ROB 1192 lowA pénteki ima előtt mondott fohászok

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével kezdve

Hála legyen Allahnak, Neki adunk hálát, Hozzá fordulunk segítségért, és Tőle kérjük a bűnbocsánatot. Hozzá menekülünk a lelkünkben lakozó gonoszság elől és a tetteinkből fakadó rossz elől. Akit Allah az igaz útra vezet, azt nem térítheti le onnan senki. Akit viszont tévútra visz, az nem talál vezetőre.
Tanúsítom, hogy nincs más isten, kivéve az Egyetlen igaz Istent. Ő az egyedüli imádatra méltó, s nincs Neki társa. Tanúsítom, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) az Ő szolgája és küldötte; Allah áldja meg Őt, háza népét, Társait, s azokat, akik jóravaló módon követik, a Feltámadás Napjáig.
„Ti hívők! Féljétek Allahot igaz félelemmel és ne haljatok meg, csak ha már muszlimok lettetek!” (Korán 3:102)
„Ti emberek! Féljétek Uratokat, aki egyetlen személyből teremtett benneteket, akiből megteremtette a párját s kettőjükből számos férfit és nőt sokasított. Féljétek Allahot, akinek a nevében szoktátok egymást megkérni [valamire] és [ügyeljetek] a vérrokonságra! Allah a ti őrzőtök.” (Korán 4:1)
„Ti hívők! Féljétek Allahot és helyénvaló szót szóljatok! Áldásossá teszi akkor a cselekedeteiteket és megbocsátja a bűneiteket. És, aki engedelmeskedik Allahnak és küldöttének, az óriási diadalt arat.” (Korán 33:70-71)
„A legtisztább és a legigazabb szó a Magasztos Allah szava. A legjobb vezetés és útmutatás az Ő szolgája és küldötte, Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) útmutatása. A legrosszabb dolog pedig az újítás a vallásban, mert minden újítás tévelygés, és minden tévelygés a Pokolba vezet.” (al-Bukhári és Muszlim)

A szív megtisztítása 2017-05-12

emberekSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

A sejk a múlt heti khutbájában idézett egy hadíszt. Ma ezzel a hadísszal kezdte szónoklatát: „Allah nem az arcotokra és az alakotokra néz, hanem a szívetekre tekint”. Allah az értéket a szíveinkben állapítja meg, azt nézi, hogy mennyire tiszta ez a szív. Néhány nap maradt csak a Ramadánig, már megtisztult szívvel érdemes belépni ebbe a hónapba.

Bővebben...

Ramadán 2017-05-26

tarawih imaSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Ramadán előtt egy nappal mi másról beszélhetnénk, mint Ramadán hónap kegyeiről, lehetőségeiről. Ez a lehetőség évente megismétlődik. Van aki kihasználja ezt a lehetőséget, és van, aki nem. Valaki szokásként tekint erre a hónapra, van aki Allahhoz való közeledés hónapját látja ebben és „létraként” használja Allah felé.

Bővebben...

Zakát 2017-06-02

zakat3Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Egy olyan kötelezettségről beszélt ma a sejk, ami kiemelten fontos a muszlim életében, különösen a vagyonos testvéreket illetően.

Bővebben...

Az igazán fontos dolgok - 2017-08-11

oregekSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Mi a legszebb nap az életemben? Melyik nap az, amelyik ünneppé válik vagy válhat számomra? Melyik az a nap, aminek igazán örülök? - Nagyon fontos, hogy az ember jól ítélje meg ezeket a kérdéseket.

Bővebben...

Allah küldötte, az erkölcsösség és jó bánásmód mintaképe 2016-01-15

muhammedAbdulghani testvérünk szónoklatának összefoglalása

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) a muszlimok iránti testvéri szeretetéből fakadóan igyekezett őket a Paradicsom felé vezető útra terelni. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az egész [muszlim] közösségem bejut a Paradicsomba, kivéve az, aki visszautasítja” Erre a társai megkérdezték: „Ki utasítaná vissza?” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így válaszolt „Aki engedelmeskedik nekem, az bejut a Paradicsomba. Aki nem engedelmeskedik nekem, az visszautasítja” (al-Bukhári)

Bővebben...

Újévi önelszámoltatás 2016-01-01

2016Fares seikh szónoklatának összefoglalása

A mai nappal megkezdődött a 2016. év, ezért álljunk meg, gondolkozzunk el az elmúlt évről és tartsunk önvizsgálatot. A magasságos Allah azt mondta:

„Ó ti hívők! Legyetek istenfélők, és nézze meg a lélek, mit küldött előre holnapra (a Feltámadás napjára)” (Korán 59: 18)

Bővebben...

A muszlimok lehetőségei télen az Allahhoz való közeledésre 2016-01-08

wintFares seikh szónoklatának összefoglalása

Fontos számunkra a Teremtő Allah jelein elgondolkodni. A napszakok és évszakok váltakozása Allah bölcsességének és könyörületességének jele.  Allah azt mondta:

„És szolgálatotokra rendelte a Napot és a Holdat, amelyek fáradhatatlanul haladnak [égi pályájukon], és szolgálatotokra rendelte az éjszakát és a nappalt.” (Korán 14: 33)

Bővebben...

Elérhetőségeink