A halottal kapcsolatos teendők (Ahkámul-dzsanáiz)

temetesAz Iszlámban a halál egy igen fontos állomás a véges, mulandó és a végtelen, örök élet között. Hiszen ezzel zárul le az evilági élet – akkor már nincs lehetőség jót cselekedni, megbánni a bűnöket – és ezzel kezdődik a valódi, az örök, a túlvilági élet.

„Az evilági élet csak mulatozás és játék. A túlvilági lakhely az [örök] élet! Bárcsak tudnák!” (Korán 29:64)

Láthatjuk, hogy a halál nem jelenti a teljes véget, sőt bizonyos értelemben kezdetet jelent. Erről Othman bin Affan azt mondta: „A halál a túlvilági élet első állomása.”

Bővebben...

Ajánlott cselekedetek, ha egy muszlim haldoklik

haldokloHa valaki haldoklik, akkor a környezetének ajánlott a „Jászín” szúrát (36. szúra) olvasni. (Ahmed, Abu Dávúd, an-Naszái)
Ajánlott még a Kibla felé fordítva, jobb oldalára fektetni a haldokló személyt, illetve emlékeztetni kell őt, hogy mondja a tanúságtételt (Ashadu an lá iláha ill Allah va ashadu anna Mohammedan raszúl ullah), és az utolsó szava legyen: LÁ ILÁHA ILLA-LLAH.
„Akinek ez utolsó szava: „La iláha illallah” az belép a Paradicsomba” – mondta Mohamed Próféta (béke legyen vele). (Abu Dávúd)

Bővebben...

Ajánlott cselekedetek egy muszlim halála esetén

banatHa meghal, akkor ajánlatos becsukni a szemét,* betakarni őt, és fohászkodni érte. Ajánlatos még az izületeit hajlítgatni, hogy ne merevedjen meg, és valamit tenni a hasára, hogy ne puffadjon fel.

* Fohász, amelyet akkor mondunk, amikor a halott szemét lecsukjuk:

„Ó, Allah, bocsáss meg XY-nak (nevezze meg!), emeld magasabbra a rangját a Hozzád közelebb állók, az igaz úton vezéreltek között, és gondoskodjál a családjáról, akiket itt hagyott! Bocsáss meg nekünk és neki, Ó, Világok Ura, tedd neki tágassá a sírját, s adj neki világosságot ott!” (Muszlim)

Bővebben...

Halottmosdatás

Egy muszlim halála után minél előbb el kell végezni a halott mosdatását kivéve, ha a csatamezőn mártírként (sahíd) hal meg. (A sahídot úgy, ahogy van, véres ruhában temetjük el.) A halotti mosdatás ugyanolyan, mint a ghuszl: 

Bővebben...

A halotti ima

A halotti ima A halotti imádkozásnál az imám a Kibla felé fordulva a halott fejénél áll, ha az férfi; ha pedig nő, akkor a nő teste közepével egy vonalban. Ha több halott van, akkor az imám előtt a férfiak, majd a gyerekek, legtávolabb pedig a nők fekszenek, úgy, hogy a férfi fejének vonalában a nők testének közepe található. Az imádkozók lehetőleg 3 sorban állnak az imám mögött (ha vannak annyian).

Bővebben...

A halottas menet

temetes3Az ima befejeztével a halott testét sietve elviszik a sírhoz. A koporsó mind a négy sarkát a vállukra veszik. A kísérők mehetnek előtte, mögötte, mellette jobbra vagy balra. Ha autóban szállítják a halottat, akkor jobb, ha a gyalogos kísérők előtte mennek, és akik autóval vannak, azok mögötte. Amíg kísérjük a halott testvérünket, csendben kell maradnunk. Nem szabad hangosan Allah nevét emlegetni, Koránt olvasni stb. Magunkban mondjuk a zikret (megemlékezés Allahról), magunkban fohászkodunk és emlékezünk a halálról. Szigorúan tilos zenével, hangos sírással, fénnyel vagy gyertyával kísérni a testvérünket.

Bővebben...

A részvétnyilvánítás

vigasztalasA halott családját vigasztalni ajánlatos cselekedet (musztahab), a részvétnyilvánítás bárhol megtörténhet. Nem baj, ha a halott hozzátartozói egy helyre gyűlnek azért, hogy az emberek odamenjenek részvétet nyilvánítani, és utána mindenki menjen a saját dolga után. Két dolgot azonban el kell kerülni:

– Kimondottan a részvétnyilvánításért összegyűlni, ezért elkülöníteni egy helyet, ahol az emberek leülnek és ott időznek.
– Ételt készíteni és megvendégelni a részvétnyilvánítókat, (pl.: a halotti tor), mert a Szunna ennek az ellenkezője. (Ajánlatos ennivalót főzni, és elküldeni a halott családjának, mert ilyenkor el vannak foglalva.)

Bővebben...

A gyász

banatA gyásznak, a gyászolásnak a célja és értelme: a díszek elhagyása, a szépítkezés és illatosítás nélkülözése, minden olyan elkerülése – ruha, ékszerek –, ami a férfiak szemét vonzza. A nőnek 3 napig szabad gyászolnia a rokonát, amennyiben a férje nem tiltja neki. Ennél hosszabb ideig nem gyászolhat, kivéve, ha férje a halott. Akkor 4 hónapig és 10 napig gyászoljon(37). A Magasztos Allah azt mondja:

Akiket Allah elszólít közületek és feleségeket hagynak hátra, azoknak [az asszonyoknak] várniuk kell négy hónapot és tíz napot!” (Korán 2:234)

Bővebben...

A sírok látogatása

temetoA sír látogatása ajánlott cselekedet (musztahab) a férfiak számára. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Tiltottalak benneteket a sír látogatásától, de most látogassátok meg, mert bizony emlékeztet benneteket az Utolsó Napra.” (Ahmed, Muszlim)

Bővebben...

Mit tehet az élő a halottért?

Az élő fohászkodhat a halottért, bocsánatot kérhet számára. Végezhet helyette zarándoklatot, Mekka-látogatást (umrah), az ő nevében adakozhat, vághat helyette áldozati állatot, és pótolhatja helyette a kötelező böjtöt, ha a halottnak ebben elmaradása van. (Fat. 4835) Nem szabad azonban imádkozni a halott helyett, vagy Koránt olvasni, hogy ennek a jutalmát ajándékozzuk a halottnak.

 

Bővebben...

Elérhetőségeink