Testvéreink ajánlották

Testvéreink ajánlották

Hallgassátok sok szeretettel azokat a nasídokat, amiket Testvéreink ajánlottak oldalunk látogatói számára. Ha van kedvenc nasídod, vagy előadó művészed, lemezed akkor oszd meg velünk.

 

Amel ajánlotta:

A hitem a büszkeségem,a beszédem a Korán,és a viselkedésem udvarias,mert az én Istenem nevelt fel engem.
Az összes cselekedetemben a mottóm,az egyenesség. A felfogásom nem fogadja el azt ami nem egyenes.
A lustaság hiba,mert szégyen az életemben. Hogy igazoljam a vallásomat nem félek a haláltól.
A hitem a büszkeségem,a beszédem a Korán,és a viselkedésem udvarias,mert az én Istenem nevelt fel engem
Az én törekvésem Allah, és mindig megemlékszem Rá.
A Próféta beszéde vezet engem.
A hitem a büszkeségem,a beszédem a Korán,és a viselkedésem udvarias,mert az én Istenem nevelt fel engem.

A fordításért köszönet Amelnek és a férjének

Esztermeryem ajánlotta:

Mustaqim Sahir: This is Islam


People of the world
Emberek a világon,
Do you know the truth about..... Islam?
Tudjátok-e az igazságot az Iszlámról?
Or do you think it's about
Vagy azt gondoljátok, hogy az egész csak
Bombing planes and killing innocent people.....?
Robbantásokról, bombázásokról és ártatlan emberek gyilkolásáról szól?
Forget about the lies.....
Felejtsétek el a hazugságokat,
I' am here to tell you how it really is.....
Azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy is áll a dolog, mert
You deserve to know the truth
Megérdemlitek, hogy megtudjátok az igazságot
About this beautiful way of life.....
Erről a gyönyörű életmódról.
People of the world
Emberek a világon!
Islam is all about peace
Az Iszlám a békéről szól
Terrorism it doesn't teach
Nem a terrorizmusról
Its all about love and family and charity
A szeretetről, a családról, a jótéteményekről szól, és
And praying to one God
Arról, hogy egy Istent imádunk.
This is Islam
Ez az Iszlám.
It's something you should know.....
Ezt jó lenne, ha tudnátok.
I know it's really helped me grow
Nekem sokat segített a felemelkedésben
It does away with greed, filth, arrogance
Leszámol a kapzsisággal, a szennyel, a tudatlansággal,
And teaches us morality
És erkölcsöket tanít.
A perfect way to live.....
Tökéletes módja az életnek
So don't believe all you see and hear
Szóval ne higgy mindannak amit látsz és hallasz,
Too many people wear a title of a Muslim.....
Túl sokan mondják magukról, hogy muszlimok,
But they don't practice Islam.....
De nem gyakorolják az Iszlámot.
Emberek a világon!
Islam is all about peace
Az Iszlám a békéről szól
Terrorism it doesn't teach
Nem a terrorizmusról
Its all about love and family and charity
A szeretetről, a családról, a jótéteményekről szól, és
And praying to one God
Arról, hogy egy Istent imádunk.
This is Islam
Ez az Iszlám.
And it teaches us the creator's made this life for us a test.....
És a Teremtő ezt az életet egy nagy próbának szánta
And if we follow truth and do good deeds, He'll reward us in the Next.....
S ha az igazságot követjük és jól cselekszünk, a következő életben megjutalmaz minket
If we remember God & teach each other the truth and patience in His way
Ha megemlékezünk Istenről és megtanítjuk egymásnak az isteni igazságot és türelmet
Together we can live.....in peace.....
Együtt élhetünk…békében.
This is Islam
Ez az Iszlám.

(Köszönjük a fordítást Esztermeryemnek)


Yusuf Islam: A, mint Allah (dal az arab ábécé betűiről)


A' is for Allah, nothing but Allah;
„A", mint Allah, nem más, mint Allah
Ba is the beginning of Bismillah;
„Ba", ahogy valamibe belekezdünk, hogy Biszmilláh
Ta is for Taqwa, bewaring of Allah;
„Ta", mint takva, a hit, tudat, hogy Isten mindig velünk van
and Tha is for Thawab, a reward;
„Tha", mint thavab, a jutalmak
Ja is for Janna, the Garden of Paradise;
„dzsa", mint dzsenna, a Paradicsom kertje,
Ha is for Hajj, the blessed pilgrimage;
„Ha", mint hádzs, az áldott zarándoklat,
Kha is for Khaatem, the seal of the prophethood given to the Prophet, Muhammed
„Kha" mint Khátem a prófétaság pecsétje, amit Mohamed Próféta kapott
sallallahu aleyhi wa sallam
Allah áldja meg, és adjon neki békességet.
Da is for Deen, Al-Islam, religion with Allah since time began;
„Da", mint dín, azaz vallás, ami Istennel öröktől fogva létezett
Dha is for dhikr, remembering Allah;
„Dha", mint dhikr, vagyis Allahról való megemlékezés
and Ra is for the month of Ramadhan, ohh Ramadhan;
és „Ra", mint a Ramadán hónap, ó, Ramadán!...
Za is for Zakat to pure our greed,
„Za", mint zakat, hogy megfékezze a kapzsiságunkat,
when we give our money to those in need;
amikor a szükséget szenvedőknek pénzt juttatunk
Sa is for Salamu alaikum, peace be with you wa'alaikum assalam;
„Sza", Szalámun alajkum, Béke legyen veled, wa alajkum szalám -Veled is béke legyen!
Sha is for shams, the shining sun, which Allah placed for everyone;
„Sa", mint samsz, a ragyogó Nap, amit Allah nekünk ad,
and „Sua" is for salat, for when we pray facing him,
és „Szua", mint szalat, vagyis ima, ima Feléje fordulva,
everyday, facing him, till we meet our lord;
minden nap, Eléje borulva, amíg nem találkozunk Urunkkal.
Allah there's only one God and Muhammed is his Messenger. Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, csak egy Isten van, Mohammed az ő Küldötte, Allah, la iláhe illa'allah.
Dua is for duha, the morning light, the sun has turned from red to white;
„dua", mint duha, a reggeli fény, a Nap színe vörösről fehérre váltott
Tua is for tareeq, the path to walk upon;
„tua", mint taríq, a követendő út
and Dhua is for dhil, a shadow;
és „dhua", mint dhil, egy árnyék
and Aa is for ilm, the thing to know, to make our knowledge grow, in Islam;
és „aá", mint ilm, a tudományok, hogy fejlődjünk a tudásban, az Iszlámban.
Gha is for ghaib, a world unseen and that we know is not a dream;
„gha", mint ghaib, a láthatatlan világ, amiről tudjuk, hogy nem csak álom,

Fa is for, the Opening, Al-Fatiha;
„fa", mint a „Megnyitó" az al-Fatiha szúra.
and Qua for the Qur'an, the book of God;
és „qua", mint a Korán, Isten könyve,
and Ka is for kalima, a word we're taught to teach us what is good and what is not;
és „ka", mint kalima - szavak, melyek megtanítják, mi a jó és mi nem.
and La is for the beginning of La ilaha illa'allah;
és „la", mint a La ilaha illa'allah kezdete
Ma is for the Messenger Muhammed-ur-Rasoolillah.
„ma", mint a Próféta, Mohammed-ur-Raszulullah,
La ilaha illa'allah, Muhammed-ur-Rasulilllah;
Nincs más isten, csak Allah, és Mohamed az ő Prófétája
Allah, there's only one God and Muhammed is his Messenger.
Allah, egy az Isten, és Mohamed az ő Prófétája
Allah, la ilaha illa'allah;
Allah, nincs más isten, csak Allah
Na is for nawm, the sleep God gave to give us rest after the day;
„Na" mint naúm, az alvás, melyet Isten azért adott, hogy kipihenjük napunkat,
Ha is for the Hijra, the journey that, the Prophet made;
„Ha", mint hidzsra, az út, melyet a Próféta tett meg,
and Wa for wudu before we pray to help us wash our sins away;
és „wa", mint wudu, a mosakodás ima előtt, hogy segítse lemosni bűneinket
and Ya for Yawm-mid-Deen;
és „ya", mint yau-mid-dín – az Ítélet Napja.
Allah, there's only one God and Muhammed is his Messenger. Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, csak egy Isten van, és Mohammed az ő Küldötte. Allah, La ilaha illa'allah
Allah, there's only one God and Jesus was his Messenger. Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, csak egy Isten van, és Jézus az ő Küldötte volt. Allah, La ilaha illa'allah
Allah, there's only one God and Moses was his Messenger. Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, csak egy Isten van, és Mózes az ő Küldötte volt. Allah, La ilaha illa'allah
Allah, there's only one God and Abraham was his Messenger. Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, csak egy Isten van, és Ábrahám az ő Küldötte volt. Allah, La ilaha illa'allah
Allah, there's only one God and Noah was his Messenger. Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, csak egy Isten van, és Noé az ő Küldötte volt. Allah, La ilaha illa'allah
Allah, there's only one God and he created Adam, and we are the children of Adam. Allah,
La ilaha illa'allah;
Allah, csak egy Isten van, és ő teremtette Ádámot, mi mindannyian Ádám gyermekei vagyunk, Allah, La ilaha illa'allah;

Allah, there's only one God and Muhammed is his Messenger. Allah, La ilaha illa'allah.
Allah, csak egy Isten van, és Mohammed az ő Küldötte. Allah, La ilaha illa'allah

Support peace…
Támogasd a békét!

(Köszönjük a fordítást Esztermeryemnek)

 

Áisa ajánlotta:

Sami Youssef : al-Muallim című lemezét. Ime a címadó nasíd:

 

Zulfiya ajánlotta:

Bassim Karbalai - Salawaat alaa Mohammed

 

Basim alKarbalaei-Yabkeik Arash Allah

 

Salatul Layl - Al Sheikh Hussain Al Akraf

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink