ROB 1192 lowA pénteki ima előtt mondott fohászok

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével kezdve

Hála legyen Allahnak, Neki adunk hálát, Hozzá fordulunk segítségért, és Tőle kérjük a bűnbocsánatot. Hozzá menekülünk a lelkünkben lakozó gonoszság elől és a tetteinkből fakadó rossz elől. Akit Allah az igaz útra vezet, azt nem térítheti le onnan senki. Akit viszont tévútra visz, az nem talál vezetőre.
Tanúsítom, hogy nincs más isten, kivéve az Egyetlen igaz Istent. Ő az egyedüli imádatra méltó, s nincs Neki társa. Tanúsítom, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) az Ő szolgája és küldötte; Allah áldja meg Őt, háza népét, Társait, s azokat, akik jóravaló módon követik, a Feltámadás Napjáig.
„Ti hívők! Féljétek Allahot igaz félelemmel és ne haljatok meg, csak ha már muszlimok lettetek!” (Korán 3:102)
„Ti emberek! Féljétek Uratokat, aki egyetlen személyből teremtett benneteket, akiből megteremtette a párját s kettőjükből számos férfit és nőt sokasított. Féljétek Allahot, akinek a nevében szoktátok egymást megkérni [valamire] és [ügyeljetek] a vérrokonságra! Allah a ti őrzőtök.” (Korán 4:1)
„Ti hívők! Féljétek Allahot és helyénvaló szót szóljatok! Áldásossá teszi akkor a cselekedeteiteket és megbocsátja a bűneiteket. És, aki engedelmeskedik Allahnak és küldöttének, az óriási diadalt arat.” (Korán 33:70-71)
„A legtisztább és a legigazabb szó a Magasztos Allah szava. A legjobb vezetés és útmutatás az Ő szolgája és küldötte, Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) útmutatása. A legrosszabb dolog pedig az újítás a vallásban, mert minden újítás tévelygés, és minden tévelygés a Pokolba vezet.” (al-Bukhári és Muszlim)

A példakép jelentősége az iszlámban 2016-02-26

tanito Fares seikh szónoklatának összefoglalása

Az iszlám vallás azt tanítja, hogy követői számára a legjobb példakép Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse). A magasságos Allah azt mondta Mohamed prófétáról:

„Bizony, Allah küldöttében szép példa van számotokra – annak, aki reményét Allahba és a Végső Napba veti – és ő gyakran megemlékezett Allahról” (Korán 33:21)

Bővebben...

A Jászín szúra tanulságaiból 2016-03-04

jsznFares seikh szónoklatának összefoglalása

Sokan gondolják úgy, hogy a Jászín szúra a halállal függ össze, mivel elterjed az a szokás, hogy az elhalálozott ember hozzátartozói ezt a szúrát recitálják otthonaikban szeretteik elhalálozásának napján, illetve a temetést követően a hozzátartozók meghívnak a részvétnyilvánítás fogadására elkülönített helyre egy hivatásos Korán-recitátort, aki ezt a szúrát olvassa. Azonban ez a szúra az élőknek szól, nem pedig a halottaknak, hiszen a magasságos Allah azt mondja e szúra, és általában a Korán kinyilatkoztatásának okáról:

Bővebben...

A képmutatás jellemzői, és a képmutatókkal való bánásmód az iszlámban 2016-03-11

almaAhmed seikh szónoklatának összefoglalása

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) az emberek minden egyes csoportjával annak megfelelően bánt, amilyen bánásmódot a helyzetük és állapotuk megkívánt. Az egyik ilyen csoport, amelyet ez alkalommal szükséges megvizsgálni, abból a szempontból, hogy miként viszonyult hozzájuk Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): a képmutatók csoportja.

Bővebben...

A gyilkosság tilalma az iszlámban 2016-03-18

emberekFares seikh szónoklatának összefoglalása

A Könyörületes szolgái jellemvonásainak tanulmányozását folytatva, ebben a szónoklatban az emberi élet jelentőségéről, védelmezésének kötelezettségéről és a gyilkosság bűnének tilalmáról esett szó.

Bővebben...

A Próféta tanácsai a csapásokat elszenvedett embereknek 2016-04-08

betegseg4Ahmed seikh szónoklatának összefoglalása

A Mindenható Allah az evilági életünkben próbatételeket helyezett, amelyek vagy vagyonunkat, vagy testünket, vagy családunkat érinti. Allah így szólt:

„És bizony próbának vetünk alá titeket valamennyi félelemmel, éhséggel, és a javak, a lelkek és a termések fogyatkozásával, ám adj örömhírt a türelmeseknek! Akiknek, ha valamilyen csapás sújtja őket, azt mondják: „Bizony, mi Allahé vagyunk, és bizony mi Hozzá térünk vissza!” Ők azok, akikre Uruktól való dicséret és könyörület száll, és ők azok, akik az igaz útra leltek.” (Korán 2: 155-157).

Bővebben...

Az Allahhoz való közelkerülés lehetőségeinek kihasználása 2016-04-22

mecsetbolAbdul-Ghani testvérünk szónoklatának összefoglalása

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta két követőjének, Abú Dharr al-Ghifárí-nak és Muad ibn Dzsebel-nek: „Féld Allahot bárhol is vagy! A rossz cselekedet után nyomban tégy jó cselekedetet, és el fogja törölni azt. S jó erkölccsel viselkedj az emberekkel!” (al-Tirmidhi jegyezte fel).

Bővebben...

Az igazságtalanság és annak következménye 2016-05-06

merlegFares seikh szónoklatának összefoglalója

A Magasságos Allah így szólt egy szent hadíszban, amelyet Abú Dharr al-Ghifárira hivatkozva  jegyeztek fel, aki a Prófétára hivatkozott, miszerint Allah így szólt – annak részeként, amit a Próféta a Dicsőséges és Fenséges Urát idézve mondott el:

Bővebben...

Az irigység jelentése és romboló hatása az egyénre és a társadalomra nézve 2016-05-13

kain abelFares seikh szónoklatának összefoglalója

Az irigység a lelki szív „betegsége”, veszélyes és káros tulajdonság, amely boldogtalansághoz vezet, hiszen tönkreteszi az egyént, és az emberi kapcsolatok megszakításához vezet. Elvész miatta a szeretet a testvérek, rokonok és barátok között, és megosztottá válik általa a közösség és a társadalom. Az irigység meghatározása az iszlám vallástudományban: a remélése annak, hogy akit Allah a kegyéből részesített, elveszíti azt, amit Allah adott neki, illetve gyűlölni azt, hogy valaki jóban, áldásban részesüljön. Ha azonban valaki csupán azt kívánja, hogy ugyanolyan kegyben részesüljön, mint amilyenben másvalaki részesült, az nem tekinthető irigységnek.

Bővebben...

Szónoklat a túlvilágról és a Ramadánra való készülődésről 2016-05-27

ramadan mubarakAbdul-Ghani testvér pénteki beszédének összefoglalója

Allah így szólt a Koránban:

„Ó ti, emberek! Féljétek Uratokat és féljetek ama naptól, amelyen egyetlen apa sem tehet semmit fiáért, sem a fiú nem tehet semmit apjáért! Bizony, Allah ígérete igaz, hát ne tévesszen meg titeket az evilági élet, és ne tévesszen meg titeket a megtévesztő (sátán)! Bizony, Allahnál van az Óra tudása, és Ő bocsátja le a záporesőt, és Ő tudja, mi van az anyaméhekben. És senki sem tudja, hogy mire tesz szert holnap és senki sem tudja, hogy mely földön fog meghalni. Bizony, Allah Mindentudó, mindent jól ismerő” (Korán 31: 33-34)

Bővebben...

Elérhetőségeink