Szónoklat a pénteki ima jelentőségéről 2014-02-28

dzsuma(Seikh Fares al-Qudaimi, 2014. 02. 28)

A Mindenható Allah előnyben részesítette a pénteki napot a többi nappal szemben. A pénteki nap ugyanis Allahnál a legjelentősebb napok közé tartozik. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allah tévedésbe engedte a pénteki nappal kapcsolatban azokat, akik előttetek voltak, így vált a szombat a zsidók, a vasárnap pedig a keresztények napjává. Azután Allah előhozott minket, majd Allah visszavezetett minket a pénteki naphoz. Így tette meg a pénteket, a szombatot és a vasárnapot, és ők (a más vallásúak) utánunk következnek a Feltámadás Napjáig. Mi vagyunk az utolsók az evilági közösségek közül, és az elsők a Feltámadás Napján, akiknek a többi embert megelőzve fog befejeződni a velük kapcsolatos döntés.” (Muszlim)

Azt mondta Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „A legjobb nap, amelyen felkelt a nap, a pénteki nap: azon a napon teremtetett Ádám, azon a napon lépett be a Paradicsomba, azon a napon űzetett ki onnan, és a Végső Óra is a pénteki napon fog bekövetkezni.”

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Az öt kötelező ima, a pénteki ima a következő pénteki imáig, a Ramadán [böjtölése] a következő Ramadán [böjtöléséig] jóvátétel a közöttük elkövetettek bűnökre nézve, amennyiben tartózkodnak a főbűnöktől.” (Muszlim)

„A napi öt ima, a pénteki ima a következő pénteki imáig, és Ramadán [böjtölése] a következő Ramadán [böjtöléséig] megbocsátást nyújt a köztük elkövetett bűnökért, amennyiben a súlyosabb bűnöktől tartózkodik az ember.” (Muszlim)

A pénteki nap a muszlimok heti ünnepnapja. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ez a nap ünnepnap, amelyet Allah a muszlimoknak adott.”

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Aki megfürdik a pénteki napon, és tisztálkodik, amennyire csak tud, majd bekeni magát illó olajjal, vagy magára tesz otthona illatszeréből, azután elmegy (a péntek imára), és nem választ szét két embert, és annyit imádkozik, amennyi előíratott neki, majd hallgat, amíg az imám beszédet tart, annak megbocsájtás jár arra, ami ez és a következő pénteki ima között van.” (al-Bukhári)

A jó végzet jele, ha valakit pénteken szólít magához a Mindenható Allah. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Azt a muszlimot, aki pénteken vagy annak éjszakáján hal meg, Allah megvédi a sírbeli kínzástól.”

Miután egy jelentős napról van szó, fontos hogy törődjünk vele. Nem szabad elhanyagolni a pénteki imát, mert az előírt kötelesség minden muszlim férfi számára. Allah így szólt a Koránban:
„Ti hívők! Ha elhangzik a hívás a pénteki imára, akkor siessetek Allah megemlékezésére és hagyjátok abba az adásvételt! Ez jobb nektek – ha tudásotok van. Ám ha az imádkozás véget ért, akkor széledjetek szét a földön és törekedjetek Allah kegye után! És emlékezzetek meg gyakorta Allahról! Talán boldogultok.” (Korán 62:9)

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki három pénteki imát közömbösségből elhagyott, annak Allah lepecsételi a szívét.” (Abu Dáúd)

A rituális fürdés kötelező a pénteki imádkozás előtt. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A pénteki imára kötelező rituálisan megfürdeni (guszl) minden muszlimnak.” (Abu Dáúd)

Ajánlott minél korábban érkezni a mecsetekbe a pénteki napon, mert az angyalok felírják az időben érkezők nevét a mecsetek bejáratainál. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Amikor péntek van, az angyalok leülnek a mecsetek kapuinál és felírják, hogy ki jött el az emberek közül, rangjuknak megfelelően. Van olyan férfi, aki tevét ajánl fel (azáltal, hogy korán érkezik), van olyan férfi, aki tehenet ajánl fel, van olyan férfi, aki birkát ajánl fel, van olyan férfi, aki csirkét ajánl fel, és van olyan férfi, aki tojást ajánl fel. Így folytatta: Ha a müezzin imára hív, és leült az imám a szószékre, az írásokat összehajtják, és bemennek a mecsetbe, hogy hallgassák khutbát” (al-Albáni)

A pénteki imával kapcsolatos illemszabályokból:

- Két imaegységből (raká) álló ima elvégzése. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha valamelyikőtök a pénteki imára jön, miközben pénteki beszédet tart az imám, akkor két rakát imádkozzon, és az rövid legyen.” (Muszlim)

- Tartózkodás a szónoklatot hallgatók megzavarásától. Ha valaki bemegy a mecsetbe, nem szabad átlépni az ott ülő embereken, és szétválasztani az egymás mellett ülőket.

- A pénteki szónoklatot csendben végighallgatni. A szónoklat alatt tilos beszélni, mert azzal megrontja az ember a pénteki imádkozását. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Ha azt mondod a társadnak a pénteki imán: „Hallgass!”, miközben az imám beszédet tart, akkor megrontottad az imát”.

- Recitálni a Barlang (18.) szúrát az imádkozás előtt, vagy azt követően. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki recitálja a Barlang szúrát pénteki napon, fényessé teszi számára a hetét a következő péntekig.”

- Fohászkodni a pénteki napon. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt:  „A pénteki napon van egy óra, melyben, ha egy muszlim imájában állva kér valamit Allahtól, akkor Ő megadja azt neki.” (al-Bukhári, Muszlim)

- Minél többször kérni dicséretet és üdvösséget Mohamed Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse). Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Bizony, a legjobb napotok a pénteki nap. Ezen a napon teremtetett Ádám, és ezen a napon halt meg, és ezen a napon lesz megfújva a harsona, és ezen a napon lesz a sújtás (amellyel mindenki meghal), ezért kérjetek sokszor számomra dicséretet, hiszen elér hozzám a dicséretkérésetek.”

- Nem megengedett visszaköszönni a szónoklat alatt, ha köszönnek az embernek, és könyörületet sem szabad kívánni a tüsszentő embernek.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink