Mi az iszlám?

Mi az iszlám?Esténként biztos mindannyiunkkal előfordult már, hogy felnéztünk a csillagos égboltra, és elmerengtünk a körülöttünk lévő, hatalmas univerzum létezésén, keletkezésének, működésének titkain. Erdőben, tóparton vagy akár egy sivatagban járva elmerültünk annak szépségében, tökéletességében. Vajon elgondolkodtunk-e már e csodás, sokszínű természet létrejöttének magyarázatán?

 

Tapasztalatból tudjuk, hogy vannak olyan dolgok, amik nem létezhetnek egyfajta irányítás nélkül. Minden csoportosulásnak megvan a saját vezetője. Így van ez az állatvilágban is, de így van ez nálunk az embereknél is. A család nem létezhet egy felelős családfő nélkül, egy vállalat igazgató nélkül, egyetlen város sem tud gyümölcsözően fennmaradni körültekintő irányítás híján, és egyetlen állam sem működőképes megfelelő kormányzás nélkül. Akkor pedig épp e csodás, sokszínű, bonyolult szabályok szerint működő Univerzumunknak ne lenne egy átfogó irányítója? Mondhatjuk-e, hogy mindez véletlenszerű? Vajon az ember és az egész világ létét tulajdoníthatjuk-e puszta véletlennek?

Bármerre nézünk világunkban, láthatjuk, hogy semmi sem véletlenek sorozataként jön létre. A minket körülvevő Univerzum a legnagyobb rendben létezik és munkálkodik több milliárd éve. Életünk, és a minket körülvevő világ rendben, kapcsolatok hálózatában, egymásra hatásában él és fejlődik. Véletlenek sorozataként egy ilyen csodálatos, mindenre kiterjedő rendszer nem jöhet létre.

Léteznie kell egy egyedülálló, hatalmas, különleges erőnek, amely létrehozza és fenntartja a világunkat, és benne önmagunkat is. Léteznie kell egy nagyszerű Teremtőnek, aki egy különleges cél érdekében megteremtette a minket körülvevő bonyolult, és sokoldalú természetet, létrehozva benne az élet elbűvölőbbnél-elbűvölőbb példányait. Az ezeken a kérdéseken gondolkodó, majd megvilágosodott emberek felfedezik ezt az alkotót – Istent. Ő nem lehet ember, mert egyetlen ember sem hozhat létre egy másik embert. Nem lehet sem állat, sem növény. Nem lehet bálvány, sem szobor vagy bármi ehhez hasonló, hiszen ezek közül egy sem tudja saját magát vagy bármi mást létrehozni. Ő különbözik mindezektől, mert Ő mindenek Létrehozója és Megtartója. Az összes létező Létrehozója nem lehet olyan, mint teremtményei. Különbözőnek, hatalmasabbnak kell lennie mindazoktól a dolgoktól, amelyeket létrehozott.

Többféle módja is van annak, hogy megismerjük Istent, hiszen számtalan dolog tanúskodik róla. A világ lenyűgöző csodái olyanok, mint egy nyitott könyv, amelyben Istenről olvashatunk. De ezen közvetett jelek mellett Isten Maga is segítségünkre van azzal, hogy kiválasztott embereken keresztül kinyilatkoztatást küldött részünkre. A küldöttek és az általuk hozott kinyilatkoztatások mindent elmondanak a hívőknek, amit tudniuk kell Istenről.

Az emberiség számára küldött utolsó, eredeti formájában változatlanul fennmaradt kinyilatkoztatás a Korán, amelyet Isten Mohammed prófétán (béke legyen vele) keresztül nyilatkoztatott ki az emberiség számára Jézus (béke legyen vele) után a 7. században. A Koránban Isten az Iszlámra hívja az embereket.

Az Iszlám szó az „sz-l-m” tőből ered, ugyanabból, amelyből a béke (szelám). Vallási jelentése: az Egy Igaz Isten akaratának való önalávetés, megadás. Az az ember, aki aláveti magát Isten akaratának: muszlim.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a „mohamedán” elnevezés, amelyet a nyugati társadalmakban használnak sértő a muszlimok számára, hiszen a muszlimok sem Mohammedet (béke legyen vele) nem imádják, sem más teremtett lényt. Hitünk szerint kizárólag csak Allahot szabad imádni. A muszlimok teljes mértékben elfogadják Isten előírásait és tanításait, úgy, ahogy azt Allah a küldöttének Mohammednek (béke legyen vele) kinyilatkoztatta.

Az Iszlám lelkünkre köti Allah (jelentése: az Isten) egyedülállóságába és korlátlan hatalmába vetett hitet. Felhívja figyelmünket a minket körülölelő világegyetemre és az abban betöltött helyünkre. Ez a tudás megszabadít minden félelemtől és babonától, valamint tudatosítja bennünk a Mindenható Allah jelenlétét, az Iránta való kötelezettségeinket.

Az Iszlám elutasítja, hogy Isten bármiféle különbséget tenne az emberek között származásuk, nemzeti hovatartozásuk, fajuk vagy bőrszínük alapján. Hisszük, hogy csak az Istenbe vetett hit és a jó cselekedetek vezetnek a Paradicsomba. Hittársainkra származásuktól, koruktól, nemüktől, anyagi javaiktól és társadalmi pozíciójuktól függetlenül úgy tekintünk, mint a Mindenható Istent szolgáló egyenrangú testvérekre, akik közül az a legjobb, aki a legistenfélőbb.

Oh, ti emberek! Mi bizony egy férfitől és nőtől teremtettünk benneteket s népekké és törzsekké tettünk benneteket, hogy ismerjétek meg egymást! Allah előtt az a legnemesebb közületek, aki a legistenfélőbb. Allah a Mindent tudó, a Mindenről tájékozott.


(A szobák 49:13)

Az Iszlám kinyilatkoztatása idején sem számított új vallásnak. Alapvető üzenete ugyanaz, mint amit Isten a prófétáknak kinyilatkoztatott: így Ádámnak (béke legyen vele), Noénak (béke legyen vele), Ábrahámnak (béke legyen vele), Izmaelnek (béke legyen vele), Izsáknak (béke legyen vele), Dávidnak (béke legyen vele), Mózesnek (béke legyen vele) és Jézusnak (béke legyen vele) is. Az Iszlám üzenete azonban, amelyet Mohammednek (béke legyen vele) nyilatkoztatott ki, minden részletre kiterjed, teljes és végleges.

A Korán Allah utolsó kinyilatkoztatása, az Iszlám törvényeinek és tanításának alapja. A Korán foglalkozik a hittel, az erkölccsel, az emberi történelemmel, Isten imádatával, a tudással, a bölcsességgel, Isten és az emberek viszonyával, és az emberi kapcsolatok minden vonatkozásával. Átfogó tanítás, amelyre egészséges társadalmi igazságosság, gazdasági, politikai, törvényhozói, jogtudományi, törvényi és nemzetközi viszonyok építhetők.

A Szunna tartalmazza Mohammed Próféta (béke legyen vele) tanításait, mondásait és tetteit, jóváhagyásait, amelyet odaadó kortársai aprólékos munkával úgynevezett Hadíszokban (prófétai közlések) gyűjtöttek össze. A Hadíszok megmagyarázzák, és részletesen kifejtik a Korán ájáinak értelmét is.

(Ez az írás a Fedezd fel az Iszlámot! című könyv részlete, amit az Iszlám Egyház Fordító Iroda adott ki.)

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink