ROB 1192 lowA pénteki ima előtt mondott fohászok

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével kezdve

Hála legyen Allahnak, Neki adunk hálát, Hozzá fordulunk segítségért, és Tőle kérjük a bűnbocsánatot. Hozzá menekülünk a lelkünkben lakozó gonoszság elől és a tetteinkből fakadó rossz elől. Akit Allah az igaz útra vezet, azt nem térítheti le onnan senki. Akit viszont tévútra visz, az nem talál vezetőre.
Tanúsítom, hogy nincs más isten, kivéve az Egyetlen igaz Istent. Ő az egyedüli imádatra méltó, s nincs Neki társa. Tanúsítom, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) az Ő szolgája és küldötte; Allah áldja meg Őt, háza népét, Társait, s azokat, akik jóravaló módon követik, a Feltámadás Napjáig.
„Ti hívők! Féljétek Allahot igaz félelemmel és ne haljatok meg, csak ha már muszlimok lettetek!” (Korán 3:102)
„Ti emberek! Féljétek Uratokat, aki egyetlen személyből teremtett benneteket, akiből megteremtette a párját s kettőjükből számos férfit és nőt sokasított. Féljétek Allahot, akinek a nevében szoktátok egymást megkérni [valamire] és [ügyeljetek] a vérrokonságra! Allah a ti őrzőtök.” (Korán 4:1)
„Ti hívők! Féljétek Allahot és helyénvaló szót szóljatok! Áldásossá teszi akkor a cselekedeteiteket és megbocsátja a bűneiteket. És, aki engedelmeskedik Allahnak és küldöttének, az óriási diadalt arat.” (Korán 33:70-71)
„A legtisztább és a legigazabb szó a Magasztos Allah szava. A legjobb vezetés és útmutatás az Ő szolgája és küldötte, Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) útmutatása. A legrosszabb dolog pedig az újítás a vallásban, mert minden újítás tévelygés, és minden tévelygés a Pokolba vezet.” (al-Bukhári és Muszlim)

Az igazságtalanság elleni fellépés 2011-02-11

812Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah megtiltotta magára nézve az igazságtalanságot, és az emberek között is tilalmassá tette. Az igazságtalanság sötétségekbe borítja elkövetőjét a feltámadás napján. Az iszlám tiltja az igazságtalanság összes fajtáját.

Bővebben...

Egy nem átlagos zsarnok története 2011-01-28

allahu akbar arabic calligraphy-otherSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Élt a középkorban egy hírhedt zsarnok, aki olyan kegyetlenül bánt az alattvalóival – legyen szó akár hétköznapi emberekről, akár tudósokról – hogy valóban párját ritkítja. Meghurcolta azokat a tudósokat, hitszónokokat, akik ellenezték igazságtalan kormányzati intézkedéseit, az iszlám vallással szembehelyezkedő döntéseit, és akik nem féltek akár magát az uralkodót is kérdőre vonni, ha igazságtalanságot tapasztaltak a részéről.

Bővebben...

Noé próféta (béke legyen vele) és az özönvíz tanulságos története 2011-01-07

barkaSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Ádám és Noé (béke legyen velük) között tíz évszázad telt el, mialatt az emberek az egyistenhitet követték. Ezután olyan dolgok történtek melyek a bálványimádáshoz vezettek. A magasságos Allah így szólt a Koránban:

„és azt mondták: Ne hagyjátok el az isteneiteket! És ne hagyjátok el Vadd-ot, se Szuá-t, se Jagúsz-ot, Jaúk-ot és Naszr-ot!” (Korán 71: 23)

Bővebben...

A Hidzsra – Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) kivándorlása 2010-12-17

hijraSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) Mekkából Medinába való kivándorlása előtt 13 évet töltött el Mekkában. Miután erősödött a muszlimok üldöztetése Mekkában, Allah küldötte álmában látta, hogy kivándorol egy városba, amelyben pálmaligetek vannak, és két domb között fekszik. A muszlimok rövidesen nekiláttak a kivándorlásnak, és otthagyták Mekkában házaikat és javaikat. Abú Bakr asz-Sziddíq, a Próféta legjobb barátja is elhatározta, hogy kivándorol, azonban Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) még marasztalta, és azt mondta neki: „Ne siess, mert Allah talán társat ad neked”.

Bővebben...

Allahhoz vándorlás a bűnök elhagyásával (Muharram hónap kiválósága az iszlámban) 2010-12-10

kivandorlasSejk Ali Futaini szónoklatának összefoglalója

Ezen a héten vette kezdetét az 1432. hidzsri év. Ali Futaini Seikh a kivándorlás évfordulója alkalmából arról a kivándorlásról beszélt, amely a prófétaság kezdetén említést nyert a Koránban „elkerülés” értelemben: „És kerüld el a tisztátalanságot” (Korán 74: 5). Allah küldötte ugyanis azt mondta: „A kivándorló az, aki elvándorol mindattól, amit Allah megtiltott”. (al-Bukhárí).

Bővebben...

A megbízhatóság 2010-12-19

testver4Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

A magasságos Allah azt mondta:
„Ó, ti, akik hisztek! Ne legyetek hűtlenek Allahhal és a Küldöttel szemben, s ne legyetek hűtlenek a letétekkel (a reátok bízott javakkal), miközben tudtok róla” (Korán 8: 27)

Bővebben...

A valódi boldogság 2010-12-03

8-1Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Minden ember keresi a boldogságot. De vajon mi az? Vajon egy rang, amelynek birtokosa mások fölé helyezi magát, és ami által az embereket szolgáivá teszi? Vagy talán az egészség? Vagy az emberektől és problémáiktól való elzárkózás?

Bővebben...

2010. Eíd al-Adha

eid al adha 06A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében

Az Íd al-Adhá imádkozás szónoklatának összefoglalója

A hála és a dicséret Allahot illeti, dicséret és békesség legyen az Ő küldöttével, családjával és társaival, mindnyájukkal.

Bővebben...

Mekkai zarándoklat 2010-11-05

zarandoklat-033Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

„A zarándoklat hónapjai ismertek. S aki ezekben felvállalta a zarándoklatot [és ihrám állapotba lépett], annak tilos a házasélet (refeth), az engedetlenség és az összetűzés a zarándoklat alatt. És ha bármi jót tesztek, Allah tudja azt. És lássátok el magatokat útravalóval, ám a legjobb útravaló az istenfélelem! És Engem féljetek, ó ép ésszel bírók!” (Korán 2: 197)

Bővebben...

Arafa napja 2010-10-12

zarandoklat35Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Allah így szólt a Koránban: „Ők a küldöttek. Előnyben részesítettünk egyeseket közülük másokkal szemben”.

Bővebben...

Seikh Dr. Haitham Rahma khutbája az MME központjában 2010-03-04

Magyarországi Muszlimok EgyházaA Magyarországi Muszlimok Egyháza Sáfrány utcai központjában 2010 március 4-i khutbát vendégük, Seikh Dr. Haitham Rahma az Imámok és Muszlim Szónokok Európai Egyesületének főtitkára, a stockholmi nagymecset imámja tartotta. Az alábbi cikkben a khutba utáni magyar tartalomfordítást szeretnénk számotokra is elérhetővé tenni. A fordító Abdul-Fattah Munif testvérünk volt.
Bővebben...

Elérhetőségeink