A szép jellem fontossága 2017-06-16 Kiemelt

osszefogasSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Ramadán hónapja egy olyan lehetőség, ami felerősíti az emberben azt a hajlandóságot, hogy távol tartsa magát az alávaló jellemtől.


A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki nem hagyja el a hamis tanúzást, és az aszerinti cselekedetet, annál nincs szüksége Allahnak arra, hogy elhagyja az ételét vagy az italát.”
A Próféta (béke legyen vele) azt is mondta: „Hogyha valamelyikőtök böjtöl, akkor ne kiabáljon, és ne vitatkozzon, és ha valaki szidja őt, akkor mondja neki, hogy: én egy böjtölő ember vagyok”.

Az előző két hadísz arra utal, hogy az embernek meg kell tartóztatnia magát – Ramadánban különösen – attól, hogy belemenjen olyan helyzetbe, ahonnan csak vesztesként jöhet ki. Nem szabad elragadtatnia magát. Ramadánban a böjtölés segítség számunkra, mert Allah segítségével olyan böjtölő állapotba kerülünk, amivel tudatosan távol tartjuk magunkat a rossztól. Ezt a tudatosságot visszük utána magunkkal a ramadán utáni időszakba, hogy az ebben a hónapban elindult javulásokat tovább vigyük, és megőrizzük.

Ha böjtölsz, akkor böjtöljön a hallásod, és böjtöljön a nyelved a hazugságtól, és mutatkozzon meg rajtad a megnyugvás és a méltóság. Ne legyen a böjtölő napod egyenlő azzal, amikor nem böjtölsz. Ne csak az legyen a böjtölés és nem böjtölés napjai között a különbség, hogy nem eszel, és nem iszol, hanem igyekezzünk a fentieket magunkévá tenni.

A jellemünk, a hitünk eredményeképpen kell, hogy jelen legyen. Mind a kettőnek nagy jelentősége van, a hitnek, vallásosságnak is, ugyanúgy, ahogy a jellemre is nagy szükségünk van. A kettő együtt táplálja egymást.

Valaki a lányát szerette volna férjhez adni, és azt a tanácsot mondta neki a Próféta (béke legyen vele), hogy „Ha jön hozzátok egy olyan ember, akinek a vallásával és jellemével elégedettek vagytok, akkor (nyugodt szívvel), adjátok hozzá a lányotokat feleségül.”

Van olyan ember, aki láthatóan böjtöl, imádkozik, mégis alávaló jelleme van. Igazságtalan, bántja a másikat, csal, hazudik stb. Ha az ima üres, akkor nem tölti be a valós szerepét, így az a jellemben nem tud megnyilvánulni. Ha szívvel ott van valaki az imájában, akkor az ilyen imáról Allah azt mondja a Koránban:

„Az ima távol tart a megátalkodott bűntől, és a hamisságtól.”

Nem csak az ima, de bármi más is „üres” Isten-szolgálattá válik, ha annak nincs megnyilvánulása a cselekedeteinkben.

Ne feledjük, hogy Allah a világot ránk, emberekre bízta. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Sokan vannak, akik eltévesztik az irányt, elfelejtik, hogy miről szól valójában ez az élet. A világ ránk van bízva, vigyáznunk kell rá, és úgy kell használni, hogy ez Allahnak tetsző legyen. Nem érti az iszlámot az, aki az élet célját a rituális istenszolgálatokra (imádkozás, böjtölés stb) korlátozza. Ezek a szolgálatok azért vannak, hogy az ember Allahhal erősítse a kapcsolatát, és miközben erősíti a kapcsolatát, a cselekedetei egyre kiválóbbakká válnak. Ezt igazolja a Prófétának (béke legyen vele) az a mondása, amikor azt mondta, hogy „A legközelebb állnak azok hozzám a Túlvilágon, akik a legistenfélőbbek, és a legszebb jelleműek”. Tehát mind a kettőt nagyon fontos figyelembe venni, hiszen a Próféta (béke legyen vele) nem azt mondta, hogy azok, akik betartják az öt pillért, hanem azt a két tulajdonságot említette, hogy a legistenfélőbb – ami Allahhal kapcsolatos viszony. Az, hogy mennyire veszem figyelembe Allahot a cselekedeteimben – a másik tulajdonság pedig az, hogy milyen a kapcsolatom másokkal. Ez le is fedi az élet értelmét, mert akinek jó a kapcsolata Allahhal, és jó a kapcsolata Allah teremtményeivel, az jó ember.

A Prófétát (béke legyen vele) kérdezték, hogy mi van azzal a nővel, aki böjtöl, imádkozik, Isten-szolgálatokat végez, de van egy baja, az, hogy rendszeresen bántja a szomszédját. Azt mondta a Próféta (béke legyen vele), hogy a Pokol lesz az ő sorsa. Ez a hadísz is bizonyítja azt, hogy az ember Isten-szolgálata önmagában kevés az üdvösséghez. Kevés a rituálék üres végrehajtása, ezeknek a cselekedeteinkben is meg kell, hogy nyilvánuljon. 

A sejk arról is beszélt, hogy Allah meghallgatja a fohászát annak az embernek, akivel igazságtalanság történt. Még akkor is így van ez, ha az az ember hitetlen. Ha egy muszlim igazságtalanságot követ el egy hívővel vagy hitetlennel, akkor Allah a-mellé áll, aki elszenvedte az igazságtalanságot. Ez is azt mutatja, hogy milyen fontos szerepe van a jellemnek. A legrútabb jellemhez tartozik, hogy ha valaki elveszi másnak valamijét, ami járna neki, vagy zsarnokoskodik felette. Az igazságtalanság az alávaló jellem megnyilvánulása. A Próféta (béke legyen vele) azt monda, hogy „Az igazságtalanságot elszenvedőnek a fohásza mögött nincs függöny Allah felé.” 

Azt kérdezte a Próféta (béke legyen vele), hogy „Mondjam-e azt az embert, aki számára megtiltatott a Pokol (nem fog szenvedni a Pokoltól)? Minden olyan ember, aki közel áll Allahhoz, könnyű és szép jellemű.”

A Próféta (béke legyen vele) kérdezte a társaitól, hogy „Ki az, aki csődbe ment?” Azt válaszolták neki, hogy az, akinek elfogyott minden pénze. A Próféta (béke legyen vele) azt válaszolta, hogy „Nem, nem az mondott csődöt, hanem az az ember, aki az Ítélet Napján eljön imádkozással, adakozással, böjtöléssel, de szídta ezt, rágalmazta azt, és megette a vagyonát annak, megölte azt (vért ontott), megütött egy más valakit, és ezáltal a jócselekedeteiből vétetik el, és odaadja azoknak az embereknek a jócselekedete jutalmát, akikkel szemben igazságtalanságot követett el. És amikor elfogynak a jócselekedetei, akkor azoknak az embereknek a rossz cselekedeteiből kap, akivel igazságtalanságot és jellemtelen viselkedést tanúsított, és utána emiatt a Tűzbe dobatik."

Ez egy nagyon fontos figyelmeztetés. Mindenkinek vannak gyengéi. Van, aki szereti a háta mögött kibeszélni másikat, van akinek más rossz tulajdonsága van. Mindenkinek megába kell néznie, hogy mik azok a dolgok, amivel másokkal szemben igazságtalanságot követ el.

A Próféta (béke legyen vele) azt mondta, hogy „A legjobbak közületek azok, akiknek a legszebb a jelleme”.

Fohászkodom Allahhoz, hogy a kiváló emberek közé soroljon minket - azáltal, hogy szépen szolgáljuk Őt. Segítsen minket minél közelebb kerülni Hozzá, és segítsen abban, hogy példák legyünk a szép jellemben, különösen azokban a társadalmakban, ahol kisebbségben van az iszlám, hogy Allah segítsen azt a képet tanúsítanunk, azt az erkölcsöt, jellemet, ami méltó hozzánk, muszlimokhoz.

Allah áldjon Benneteket!

A khutbát Zekeria Guessous testvérünk fordította, illetve foglalta össze a pénteki Istentisztelet után, az ott összegyűlt magyar testvéreknek.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink