Az igazán fontos dolgok - 2017-08-11 Kiemelt

oregekSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Mi a legszebb nap az életemben? Melyik nap az, amelyik ünneppé válik vagy válhat számomra? Melyik az a nap, aminek igazán örülök? - Nagyon fontos, hogy az ember jól ítélje meg ezeket a kérdéseket.


Vajon az a legszebb nap, amikor elvégzem az egyetemet, vagy amikor megházasodok, vagy az, amikor összejön valami, amiről álmodni sem mertem?

Kinek mi a fontos az életében, erről beszélt Fares sejk a khutbájában.

Érdemes megnéznünk, hogy az egyes embereknek mi volt a legszebb nap az életében.
A Próféta (béke legyen vele) beszélt egy emberről, aki az úton lévő tüskéket távolította el az emberek elől és emiatt Allah megbocsátotta a bűneit.
Egy ilyen apró cselekedet ahhoz vezetett, hogy Allah megbocsátotta a bűneit.
“Miközben volt egy ember, aki ment az úton, talált egy tüskés ágat, és eltávolította az útból. Allah megköszönte neki és megbocsátott neki”.
A sejk hangsúlyozta, hogy ez csak egy apró cselekedet, ne felejtsük el. Nem volt közönyös azzal kapcsolatban, amivel találkozott az útján. Egy apró mozdulat, mégis nagyon lényeges.

A másik dolog, amire a sejk ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik a hazugságot, vagy valami hasonlót távolítanak el az emberek útjából, hogy a sötétségből a biztonságba, a fény felé vezessék őket, - az egész életüket megváltoztatva ezáltal.
Ezek az esetek mértéket adnak nekünk, hogy meg tudjuk ítélni a különböző cselekedeteket, a saját cselekedeteinket. Ez bátoríthat minket még szebb cselekedetekre, amennyiben Allahnak szánjuk azokat, és bíztat minket, hogy Allah megelégedéssel fog minket fogadni ezzel kapcsolatban.

Egy másik eset egy asszonyról szólt, aki parázna életet élt, gyakorlatilag örömlány volt.
Ez a nő egy forró napon megitatott egy kutyát a sarujából, és ezért a cselekedetéért Allah mindent megbocsátott neki.
Talán azt gondoljuk valamiről, hogy nem fontos…. de Allahnál nagyon is fontos.
Ez az eset felhívja a figyelmünket arra, hogy a legkisebb dologra is odafigyeljünk. Ne gondoljuk, hogy nincs annyi pénzem, nem vagyok olyan vagyonos, emiatt nem tudok nagy dolgokat csinálni. Nem tudok adakozni, nem tudok felépíteni egy mecsetet. Elég, hogyha apró dolgokra odafigyel az ember, és azt tisztán, Allahnak szánva teszi. Tiszta küldetéstudatból cselekedve tegyük meg, és Allahtól várjuk ezért a jutalmunkat és az Ő megelégedését.

József prófétáról (béke legyen vele) is beszélt a sejk.
Mi volt a legszebb nap az életében? Amikor Egyiptom királyává tették? Nem. Nem ez volt a legfontosabb és legboldogabb napja.
József legboldogabb napja az volt, amikor bár a szép és nagyhatalmú asszony, akinek a házában volt, paráznaságra hívta, Allah megóvta őt ettől, és ő Allahra hallgatva, nem a bűnt és paráznaságot választotta.
Ez igazi győzelem, egy igazi felülemelkedés volt József (béke legyen vele) számára.

Allah azt mondja a Koránban:

„Így hárítjuk el a rosszat és a megátalkodott bűnt tőle, ő bizony a kiválasztott szolgákhoz tartozik.”

Mekkora megtiszteltetés ez! A világ legnagyobb kincse sem hasonlítható össze ezzel annak, aki tudja, hogy minden el fog múlni, csak Allah örök. Az igazi, maradandó boldogság csak Allah közelében van, hiszen minden más megszűnik majd az Ítéletnapon.

Egy másik esetről is beszélt a sejk, amit a Próféta (béke legyen vele) beszélt el:
„Volt egy férfi tielőttetek, és amikor eljött a halál hozzá kérdezték tőle az angyalok (azok akik a lelkét fogadták ennek az embernek), hogy milyen jót cselekedtél?" (Semmi kiemelkedő nem volt az életében, imádkozott, kötelezettségeit megcsinálta stb., de ezeken felül semmi kirívó nem volt, pl. hogy sokat böjtölt volna vagy bármi…) Azt mondta, hogy nem emlékszem, hogy bármi jót is tettem volna. Mondták neki, hogy emlékezz, mert volt! Azt mondta talán az, hogy kölcsönadott árut az embereknek (élelmiszert). (Az iszlám országokban bevett szokás ez, hogy egy hely fűszerese ismeri a környék lakóit és azzal segít pl., hogy csak hó végén fizetnek neki.) Az embereknek kölcsönadtam- mondta ez a férfi, és azt kértem a dolgozóimtól, hogy a nehézségben levőknek adjanak haladékot, és akinek nincs pénze, attól ne kérjenek csak akkor, ha lesz neki.
Allah ezért azt mondta erre, hogy: „Én is elengedem az ő tartozását, hasonlóképpen teszek vele. Én még inkább méltó vagyok ehhez, hogy elengedjem” - és megbocsátott neki.

Ebből a példából is látszik, hogy nem kell „űrhajót kitalálni” ahhoz, hogy valaki Allahnál kiválasztott legyen, nem kell olyan gazdag üzletemberré válni, aki az afrikai szegényeket milliárdokkal segíti. Nem. Minden muszlimnak megvan az a lehetősége az életében, hogy Allahért olyan cselekedet tegyen, amivel bekerülhet a Paradicsomba.
Hogy az életemben, hogy kezelem az erőforrásokat, amiket kaptam, hogy bánok velük, Allah megelégedésére fordítom vagy nem - ezen múlik.

Aisha (Allah legyen vele elégedett) történetéből ismerjük, hogy paráznasággal vádolták egyesek egy eset kapcsán, amiben ő ártatlan volt. Nagyon nehéz időszak volt ez a Próféta (béke legyen vele) és az egész umma életében. A Próféta (béke legyen vele) feleségét paráznasággal vádolják. Milyen dolog ez!?
Aisha abban reménykedett, hogy talán majd a Próféta (béke legyen vele) vagy valaki az emberek közül felmenti őt valahogy, vagy a képmutatók végül elismerik, hogy ártatlan. Arra még reményeiben sem számított, hogy Allah úgy viseli gondját, hogy Korán ája jön le az égből, ami az ő ártatlanságát kihirdette. Ez egy óriási kitüntetettség!
Nem földi jó, vagy valamilyen evilági előny az, ami örömet kell hogy okozzon valakinek, hanem az Allahnál lévő rangja az, ami fontos.

Másik történet szerint, egy ember nagyon jól tudta a Koránt, precíz volt a memorizálása és recitálása is. Egyszer a Próféta (béke legyen vele) odament hozzá és kérte tőle, hogy szeretné meghallgatni valamelyik szúrát a Koránból. „Allah azt kéri, hogy olvasd fel a …. szúrát!”
Nem hitt a fülének az ember, hogy: Allah kérte őt, hogy ő olvassa fel ezt a szúrát?!
A Próféta mondta, hogy: Igen!
Örömkönnyei hullottak az embernek, nem hitte el, hogy Allah erre méltatja őt, hogy ő recitálja el a Koránt..

Melyik nap volt Abu Bakhr legszebb napja? Nem a legnagyobb kereskedelmi üzlete, és nem is amikor megnősült, hanem az a nap, amikor a Próféta (béke legyen vele) megkérte, hogy ő legyen a társa a Hidzsrában.
(Ez a történelmi esemény, annyira vízválasztó volt, hogy innen van az időszámítás kezdete is a muszlimoknál ) ….és a Próféta (béke legyen vele) őt választotta ezen az úton.
A Koránban is van kinyilatkoztatás ezzel kapcsolatban.

“Ha nem álltok mellé, Allah mellé áll (győzelemre viszi).” - Ahogy kiűzték őt a hitetlenek, miközben ők ketten voltak a barlangban. Allah megemlíti őket, hogy ketten vannak a barlangban, és hogy velük van. Ez fogalmazódik meg az ájában.

Még egy esetet említett a sejk, amikor a Próféta (béke legyen vele) idejében volt egy csata, ami után jött 3 ember és mondta a Prófétának (béke legyen vele), hogy nem volt semmi indokuk, hogy ne menjenek a csatába. Mindenki ment a Prófétához (béke legyen vele) a különböző kifogásokkal, hogy miért nem akarnak menni a csatába. A Próféta (béke legyen vele) tudta, hogy hazudnak, de elfogadta mindegyiktől, tudta hogy gyávák, meg egyéb földi okok miatt nem mentek a csatába, de ez a 3 ember odament és bevallotta, hogy semmi indokuk nem volt.
A Próféta (béke legyen vele) Allah utasítására egy megpróbáltatásra késztette ezeket az embereket. 30 napon keresztül nem szólt hozzájuk senki. Majd a feleségükkel sem hálhattak.
Miután letelt ez az időszak - ami egy nagyon kemény időszak volt számukra, hiszen senki sem szólhatott hozzájuk, elszigetelten tartották őket az emberektől - ezután Allah azt mondta.

„És szűkké tétetett a föld számukra, ott, ahol eddig tágas volt.”
„Szorongásban voltak és azt gondolták, hogy nincs menekvés Allahtól, csak Őhozzá. Majd kiengesztelődött velük, hogy tanúsítsanak megbánást és térjenek vissza Hozzá. Ő a kiengesztelő és könyörületes.”

Nehézség elé lettek állítva, viszont a vége az lett, és ez volt a legszebb napjuk, hiszen Allah Koránt küldött le velük kapcsolatban, ezzel emelve ki őket, és kitüntette őket a megbocsátásával, elfogadva a megbánásukat.

Ezek a példák insa Allah segítenek nekünk abban, hogy újrarendezzük prioritásainkat. Értékrend-zavarban szenved a világ. Nem tudjuk, hogy mi a fontos és mi kevésbé az. A sejk felhívta a figyelmünk a fontos dolgokra, azokra, amik Allahhoz közelebb visznek. Az egy dolog, hogy most milyen jóban vagyunk benne éppen - az evilági javakra gondolva -, de a legfontosabb, hogy milyen irányba tart az életünk. Ha olyan dolog történik velünk, ami elmozdít minket Allah felé, annak nagyon kell örülni. Mert minden más elmúlik, elenyészik. Allah vezessen minket ezen az úton.

A khutbát Zekeria Guessous testvérünk fordította, illetve foglalta össze a pénteki Istentisztelet után, az ott összegyűlt magyar testvéreknek.

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink