A rovatunkban leközölt prófétai hagyományokat Abdul-Fattah Munif testvérünk fordította, és a Magyarországi Muszlimok Egyháza által kiadott "A muszlim személyisége" című könyvben jelentek meg. Köszönjük testvérünknek, hogy a hadíszok weboldalunkon való közzétételéhez hozzájárult.

Rövid Prófétai Hagyományok, első csokor

Al-Nabawi hadisz gyűjteményEzen az oldalon néhány rövidebb lélegzetű hagyományt olvashattok a Prófétáról (béke legyen Vele). A rövid, pár szavas hagyományokból tűnik ki igazán, hogy a Próféta (béke legyen Vele) mennyire velősen, a lényeget megragadva és megértetve fejezte ki mondandóját.

Bővebben...

Könyörület és jogok

A Próféta (béke legyen vele) nevelő szavaiból idézve: „Nincs közöttünk olyan, aki ne lenne könyörülettel a kisebb iránt, és aki ne ismerné a felnőttnek járó jogokat.” (Ahmed és al-Hákim)
Bővebben...

Az árok emberei

Szuhaib (béke legyen vele) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) így szólt: „Az előttetek éltek közül volt egy király, akinek volt egy mágusa. Amikor a mágus megöregedett, azt mondta a királynak: „Megöregedtem már, küldj el hozzám egy ifjút, akit kitaníthatok a mágia mesterségére”. És a király elküldött hozzá egy ifjút, hogy kitaníthassa. A mágus felé vezető úton volt egy szerzetes, akihez leült az ifjú, és meghallgatta a beszédét, ami meg is tetszett neki. Akárhányszor csak a mágushoz tartott, az ifjú találkozott a szerzetessel, és leült mellé, hogy a beszédét hallgassa, s ezért mindig elkésett a mágustól, aki keményen megverte emiatt.

Bővebben...

Allahért szeretés

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Azt a két embert, akik Allahért vagy az iszlámért szeretik egymást, nem választhatja el egymástól az első vétek, amelyet egyikőjük követ el.” (Muszlim)
Bővebben...

Szomszédok megsegítése

Az igaz muszlim nem hagyja cserben szomszédját, ha szegénységben és éhínségben szenved: „Nem hisz bennem az, aki jóllakva alszik el, miközben szomszédja éhes mellette, és ő tudja ezt.” (At-Tabarání)
Bővebben...

Ásúra napja

Ibn Abbászra – Allah legyen elégedett vele – való hivatkozással maradt fenn, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) böjtölt Ásúra napján, és utasítást adott annak böjtölésére. (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Könyörület

Allah Küldötte így szólt: „Könyörülj azon, aki a Földön van, s megkönyörül rajtad Aki az égben van!” (at-Tabarání). Azt is mondta: „Aki nem könyörül az embereken, azon Allah sem könyörül.” (at-Tabarání)
Bővebben...

Kétszínűség

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A Feltámadás Napján Allah előtt a leggonoszabb emberek között találod a kétarcút, aki egyesekhez egyik, másokhoz másik arcával megy.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Szép erkölcs

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A Feltámadás Napján nincs nehezebb dolog a hívő szolga mérlegén, mint a szép erkölcs. Allah bizony gyűlöli a förtelmeset cselekvőt, a káromkodót!” (at-Tirmidi)
Bővebben...

Hazugság és a böjt

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt is mondta: „Azt illetően, aki nem hagyja el a hamis beszédet, Allah nem tartja szükségesnek, hogy (az ilyen ember) elhagyja evését és ivását.” (Al-Bukhári)
Bővebben...

Jóság az asszonyokhoz

A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „A hívők közül azok a legteljesebb hitűek, akik a legjobb erkölcsűek. A legjobbak közöttetek pedig azok, akik a legjobbak asszonyaikhoz!” (at-Tirmidí)
Bővebben...

Fösvénység

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Elpusztult az, aki rabszolgája a dínárnak (aranypénznek), a dirhamnak (ezüstpénznek), a bársonyruhának és a gyapjúruhának!” (Al-Bukhári)
Bővebben...

Elérhetőségeink