„Ramadán hónap az, melyben a Korán útmutatásként leküldetett  az emberek számára, a vezérlet és a különbségtétel nyilvánvaló bizonyságaként. Aki közületek e hónapban [a lakhelyén] van, az böjtölje azt végig, aki pedig beteg, vagy úton van, [annak] azonos számú más napon [kell pótolnia]. Allah könnyebbséget akar nektek, nem pedig nehézséget. Teljesítsétek hát [az előírt napok] számát és magasztaljátok Allah nagyságát, azért amiért az Igaz Útra vezérelt benneteket. Talán hálásak lesztek.” Korán 2:185

Készülődés a muszlim családban Ramadán hónapra és az Eidre

Mézeskalács magyar motívummal Hazánkban a muszimok sok szempontból más helyzetben vannak, mint egy iszlám többségű országban. Ez a más helyzet megmutatkozik iszlám ünnepeinkben is. Míg egy iszlám többségű országban a gyermekeket körülvevő ünnepek mindenkit érintenek, addig itt kis hazánkban a muszlim gyermekek hátrányban vannak. Egy kis óvodás korú, de sokszor még nagyobb gyermek számára is nehéz elmagyarázni, hogy a kis szíve megérthesse ő miért nem kap ajándékot karácsonykor, amikor körülötte minden ember ajándékozgat. Neki miért nem hoz a mikulás ajándékot a csizmájába, amikor más gyerek kap. Főleg azok a gyermekek vannak nehéz helyzetben, akik nem beleszületnek szüleik vallásába, hanem magyar szüleik már akkor veszik fel a vallást, amikor a gyermekeik is megvannak már. Így voltunk mi is.

Bővebben...

A böjtölés

datolyaA muszlimok Allah parancsának engedelmeskedve böjtölnek Ramadán hónapban, amely az iszlám egyik pillére.
A böjtölés jelentése: Allahhoz való közeledési szándékkal a muszlimok hajnalhasadástól napnyugtáig tartózkodnak az evéstől, ivástól, a dohányzástól (ami egyébként is tilos), és a házasélettől.
Ha valamilyen okból egy muszlim megszakítja a böjtölést, akkor böjttel kell pótolnia pontosan annyi napot, ahány napig nem böjtölt Ramadánban.

Bővebben...

Ramadán hónap és jelentősége az iszlámban

Ramadán hónap és jelentősége az iszlámbanA Szent Korán három szúrája tesz említést Ramadán hónapról közvetlen vagy közvetett módon. E szent hónap első előfordulási helye a szúrák sorrendje szerint a 2. szúra 185. ája:
„[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberek számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra...”. Ebben az ájában a Ramadán hónap név szerint szerepel, míg a 44. szúra Ramadán egyik éjszakáját, egy áldott éjszakáról tesz említést (Korán 44: 3-4), amely közvetetten utal a szent hónapra. A harmadik utalás a Koránban a 97. szúrában hangzik el, melyben a Korán az előbb említett áldott éjszakát a Qadr (elrendelés) néven említi, ami egyben a szúra névadója is.

Bővebben...

A három legértékesebb napszak Ramadánban

dua1Az első az, ami a fadzsr ima után van:
Ez egy olyan óra, amiért áldással Allah küldötte fohászkodott (Abu Dáúd). Mohamed Próféta (béke legyen vele) egyik hadíszban azt mondta: „Aki közösségben imádkozza a fadzsr imát, ezután leül Allahot emlegetni amíg a Nap fel nem kel, majd két[önkéntes]rakaát imádkozik, annak egy teljes zarándoklati és Mekkalátogatási jutalom jár.” (At-Tirmidi).

Bővebben...

34 kérdés és válasz a Ramadán havi böjtről

ramadan61. Mit jelent a böjt?
- visszatartani magunkat bizonyos dolgoktól.
- bővebben: visszatartjuk magunkat az evéstől, ivástól, házas élettől és az egyéb böjtöt érvénytelenítő dologtól, pirkadattól naplementéig – szándékkal. (A böjtnek vannak fajtái, de most csak a Ramadán hónapi böjtről lesz szó)

Bővebben...

Ramadán első napja

kislányA családunk egyik fiatal tagja Hadjer. 5 éves, eleven, cserfes kislány. Mindig velünk imádkozik a maga módján, és ha meghallja a mecsetből szálló, imára hivó hangot, azonnal figyelmezteti a körülötte lévőket, hogy imaidő van. Élete 4. Ramadánját nagyon várta, mert azt látta, hogy mindenki erről beszél, mindenki készül rá; és szemmel láthatólag boldogan.

Bővebben...

Egy nap Ramadánban

Imádkozó gyermekekRövid írásunkban igyekeztük összefoglalni azt a javasolt napi programot, amelyet Ramadán hónapban célszerű követnünk. Ez segítheti időnk jobb kihasználását ebben az áldott hónapban, hogy így még közelebb kerülhessünk a Mindenható Allahhoz.

Az adott nap előtti éjszakán feküdjünk le azzal a szándékkal, hogy felkelünk az éjszakai imára imádkozni.

Napi programunk fadzsr (pirkadat – amikor az éjszaka sötétjében derengeni kezd a láthatár – lásd az imaidő táblázat első oszlopát) előtt kezdődik, az éjszaka utolsó óráiban.

Bővebben...

Ramadán utolsó tíz napjának és a Qadr éjszakának a jelentősége

qadrBeköszöntött Ramadán utolsó tíz napja, vagyis a böjthónap utolsó harmada. Egy hadísz szerint a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ramadán hónap eleje a könyörület, közepe a megbocsátás, és utolsó része megszabadulás a Pokol-tűztől”. Ez azt jelenti, hogy a Ramadán utolsó harmada üdvösséget hozhat annak a muszlimnak, aki kihasználja ezt az időszakot az Allahhoz való közeledésre, és a bocsánatkérésre. Ajánlatos ilyenkor bűnbánatot tartani, és fohászkodni Allahhoz, ügyelve a fohász illemszabályaira és elfogadásának feltételeire, mint például a megengedett forrásból való vagyonszerzés, táplálkozás és ruházkodás.

Bővebben...

A böjtölés könyve a megrendelhető könyveink között

A böjtölés könyve

Ramadán hónap az Iszlámban rendkívüli jelentőségű.
Ezzel a könyvvel mely elsősorban a böjttel ill. a Ramadán hónap során ajánlott egyéb jócselekedetekkel foglalkozik segítséget szeretnénk nyújtani muszlim testvéreinknek, akik kizárólag Isten tetszésének elnyeréséért buzgólkodnak, abban, hogy ezt a lehető legjobb módon, és minél több tudás birtokában tehessék.
Emellett azoknak is ajánljuk a könyvet, akik nem gyakorolják az Iszlám vallást, csupán érdeklődnek a téma iránt, és szeretnének hiteles képet kapni a Ramadán havi böjtölésről, imákról, adakozásról, ill. a hónapot lezáró ünnepről, az íd-ul-Fitr-ről.

Kiadó: Magyarországi Muszlimok Egyháza

78 oldal, puhafedeles kötés

Megrendelhető

Bővebben...

Ramadán

Kegyes RamadánHoldnak járása mutatja az időt,
mikor a muszlimoknak kezdődik a böjt.
Edzése ez testnek és léleknek, ok,
a magunkban való elmélyedéshez.
Korán kelünk, tüsténkedünk, munkában vagyunk,
hogy az első imára tele legyen gyomrunk.
Napközben víz nem érhet torkot,
s falat sem kerülhet közel a szájhoz.
Ha bízol Allahban és magadban,
észre sem veszed, és a nap elillan.
Nem érzel éhséget vagy szomjúságot,
mert Allah segít, ha rá hagyatkozol.
Segíts azoknak, kik nincstelenek e Földön,
kiknek minden egyes napjuk maga a böjt.
Ramadán havában vésd az eszedbe,
az év más napjain is segíts testvéreidnek.
Adj abból, amiben bővelkedsz,
Allah látja őszinte erőfeszítésed.
Mikor lenyugszik a nap, pezsdül az élet,
minden család asztalán fejedelmi étkek.
Mielőtt az áhított falatot szádhoz emeled,
nyújtsd egy rászoruló felé étellel teli kezed.
Lásd arcán a hálával telt mosolyt,
lásd könnyein át a meghatódottságot.
Hidd el, édesebb ez az érzés,
mint a legfinomabb törökméz.
Hidd el, nem felejted ezt az érzést,
soha, míg e Földön élsz.
Kövesd az utat, mit Allah mutat,
s ha így teszel, jutalmad el nem marad.
Ramadán szent havában nem vagy egyedül,
több mint milliárd testvéred lelke leng körül.
Allahnak tetsző, gyönyörű látvány,
ahogy muszlimok a helyes utat járván,
mindennap forgatják a Koránt.
A mecsetben mind imádkozunk,
mert erőt ad, ha együtt vagyunk.
Imádkozz, ha úgy érzed fogytán az erőd,
Allah majd energiával tölt föl.
Éjszaka aztán élvezd az étket,
lelked ajándéka ez a testednek.
Gyönyörű, szent hónap gyere, várunk,
benned mutatjuk, hogy Allahot imádjuk.

Bettiche Noure 2008

Bővebben...

Ramadán havi böjt

Ramadan-GreetingsAllah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Bizony, aki végigböjtöli Ramadánt hitből fakadóan és a jutalmazást tartván szem előtt, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit.” (al-Bukhári és Muszlim)

Bővebben...

Az Elrendelés éjszakája

elrendeles-ejszakajaAllah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Keressétek a Kadr (az Elrendelés) éjszakáját Ramadán tíz utolsó napjában!” (al-Bukhári és Muszlim). Ugyancsak ő mondta: „Keressétek a Kadr éjszakáját a páratlanokban Ramadán tíz utolsó napja között!” (Al-Bukhári)

Bővebben...

Elérhetőségeink