Mi az amit az iszlámról tudni kellene?

muezzin-filmAz IndexVideo rövid filmjében interjút készített az Iszlám Egyház és a Magyarországi Muszlimok Egyházának vezetőivel. A 10 perces videóból is kiderül, hogy az átlag magyar állampolgárok nagyon keveset tudnak az iszlámról.

Bővebben...

A tolerancia kultúrája a muszlimoknál

toleranceAz iszlám vallás tanításai egyértelműen kimondják, hogy az ún. égi (kinyilatkoztatott), vallások iránt toleranciát kell tanúsítani. Az iszlám megköveteli híveitől, hogy higgyenek az összes prófétában, akiket az Isten elküldött. Nem szabad különbséget tenni közöttük, hisz mindnyájukat Allah küldte el. Az iszlám nem kívánja felszámolni a más hitet követő közösségeket, sőt megvédi az Istenhez különböző módon közeledni vágyó emberek közösségét és imaházait, még akkor is, ha a Korán által helytelennek vagy felülírtnak ítélt formában imádkoznak:

Bővebben...

Az andalúziai muszlimok hatása Európa tudományos fejlődésére

SCIENCE 1 55194A muszlimok közel nyolc évszázadon keresztül uralkodtak Andalúziában, ahol nem csupán a saját civilizációjukat építették fel. Hatást gyakoroltak Keletre és Nyugatra egyaránt, hiszen a muszlim Andalúzia hatása Európára és a szomszédos területekre tagadhatatlan. Műveltté tették a barbárokat erkölcsi, morális hatásukkal, és hozzájárultak az európaiak felemelkedéséhez azáltal, hogy az utóbbiak a muszlimokon keresztül megismerhették az addig számukra ismeretlen tudományos, irodalmi és filozófiai ismereteket.

Bővebben...

Szélsőség és fundamentalizmus – muszlim szemszögből

iszlamNapjainkban, amikor a napi politika éppúgy foglalkozik az iszlámmal, mint a különböző kulturális, irodalmi, szociológiai és teológiai intézmények szerte a világon, a magyar könyvpiac iszlámmal foglalkozó kínálata igen szegényes, a média csatornái pedig túlnyomórészt torzítva mutatják be az időben legfiatalabb világvallást. Az évszázadokon keresztül felhalmozódott tévhiteken, a botrányt hajhászó sajtóorgánumok hírein, és az arab terroristákról szóló könyvek, akciófilmek keltette előítéleteken kívül, hitelt érdemlő, tárgyilagos információ nem igen áll az érdeklődők rendelkezésére.

Bővebben...

Az iszlám a középút vallása

kozeputMagyarul beszélő muszlim férfiak találkozója - 2012. 05. 11.
(Budapest Mecset - Magyarországi Muszlimok Egyháza)

Az iszlám egyik legfontosabb jellemzője, hogy az arany középút vallása. Akár az iszlám hittanát, akár az istenszolgálati formákat, a vallás gyakorlásának formáit, akár a társadalom felé irányuló magatartást vesszük nagyító alá, minden területen megbizonyosodhatunk, hogy az egyetlen olyan vallás, amely az arany középutat jelenti. Allah így szólt a Koránban:
„S ekképpen tettünk titeket [muszlimokat] középúton lévő közösséggé, hogy tanúk lehessetek az emberiséggel szemben.” (Korán, 2: 143).

Bővebben...

A dzsihád valódi jelentése

erofeszitesÖsszevont nyílt találkozó - 2012. 05. 17.
(Budapest Mecset - Magyarországi Muszlimok Egyháza)

A közhiedelemmel ellentétben a dzsihád nem jelent erőszakot vagy szent háborút. A dzsihádot nyugaton fordítják általában szent háborúnak, ami egyrészt nyelvészeti tévedés, másrészt a középkori keresztes hadjáratok elnevezéséből fakad. A háborút az arab nyelvben a harb, a harcot, a fegyveres küzdelmet pedig a kitál szavakkal jelölik. Az iszlám jogtudósok a háborút sosem nevezik szentnek, azonban abban az esetben, ha honvédelemről, tehát szabadságharcról, vagy pedig felszabadításról van szó, akkor a háborút igazságosnak vagy jogosnak nevezhetjük.

Bővebben...

A muszlim identitás és megőrzése Nyugaton

identitas1Az emberiség egyik nagy talánya az identitás kérdése. Ez egy központi kérdés, amely minden embert érint, hiszen minden csoportnak vagy nemzetnek szüksége van egy jellegzetes identitásra, hogy képes legyen élni, és fenntartani létét.

De mit is jelent az identitás?

Az identitás jelentése: az ember önmeghatározása az eszme, a kultúra és életmód terén, vagy más megközelítésből azon jellemvonások és viselkedési minták csoportja, amely megkülönbözteti az adott személyt más személyektől.

Bővebben...

Elérhetőségeink