Allah által biztosított ellátás 2. rész 2017-01-27

kulcsokSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Ez az előadás a sejk előző heti khutbájának a folytatása. Az előző khutbában a rizq-ről, Allah ellátásáról volt szó, arról, hogy ez garantált az ember számára, és ne legyen senkinek kétsége abban, hogy amit Allah neki szánt, azt senki sem veheti el tőle. Ezzel nyitotta a mai khutbát a sejk, összefoglalva az előző pénteki szónoklatát.

Ki a kincstár tulajdonosa? Allah a kincstár tulajdonosa, és nem valami más, világi hatalom osztja az ellátásokat. Itt nem csak pénzről van szó. A rizq-nél nem csak pénzről, vagyonról van szó, hanem mindenről, amit Allah adott az embernek. Minden amivel „felruházta” az embert, az rizq-nek tekinthető.

A kérdés az, hogy ez a rizq milyen áldottsági állapotban van. Mennyire áldott ez a rizq, vagy nyűg az ember hátán. Sok embernek nagy vagyona van, szép felesége, autója, háza, és mégis sínylődik, nyomorúságban él, mert valami hiányzik az életéből.
A sejk az előadása során azokról a dolgokról beszélt, amik segítenek abban, hogy a rizq áldott legyen, hogy azt, amink van, érezzük is, hogy van nekünk, és valódi értéket nyerjen. Azokat a dolgokat, amiket ennek érdekében tennünk kell úgy nevezte, hogy:

A rizq kulcsai

- A sejk első kulcsként az Istenfélelmet említette. Van egy szép Korán idézet, hogy:

„Aki Allahot féli, annak kiutat helyez, és onnan ad számára, ahonnan nem is számított.”

Ti is biztos megtapasztaltátok Testvéreim az életetek során, hogy amikor egyenes vagy, és annak ellenére is egyenes vagy, hogy a többiek nem egyenesek, a többiek hazudnak, és te igaz maradsz, vagy a többiek lopnak, te tisztességes maradsz, stb., akkor Allah kiutat ad számodra. Vagy így, vagy úgy. ... Én nagyon sokszor megtapasztaltam – Allahnak hála ezért – de szerintem mindannyiótoknak volt ebben része, tapasztalata.
Ez az Istenfélelem tartja az embert azon az úton, ami a helyes út. Az Istenfélelemből következik az adás, Allah kincstárának a megnyitása, mert a helyes út a legrövidebb út, az egyenes út. Aki az egyenes úton jár, az megkapja a valódi adományokat. Hamarabb, mint azok, akik azt hiszik, hogy a kacskaringós utakon hamarabb hozzájutnak. Azonban nem fognak hozzájutni, hanem csak maximum pillanatnyi élvezethez juthatnak. Hosszútávon semmiképpen sem tekinthetők nyerteseknek.

- A következő kulcs, Allah törvényének a betartása. Ez gyakorlatilag az elsőből következik. Mit jelent a sariának a betartása? Allah teremtett egy törvényt a világba, ami összetartja azt. Mert a törvényszerűségek tartják össze a világot. Emberi szinten kinyilatkoztatta Allah a Koránt és a Próféta (béke legyen vele) életmódjával a Szunnát is megkaptuk, azt a törvénytárat és azokat a törvényszerűségeket, amiket ha betartunk, akkor működik az emberi szinten lévő életünk. A saját életünk törvényeire vonatkozik a Saria, és ha ezt – Allah törvényét – betartjuk, akkor mederben tartjuk az életünket és – amiről az előbb beszéltünk – az egyenes úton maradunk.
Allah a könyvvel rendelkezőkre hivatkozik:

„Hogyha a Tóraht betartották volna és az Evangéliumot, és azt, ami Uruktól lebocsátatott hozzájuk, akkor ettek volna maguk fölül és ettek volna a lábuk alól.”

Bőségben lett volna részük. Ez nyilvánvalóan hasonlóképpen vonatkozik a Koránra is.  

- A harmadik, amit a kulcsok közül említett a sejk, az Istenre hagyatkozás. Aki nem hagyatkozik Allahra, az nem feltételezi Allahról, hogy meg fogja őt segíteni. Nem bízol Allahban? Nem bízol a kincstár gazdájában? Nem bízol abban, hogy Allah, amit számodra tartogat, azt megadja neked? A hívőknek Allahra kell hagyatkozniuk, és úgy kell tennünk, mint a madárnak – ahogy a Próféta (béke legyen vele) hasonlatában volt. Azt mondta a Próféta (béke legyen vele): „Ha igazán hagyatkoznátok Allahra, akkor ellátna úgy benneteket, ahogy a madarat. Üres gyomorral indul útnak, és teli gyomorral tér vissza.” A madár nem tudja előre, hogy hol fog találni élelmet, mert ő a fitra – Allah teremtése – szerint van, nem gondolkodik. Az ember az, aki gondolkodik és a gondolkodása által fertőződik meg olyan gondolatokkal is, amelyek ezzel ellentmondanak. Nézzük meg a sok negatív embert, akik körülöttünk élnek.

Vannak olyan emberek is, akik nem hívők, mégis csinálják a dolgukat, és „biztos meg fogom kapni, amit megkapok” – mert a törvényeket, Allah törvényeit használja. Tudja, hogy a világ így működik, hogy csak el kell indulni, és ha akarok valamit, akkor meg tudom szerezni. De köztünk és köztük az a különbség, hogy mi tudjuk, hogy az, amit kapni fogunk, az nem csak úgy oda van téve, azt oda rakták! Allah tette oda. Allahra hagyatkozunk a rizq-nek a keresésében és a megszerzésében.

- A következő kulcs, amiről a sejk beszélt, az isztighfar, vagyis a megbocsátás kérése, hogy Allahtól bocsánatot kérünk. Mondott egy vallástanítót, aki akárhányszor bejött hozzá valaki, hogy „Ó imám, ez vagy az hiányzik, nagyon kevés pénzem van, mit csináljak?” Azt mondta neki, hogy „sok isztighfart mondjál!” Asztaghfirullah, asztaghfirullah - ez az isztighfár. Jött egy ember, aki azt mondta, szeretnék megnősülni. Ugyanazt mondta neki. A harmadik megint valami bajjal jött. Utána, amikor kimentek, kérdezték a tanítványai, hogy miért mondtad ezt mindegyiknek? Azt válaszolta, hogy „mindegyiknek ez a gyógymódja. Nem olvastátok, hogy:

„És mondd nekik, hogy kérjenek bűnbocsánatot Uratoktól, mert Ő megbocsátó. Elküldi rátok az eget esővel és ad nektek vagyont és gyermekeket, és ad nektek kerteket és folyókat.””

Azt mondta a Próféta (béke legyen vele), hogy „Aki az isztighfárt állandósítja az életében, annak Allah minden bánatára megoldást ad és minden szűkösségből kiutat ad és ad neki onnan, ahonnan nem is számított.”
Ez egy nagyon fontos tulajdonsága a hívőnek, hogy isztighfárt mond. Az isztighfár egy helyreigazítás. Az ember sokszor eltéveszti az irányt. Az irányzékot állandóan vissza kell terelni, mert ahogy megyünk az életben, mint az autónál is, nem elég beindítani az autót, és hadd menjen az autó. Nem. Az autó ici-pici kis elmozdulásait állandóan korrigálni kell a kormánnyal. Gondoljatok bele, hogy ha a kormányhoz nem nyúlnánk, akkor biztos, hogy falba fogunk ütközni, mert az a kicsi eltérés a nagy sebességnél óriási problémákat okozhat és végzetes lehet! Az isztighfár nagyon lényeges. Az a helyreigazítás módja.

- A következő fontos kulcs a hálaadás. A hálaadással tudatosítjuk Allah adományát. Azt mondjuk: Igen, Tőled származik ez, hálád adok Neked! Ha nem adnánk hálát, mi történik? Aki nem ad hálát, az nem értékeli, nem veszi észre azt, amije van. Ez a rizq-hez tartozik. Hiába van neked valami, amit Allah adott, ha nem adsz érte hálát, nem tapasztalod meg annak az értékét.

„És mondja Uratok: Hogyha megköszönitek, akkor még többet adok nektek, és hogyha megtagadtok Engem, akkor a büntetésem rettenetes.”

A „büntetésem rettenetes” - ezt az ember saját magának köszönheti. Nézzünk magunkba, hogy amikor nem adunk hálát, az milyen rossz érzés. Ez nagyon kemény büntetés az embernek, amikor nem hálás életet él.

- A következő kulcs a dua, vagyis a fohász.

„És azt mondja Uratok: ”Forduljatok Hozzám és Én válaszolok nektek! Azok, akik nagyképűsködnek az Én szolgálatomat illetően azok a Dzsehennába lépnek majd.””

„És hogyha kérdeznek szolgáim Felőlem, Én közel vagyok, meghallgatom a fohászkodó fohászát, amikor Hozzám fohászkodik, válaszoljanak Énrám, higgyenek Bennem, azért, hogy igaz útra leljenek!”

Allahnak szinte minden tulajdonsága az adással kapcsolatos, hogy ad nekünk Allah. Allah gyakorolja a kegyét irántunk, az Ő szép jelzőivel és szép tulajdonságaival. Ha fohászkodunk Allahhoz, akkor Ő adni fog. Ne úgy éljük az életünket, ahogy a legtöbb ember éli, hogy „ha kapunk valamit, akkor kapunk, ha nem kapunk, nem kapunk”. A muszlim nem ilyen, hanem tudatosan él. Vannak fohászaink, amit rendszeresen kell, hogy tegyünk. Nagyon sok segítség van ebben a témában. Magyarul is rengeteg olyan fohász le van fordítva, ami ezzel kapcsolatos. A reggeli és esti fohászt: aki kipróbálja – világok nyílnak meg előtte! Olyan attitűddel megy a munkába, olyan magatartással kezdi a dolgát csinálni, ami nem mondható el minden emberről. Erőre tesz szert általa. Meg kell nyitni a csapot a fohásszal. A csapból csak akkor folyik víz, hogyha kinyitod.

- A következő kulcs a hiddzsra. A hiddzsra, az elvándorlás. A mozgással kapcsolatos, gyakorlatilag fizikai oka annak, hogy rizq-hez jussunk.

„És aki Allah útján útra kel, sok földi jót talál, és bőséget.”

Arról van szó itt, hogyha abban a helyzetben maradsz, amiben vagy, és nem akarsz onnan elmozdulni, akkor ne várd, hogy változni fog az életed. Az életed akkor fog változni, hogyha változtatsz a helyzeteden, a helyeden. Nem feltétlenül kell fizikailag elmenni egy másik helyre, de az, ha az ember nem tesz másként, mint ahogy eddig tett, akkor ne várja, hogy javulni fog a lelki állapota, a vagyoni állapota, egészsége stb. Ugyanis a világot Allah mozgásba teremtette, és az élet és a mozgás szinonim fogalmak. A halál az, ami a teremtmény esetében az állandóságot jelenti. A változás – és itt a hiddzsrában jelölte meg a sejk – fontos dolog.

- A kulcsok felsorolásában szerepelt a sejknél az imának és a szolgálatnak a megélése. Allah azt mondja:

„És szólítsd házad népét az imára, és légy állhatatos abban! Mi (Allah) nem kérünk tőled ellátást, Mi látunk el téged, és a jó sora (jó következménye) az Istenfélelemnek lesz.”

Van egy hadísz kutszi, (a hadísz kutszi az, ami nem Korán, de a Próféta (béke legyen vele) nyelvén beszél Allah – tehát első szám, első személyben). Azt mondja:
„Ó Ádám fia, szenteld az Én szolgálatomra magad, megtöltöm a szívedet gazdagsággal és lezárom a szükségedet. Ha nem teszed ezt, akkor a kezedet elfoglaltsággal töltöm meg, és nem hárítom el tőled a szegénységet.”
A sejk itt azt hangsúlyozta ki, hogy nagyon nagy baj, ha figyelmetlenül imádkozunk. Mindenki nézzen magába – mindannyiunkkal előfordult már az, hogy elterelődik a figyelme, az evilági problémákon jár az esze ahelyett, hogy az imára figyelne. Öt perc! Öt percre próbáljuk a fejünket szabaddá tenni, és figyelmünket Allahra irányítani - és Allah megtölti a szívünket gazdagsággal.

Praktikus tanács: akkor szokott ez jól működni, hogyha az ember lezárja a különböző folyamatokat. Ima van, imádkozni megyek, és átadom magamat az imának. Fontosabbnak tartjuk az imádkozást annál a tevékenységnél, amiben vagyunk, és akkor Allah megajándékoz minket, gazdagságot tesz a szívünkbe. Érezzük azt, hogy Istenért lemondtam valamiről. Lemondtam Allahért valamiről, ami evilági. Utána sokkal erősebben, sokkal fényesebben folytatom tovább az életemet, mert helyre tettem a prioritásokat. A tele kancsóból lehet önteni, de az üresből nem lehet.

A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Akinek az evilág válik mindennél fontosabbá, annak az ügyét szétzilálja Allah. A szegénységét két szeme közé helyezi, és nem ad neki az evilágból, csak azt, amit megírt számára. Akinek a túlvilág a szándéka (a túlvilágért él), Allah összegyűjti az ő ügyét, és gazdagságát a szívébe helyezi, és az evilág önkéntelenül is fut hozzá.”
Biztos találkoztatok már ilyen emberekkel. Én is találkoztam már böjtölő, és milliomos emberekkel, akiknek mentek a dolgai. Lehetett látni rajta, hogy Istenfélelme mellett gazdag, és jól él minden szempontból.

- A sejk kihangsúlyozta még a kulcsok közül a rokoni kötelék ápolását. Nehogy az legyen, hogy ha Allah adott neked vagyont, vagy adott neked lehetőséget, akkor elfelejted a rokonaidat! Elfelejted mondjuk a testvéredet, akár anyagi szempontból, akár a figyelmesség szempontjából. Mi történik nagyon sok embernél? Meggazdagodik, és utána elfelejti az egész családját. Ez nem szabad, hogy a muszlimra jellemző legyen! Ha viszont erre figyel a muszlim, akkor Allah még többet ad számára.

- Végezetül a sejk, az adakozást emelte ki, mint a kulcsok egyik legfontosabbikát.

„Akármit is költötök (adakoztok), azt Ő visszaadja, és Ő a legjobb az ellátók közül.”

Az a tó, aminek befele és kifele áramlása van, az eső táplálja, a csatornák pedig öntözik belőle a szomszéd földeket, az állandóan friss marad. Ellentétben azzal a tóval, amely nem ad magából, és csak állóvízként működik. Az megposhad. Az iszlám a természetről szól, hiszen a természet is Allah műve. Allah is szólít minket, hogy szemlélődjünk ezekben az ájákban (jelekben), úgyhogy mindig adjunk abból, amink van - legyen az vagyon, legyen az idő vagy bármi, hogy Allah még többet adjon nekünk, és adjunk hálát mindezért.

A sejk kuthbája nagyon tartalmas volt, remélem a halottak elindítanak bennünk valamit, illetve tudatosítja bennünk azokat a dolgokat, amiket esetleg eddig is ismertünk, de nem alkalmaztunk. Allah áldjon Benneteket!     


A khutbát Zekeria Guessous testvérünk fordította, illetve foglalta össze a pénteki Istentisztelet után, az ott összegyűlt magyar testvéreknek.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink