Menu

Gyermekfejlesztő terápia testvérünknél

tornaAlapozó - terápia / Fejlesztés

Napjainkban egyre több az olyan gyermek, akinél a beszéd- vagy a mozgásfejlődés nem indult be időben, olvasási, írási zavarral vagy egyéb készséghiányos tünettel küszködik, magatartásbeli problémái adódnak, esetleg figyelemzavar és hiperaktivitás okoz a tanulásban nehézséget. Ha egy gyermek nem tud megtanulni olvasni, érdemes megvizsgálni, hogy mozgásfejlődésében nincs-e elmaradottsága.

Bővebben...

A horoszkópról és az asztrológiáról

csillagkepekA középkori muszlim asztronómusok pontos számításai alapján, és találmányaik segítségével az utazók a csillagok helyzete alapján tájékozódtak éjszaka, és képesek voltak meghatározni Mekka irányát is. Az iszlám böjthónap, a Ramadán kezdetének és végének meghatározása is csillagászati megfigyeléseken alapul. Mi muszlimok hisszük, hogy a rejtett dolgokat, mint például a jövőt egyedül Isten ismeri, és elutasítjuk azt, hogy a csillagok helyzetéből, vagy a horoszkóppal meg lehetne határozni a jövőt.Az iszlám szerint, aki megkérdez egy csillagjóst, vagy horoszkópot olvas, annak Isten negyven napig nem fogadja el az imádkozását,

Bővebben...

Felvilágosítás muszlimoknak a felelősségteljes házasságról

idealis-muslima-7bAz elmúlt években Nyugaton nagy hangsúlyt kaptak a megromlott házastársi viszony javítására és visszafordítására, vagyis a házasságok megmentésére tett kísérletek, nem utolsó sorban a gyermekvállalással és szexualitással összefüggő problémák megoldására tett javaslatok.

A statisztikák azonban azt mutatják, hogy a megkötött házasságok száma csökken, míg a válások száma továbbra is növekszik. Az emberek többsége nem tartja kívánatosnak a házasságot és a családalapítást, hiszen az sok „kötöttséget” jelent a mai individualista szemléletű világban. A válások, és a hosszadalmas, igen költséges válási perek rémisztő történeteinek megsokszorozódása is visszaveti sokak házasodás iránti kedvét. Ehelyett az emberek sok esetben az együttélést választják, mert úgy gondolják, abból sokkal kisebb súrlódások és sebek nélkül ki lehet lépni.

Bővebben...
Pénteki istentisztelet

Pénteki istentisztelet

ROB 1192 lowA pénteki ima előtt mondott fohászok

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével kezdve

Hála legyen Allahnak, Neki adunk hálát, Hozzá fordulunk segítségért, és Tőle kérjük a bűnbocsánatot. Hozzá menekülünk a lelkünkben lakozó gonoszság elől és a tetteinkből fakadó rossz elől. Akit Allah az igaz útra vezet, azt nem térítheti le onnan senki. Akit viszont tévútra visz, az nem talál vezetőre.
Tanúsítom, hogy nincs más isten, kivéve az Egyetlen igaz Istent. Ő az egyedüli imádatra méltó, s nincs Neki társa. Tanúsítom, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) az Ő szolgája és küldötte; Allah áldja meg Őt, háza népét, Társait, s azokat, akik jóravaló módon követik, a Feltámadás Napjáig.
„Ti hívők! Féljétek Allahot igaz félelemmel és ne haljatok meg, csak ha már muszlimok lettetek!” (Korán 3:102)
„Ti emberek! Féljétek Uratokat, aki egyetlen személyből teremtett benneteket, akiből megteremtette a párját s kettőjükből számos férfit és nőt sokasított. Féljétek Allahot, akinek a nevében szoktátok egymást megkérni [valamire] és [ügyeljetek] a vérrokonságra! Allah a ti őrzőtök.” (Korán 4:1)
„Ti hívők! Féljétek Allahot és helyénvaló szót szóljatok! Áldásossá teszi akkor a cselekedeteiteket és megbocsátja a bűneiteket. És, aki engedelmeskedik Allahnak és küldöttének, az óriási diadalt arat.” (Korán 33:70-71)
„A legtisztább és a legigazabb szó a Magasztos Allah szava. A legjobb vezetés és útmutatás az Ő szolgája és küldötte, Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) útmutatása. A legrosszabb dolog pedig az újítás a vallásban, mert minden újítás tévelygés, és minden tévelygés a Pokolba vezet.” (al-Bukhári és Muszlim)

Allah jeleinek jelentősége 2015-03-20

  • Kategória: 2015

napfogyatkozas-2015Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A ma bekövetkezett részleges napfogyatkozásban jelek vannak a hívők számára. A Mindenható Allah az egekben és a földön szolgái számára olyan jeleket mutat meg, amelyek elsősorban a hívőket emlékeztetik. Azt mondja a Mindenható Allah:

Bővebben...

Végítélet jelei (második rész) - 2015-03-13

  • Kategória: 2015

time 1Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

A jelek közlésének az a célja, hogy tudassák az emberekkel, hogy ezek a jelek egy része már megtörtént, míg mások még folyamatban vannak. Mindezek által pedig erősödik a hitünk. Ezek felhívják a figyelmet az iszlám igazságára, hiszen ezek olyan dolgok, amelyeket a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) 1400 éve közölt, és manapság vált láthatóvá. Ugyanakkor olyan jelekről van szó, melyeknek bekövetkezése nem csak a hitet erősítik, hanem felhívják a figyelmet arra, hogy a negatív eseményektől távol kell maradnunk.

Bővebben...

A Végítélet Órájának jelei (első rész) 2015-03-06

  • Kategória: 2015

homokoraFares seikh szónoklatának összefoglalója

A túlvilági életbe vetett hit, a hit egyik alappillére, amely nélkül egyetlen muszlim hite sem teljes. Azt mondja a Mindenható Allah:

„Ez azért van, mert Allah az, aki az Igazság, és hogy Ő feltámasztja a holtakat, és hogy Ő mindenek felett hatalommal bír, és hogy az Óra elfog jönni, nem fér ehhez kétség, és hogy Allah életre kelti azokat, akik a sírokban vannak.” (Korán 22: 6)

Bővebben...

Fadzsr szúra

Ayse-tól, nagyon kedves barátnőmtől kaptam ajándékba ezt a mélyen megérintő Korán recitálást, amit meg szeretnék osztani Veletek is.  (iszlam.com)

 

Bővebben...

Élj a Koránnal - Európai kampány

koran-kampany

 

Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki egy betűt is olvas Allah Könyvéből, annak azért jutalom jár! S a jutalom annak tízszerese. Nem mondom, hogy „alif – lám – mím” egy betű, hanem „alif” egy betű „lám” egy betű és „mím” egy betű.” (at-Tirmidi).
És azt is mondta (béke legyen vele): „Az, aki szépen és folyékonyan olvassa a Koránt, a nemes és a tisztahitű angyalok közé kerül. És az, aki úgy olvassa a Koránt, hogy gyakran megakad benne (mivel nehéz neki), dupla jutalmat fog kapni.” (al-Bukhári, Muszlim) 

Bővebben...

Olvasd ki a Korán magyar nyelvű fordítását Ramadántól-Ramadánig

olvasd ki a KorántOlvass Urad nevével (kezdve), Aki teremtett! (Korán 96:1)

A Korán Isten szava, amelyet Mohammed prófétának (béke legyen vele) küldött le, Gábriel angyal (béke legyen vele) közvetítésével. A Kegyes Korán Isten egyik csodája, amelynek olvasása közelebb visz Istenhez, útmutatás az Istenfélőknek. A Kegyes Korán a muszlimok hitéletének legnagyobb támasza, amely szavaival a jóra hív minket, és eltilt bennünket a rossztól.

Mohammed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Allah e Könyv által felemel egyeseket, másokat pedig lealacsonyít.” (Muszlim)

A magyar muszlimok többsége nem tud arabul olvasni, vagy ha tud is, nem érti még az arabnyelvű szöveget. Így az arab, eredeti Kegyes Korán szavait kevesen tudják olvasni, érteni. Azonban arra minden magyar muszlim testvérünknek lehetősége van, hogy a Kegyes Korán magyar nyelvű értelmezésfordítását elolvashassa.

Tapasztalataink szerint azonban sajnos sokan a magyar muszlimok közül még nem olvasták végig a teljes Korán értelmezésfordítást, így nem is ismerhetik a benne foglaltakat, vallásunk alapjait.

Ezért 2012 (1433) Ramadán havában szeretnénk elindítani egy mozgalmat. Ennek a mozgalomnak az a célja, hogy Ramadántól a következő év Ramadán haváig Te is olvasd el a Korán magyar nyelvű értelmezés fordítását. Ha már olvastad, akkor pedig olvasd el újra. Bizonyára észrevetted már, hogy ha az eredeti Kegyes Koránt nem is tudod arabul értelmezni, de akár hányszor olvasod is el a Kegyes Korán magyar nyelvű fordításmagyarázatát mindig találsz valami újat benne, ami eddig elkerülte a figyelmedet, ami eddig még nem szólított meg.

Bővebben...

Tanulságok a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) kivándorlásának történetéből

thaur2012. november 16. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Ezekben a napokban következik az iszlám történetének egyik dicső eseményének, a hidzsrának az évfordulója, amely az iszlám üzenetének átadásának újabb fejezetének kezdetét jelentette, és amely a legnagyobb hatással volt az iszlám elterjedésére.
Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) másodmagával vágott neki az útnak Mekkából Medinába tartva, miután a Mindenható Allah engedélyt adott neki a kivándorlásra. Amikor ugyanis felerősödött a muszlimok elleni üldöztetés Mekkában, Allah Küldötte álmában látta, hogy kivándorol egy városba, amelyben pálmaligetek vannak, és két domb között fekszik. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) utasította a Mekkában élő muszlimokat arra, hogy hagyják el a várost. Abú Bakr al-Sziddík, a Próféta legjobb barátja is elhatározta, hogy kivándorol, azonban Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta neki: „Ne siess, mert Allah talán társat ad neked”.

Bővebben...

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) rangja

ebru-22012. szeptember 21. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) kiemelkedő ranggal bír a magasságos Allahnál. De vajon a muszlimok ismerik Mohamed prófétát? Vajon eleget tettek kötelességüknek prófétájuk iránt?

A magasságos Allah azért küldte el Mohamed prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse), hogy tökéletesítse általa a szép emberi jellemvonásokat. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Csupán azért küldettem el, hogy kiteljesítsem a szép erkölcsöt”.

A magasságos Allah különlegessé tette küldöttét, Mohamedet (Allah dicsérje és üdvözítse), aki így szólt egy hadíszban: „Hat dologban lettem előnyben részesítve a prófétákkal szemben: Megkaptam a [bölcsességet, mély jelentéseket] összegyűjtő [tömör] szavakat; meg lettem segítve a [zsarnokok szívében] félelmet keltő [hatalom] által; Megengedetté tétettek számomra a hadizsákmányok; tisztulássá és imahellyé tétetett a föld számomra; minden teremtményhez lettem küldve és velem zárult a próféták sora”.

Bővebben...

Omar ibn al-Khattáb iszlámra térésének története

omar2012. június 1. Pénteki szónoklat – Seikh Fares szónoklatának összefoglalója

A történetírók szerint történt, hogy Omar ibn al-Khattáb távozott a barátaitól, hogy bort igyon, de a Tilalmas mecsetnél ott találta Mohamed prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse), aki éppen imádkozott, és a Koránból a következő ájákat recitálta: „De nem! Esküszöm arra, amit láttok, és amit nem láttok. Ez bizony nemes küldött szava!”. Ekkor Omar azt mondta: Ez egy költő! Allah küldötte a következőt recitálta: „Nem pedig egy költőé! Mily kevés a ti hitetek!” Omar ekkor azt mondta: Ez egy jós! Allah küldötte a következőt recitálta: „És nem egy jós szava! Mily kevéssé hallgattok az intő szóra! A teremtmények Ura bocsátotta le”. (Korán 69: 38-43). Omar később azt mondta: Ekkor kezdett az iszlám beköltözni a szívembe, de még nem szilárdult meg.

Bővebben...

Tudtad? Hasznos információk az iszlámról!

Elérhetőségeink