Az idő jelentősége az iszlámban 2011-12-30

az idő jelentősége az iszlámban2011. december 30. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója 

A magasságos Allah számos helyen esküszik az időhöz kapcsolódó fogalmakra, napszakokra, mint például a hajnal, a délelőtt, a délután és az éjszaka. Emellett vannak olyan istenszolgálatok, amelyek egy-egy időszakhoz vannak kötve, mint például az imádkozás, az alamizsna, a böjt és a zarándoklat. Az imádkozásról így szól a Korán:

Bővebben...

Felszólítás a helyénvaló tettekre és óva intés az elvetendő tettektől 2011-12-23

hajo2011. december 23. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám vallásban a muszlim emberek kötelessége felhívni az emberek figyelmét a helyes cselekedetekre, és ösztönözni őket a jóra, továbbá elutasítani a rossz cselekedeteket, és óva inteni azoktól.
A magasságos Allah azt mondta a Koránban:
„Legyen belőletek egy olyan közösség, amely a jóra hív, felszólít a helyénvalóra, óva int az elvetendőtől! Ők azok, akik boldogulnak” (Korán 3: 103)

Bővebben...

A hittestvériség jelentősége az iszlámban 2011-12-16

testver2011. december 16. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója 

A hittestvériség Allahtól származó kegy, amely érzületet Allah helyezi szolgáinak szívébe.

 - A hittestvériség Allah kegye: A magasságos Allah így szólt a Koránban: „Ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (a Koránhoz) mindannyian, és ne szakadjatok szét (csoportokra)! És emlékezettek Allah jótéteményére, amiben részesített titeket: Amikor egymás ellenségei voltatok, majd összehangolta a szíveteket, és a jótéteménye révén testvérek lettetek. A Tűz gödrének a szélén voltatok, és Ő megmentett titeket attól. Ekképpen teszi Allah világossá nektek a jeleit, hátha [az igaz] útra leltek.” (Korán 3: 103)

Bővebben...

Tanulságok az Ásúrá kapcsán – Mózes (Béke legyen vele) története 2011-12-09

musaSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Az Ásúrá (Muharram 10-e) az a nap, amelyen megemlékezünk arról, hogy a magasságos Allah egy ilyen napon megmentette Mózes prófétát (béke legyen vele) és népét az egyiptomi fáraó üldözése és kegyetlenkedése elől, és átvezette őket a Vörös-tengeren, amelynek vizét ketté választott számukra, majd bezárta a fáraóra és seregére, akik mind belefulladtak a tengerbe.

Bővebben...

Közeledik az Ásúrá' napja – Abú Talha tanulságos története - 2011-11-25

kek paradicsommadar  paradisaea rudolphi 003 201004062011. november 25. Pénteki szónoklat – Abdulghani Testvérünk szónoklatának összefoglalója 

A Dzul-hiddzsah hónap első tíz napja után újabb kiemelkedő jelentőségű időszak köszönt ránk ezekben a napokban, hiszen közeledik a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) Mekkából Medinába való kivándorlásának, a hidzsrának évfordulója. Muharram elsején, az iszlám holdév első napján a muszlimok világszerte megemlékeznek erről a hatalmas történelmi eseményről.

Bővebben...

A végső rossztett - 2011-11-18

betegseg2011. november 18. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója 

Az előző heti prédikációban a jó végzetről esett szó. Amiképpen a hívő és jótetteket cselekvő ember, aki őszintén Allahnak ajánlja fel a cselekedeteit, élete végén jó végzetre számíthat, ugyanúgy az Allahtól távol álló, képmutató embernek az élete rossz véget fog érni. A magasságos Allah azt mondta:
„Vajon azt gondolják azok, akik rossz tetteket követnek el, hogy olyanná tesszük őket, mint akik hisznek és jót cselekszenek, úgy hogy egyenlő lesz az életük és a haláluk? Mily rossz az, ahogyan ítélkeznek. És megteremtette Allah az egeket és a földet igazsággal, és hogy minden lélek megkapja fizetséget aszerint, amit szerzett, és nem fognak igazságtalanságot szenvedni” (Korán 45: 21-22).

Bővebben...

A végső jó cselekedet (jó sors)- 2011-11-11

endofe2011. november 11. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah azt mondta: „Vajon azt gondolják azok, akik rossz tetteket követnek el, hogy olyanná tesszük őket, mint akik hisznek és jót cselekszenek, úgy hogy egyenlő lesz az életük és a haláluk? Mily rossz az, ahogyan ítélkeznek” (Korán 45: 21)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Esküszöm Allahra, Akin kívül nincs más isten, bizony lesz közületek, aki a Paradicsom lakóinak tettei szerint cselekszik, amíg már nem lesz közte és a Paradicsom között több egy karnyújtásnyinál, ám ekkor a megírt feljegyzés beigazolódik, és a Tűz lakóinak tettei szerint cselekszik, és oda jut. És bizony lesz közületek, aki a Tűz lakóinak tettei szerint cselekszik, amíg már nem lesz közte és a Tűz között több egy karnyújtásnyinál, ám a megírt feljegyzés beigazolódik, és a Paradicsom lakóinak tettei szerint cselekszik, és oda jut” (al-Bukhári és Muszlim).

Allah küldötte nyilvánvalóvá tette társainak, hogy nem szabad senkit a Paradicsom vagy a Pokol lakójának tekinteni, amíg nem látják milyen véget ér, milyen cselekedettel zárul az élete: „Ne tartsatok senkit se tetszetősnek, amíg nem látjátok, mivel záródik számára az élet!” (Ahmad)

Bővebben...

Arafah napjának jelentősége és az ünnepnapi áldozás 2011-11-04

arafa2011. november 4. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Arafah napja a Dzu-hiddzsah hónap 9-ik napja. Arról a fennsíkról kapta a nevét, melyet a zarándokok a 9-ik napon meglátogatnak, és ott maradnak naplementéig, hogy fohászkodjanak a Mindenható Allahhoz. Arafah napja hatalmas jelentőséggel bír, hiszen Allah ezen a napon tette teljessé az iszlámot: „A mai napon teljessé tettem nektek vallásotokat, és kiteljesítettem kegyemet irántatok, és az iszlámot választottam számotokra vallásul” (Korán, 5:3).

Bővebben...

A szent hónapok az iszlámban és a vérontás tilalma 2011-10-14

zarandoklat33Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

A magasságos Allah így szólt: „Bizony, a hónapok száma Allahnál tizenkét hónap, Allah Írásában (a Jól Őrzött Táblán), azon a napon [rendelkezett így] amikor megteremtette az egeket és a földet. Ezek közül négy szent. Ez az igaz vallás! Ne tegyetek hát igazságtalanságot azokban magatok ellen, ám harcoljatok mindannyian a bálványimádók ellen, ahogyan azok is harcolnak ellenetek valamennyien. Tudjátok meg, hogy Allah az istenfélőkkel van” (Korán 9: 36)

Bővebben...

Közeledik a zarándoklat időszaka! 2011-10-07

hadzs2011. október 7. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója 

A muszlimok a világ minden tájáról elindulnak, hogy elvégezzék a zarándoklatot, már Ábrahám (Íbráhím) próféta (béke legyen vele) ideje óta, aki Allah parancsára felépítette a Ká'ba szentélyt, hogy hívására minden hívő válaszoljon; hogy a Kába legyen az első ház, mely azért épült, hogy az emberek az egyetlen Istent imádják a helyes módon. Allah azt mondta:

„Bizony az első ház, mely az embereknek tétetett (Allah imádatára), az Bekkában (Mekkában) volt, áldással teli és útmutatás minden (értelmes) teremtménynek. Világos bizonyítékok vannak ott: Ábrahám makám-ja (magas állóhelye). Aki belép oda, az biztonságban van. Az emberek kötelessége Allah iránt a házhoz való zarándoklat, azoknak, akik képesek módot találni rá. Ám aki megtagadja, hát Allah nem szorul rá a teremtményekre” (Korán 3: 96-97)

Bővebben...

A gyilkosság tilalma az iszlámban és túlvilági büntetése 2011-09-30

kezek-d00019B0D6f4be9e78f17Pénteki szónoklat – Abdulghani testvérünk szónoklatának összefoglalója

Volt egy prófétai társ aki látott a medinai mecsetben egy tízéves forma ifjút áhítattal imádkozni, és amikor befejezte az imádkozást, odalépett hozzá és azt mondta neki: Hát te kinek a fia vagy? Erre a fiú lehajtotta a fejét, szeméből egy könnycsepp folyt le arcára, majd felemelte a fejét, és azt mondta: Bátyám, én árva vagyok, se apám se anyám.

Bővebben...

A helyes istenszolgálat és az iszlám kultúra megfelelő bemutatása 2011-09-23

esoPénteki szónoklat – Abdulghani testvérünk szónoklatának összefoglalója 

A magasságos Allah imádata és szolgálata nem korlátozódik az iszlám világra, hiszen a muszlim ember bárhol is él, nem feledkezik meg arról, ki az ő Istene és Teremtője, és hogy kinek tartozik szolgálattal. Amikor egy alkalommal Allah küldöttétől (Allah dicsérje és üdvözítse) megkérdezte egyik társa, Muád ibn Dzsebel, aki épp utazás előtt állt, hogy mit köt a lelkére utazásának alkalmából, Allah küldötte a következőt mondta: „Szolgáld Allahot, és ne helyezz mellé semmilyen társat, emlékezz meg Allahról minden fánál és kőnél, és jó erkölccsel járj az emberek között”

Bővebben...

Suajb próféta népének története és a tanulságok 2011-09-16

merleg2011. szeptember 16.Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah minden jóval megáldotta a Midianitákat, megsokasította őket, és rengeteg terméssel, és anyagi javakkal látta el őket. A nagy jólétben megfeledkeztek az igazságosságról, és az emberek elkezdték becsapni és kizsákmányolni egymást, olyan szinten amely kiváltotta a magasságos Allah haragvását, és miután visszautasították a figyelmeztetésül hozzájuk küldött prófétát, Suajbot (Allah dicsérje és üdvözítse), Allah végül keményen megbüntette őket. Allah azt mondta a Koránban:

Bővebben...

Elérhetőségeink