embereket) és közben imádkozol (és nem az emberek megelégedését keresed, hogy „nehogy az emberek megszóljanak érte”) – mert ha az ember muszlim, akkor egy komplett, teljes élete van. Van, hogy az elején, kezdő muszlimként felmerül a kérdés, hogy az emberek mit fognak hozzá szólni. Allahra kell hagyatkozni, és törekedni kell, és bízni Allahban, hogy meg fogja segíteni és ne másoknak kívánjunk megfelelni. Persze ez nem keverendő azzal össze, hogy verjük a mellünket, hogy mi muszlimok vagyunk. Nem. Az igazságnak egy józan felvállalásáról beszéltem. Allah megelégedését keressük. Ne féljünk az igazságot képviselni, hogyha tudjuk, hogy az az igazság. Én abban bízom, hogy egy idő után mentsvárként fognak az emberek erre a viselkedésre tekinteni, hogy ő akkor is ott maradt, amikor már mindenki elfutott,
Allah tegyen minket olyanná, hogy amikor félelem van, akkor is mi ott legyünk, amikor már nincs ott senki, és amikor taps van, hogy dicsérjenek az emberek, akkor mi eltűnjünk a színpadról. Nem azért vagyunk, hogy tapsoljanak. Miért? Mert a végcél nem az, hogy tapsoljanak az emberek. A végcél Allah megelégedése.

A Próféta (béke legyen vele) beszélt arról, hogy Allah azt mondja a Paradicsom lakóinak: „Ó Paradicsom lakói, meg vagytok elégedve azzal, amit kaptatok?” Azt válaszolják, hogy „Miért ne lennénk elégedettek, hiszen kitüntettél minket?! Azt adtad nekünk, amit senki másnak nem adtál!” Allah azt mondja: „Még ennél is nagyobbat adok nektek!” Kérdezik, hogy „Ó Uram, mi ennél több?!” „Az, hogy örök megelégedésemben részesítelek benneteket és soha nem haragszom meg rátok.”

Mi lehet több annál, mint amikor az ember Oda tér vissza, Aki őt megteremtette, örökké a Közelségét élvezi, a megelégedésével, azzal, hogy láthatjuk Allahot?

Allah tegyen minket a megelégedők közé, és segítsük egymást abban, hogy ezt az utat járjuk. Allah jutalmazzon mindenkit.

A khutbát Zekeria Guessous testvérünk fordította, illetve foglalta össze a pénteki Istentisztelet után, az ott összegyűlt magyar testvéreknek.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink