Az imádkozás (hosszabb változat) letölthető e-könyv

imadkozas-b5-boritoAz imádkozás az iszlám öt pillérének egyike. Mohamed Próféta (béke legyen vele) számos tanításában kiemelte az ima jelentőségét, hiszen az imádkozás a közvetlen kapcsolat Allah és az ember között, s ez a hit legalapvetőbb megnyilvánulása is egyben. Aki rendszeresen ápolja ezt a kapcsolatot, annak van lehetősége Allah elégedettségének elnyerésére, hiszen az imádkozás az első dolog, ami minden embertől számon lesz kérve a Feltámadás Napján.

Bővebben...

42. hadísz - Allah megbocsátásának hatalmassága

dua-reggelAnasz ibn Málikra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki azt mondta: Hallottam Allah Küldöttét ( béke legyen vele ) azt mondani: „A Fenséges Allah azt mondta: Ó, Ádám fia (gyermeke)! 1 Bizony, amíg Hozzám fohászkodsz és Tőlem remélsz, eltekintve attól, amit elkövettél, megbocsátom neked azt, s nem törődöm vele. Ó, Ádám fia! Ha a bűneid az ég felhőiig érnek is, majd Tőlem kéred a megbocsátást, megbocsátok Én neked! Ó, Ádám fia! Bizony, ha annyi bűnnel jönnél Hozzám, amennyi majdnem betöltené a Földet, ezután úgy találkoznál Velem (a halál után, a Feltámadás Napján), hogy nem társítasz Velem semmit, Én bizony ugyanennyi megbocsátást hoznék neked!” (at-Tirmidi és azt mondta róla: jó, hiteles hadísz)

Bővebben...

38. hadísz - Allah szeretetének megszerzése és a Hozzá való közeljutás eszközei

ima1Abu Hurejrára hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Allah Küldötte így szólt: „A Fenséges Allah mondta: ’Aki az Én egyik pártfogómmal (enggedelmes szolgámmal) ellenségként bánik (utálja őt), az ellen háborút hirdetek. És nem közeledik egy szolgám sem Hozzám olyannal, ami kedvesebb lenne Számomra, mint az, amit előírtam neki (a kötelező cselekedetekkel). És a szolgám addig-addig közeledik Hozzám a szorgalmi cselekedetekkel (önkéntes istenszolgálatokkal), amíg megszerettem. És amikor megszeretem, akkor Én leszek a hallása, amellyel hall, és a látása, amellyel lát, és a keze, amellyel lecsap, és a lába, amellyel jár 1 . S ha kér Tőlem, bizony megadom azt neki, és ha menedéket kér Nálam, bizony megadom neki a menedéket.’” (al-Bukhári)

Bővebben...

30. hadísz - Allah előírásai határai és tilalma

koraanAbu Ta’laba al-Khusení, Dzsurthúm ibn Nászirra hivatkozvva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki Allah Küldöttére hivatkozott, miszerint azt mondta: „A fenséges Allah kötelességeket írt elő, hát ne hanyagoljátok el azokat! És határokat szabott meg, hát ne lépjetek túl azokon! És megtiltott dolgokat, hát ne szegjétek meg azokat! És néhány dologról hallgatott – könyörületből irántatok, nem pedig feledésből –, hát ne kutassatok utánuk!” (ad-Dárkutni)

Bővebben...

25. hadísz - Allah emlegetésének kiválósága

tesbih adabiAbu Darr-ra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy néhány (szegény) ember Allah Küldöttének társai közül azt mondta a Prófétának: Ó, Allah Küldötte! A gazdagok elviszik a jutalmat. Imádkoznak, ahogyan mi is imádkozunk, böjtölnek, ahogyan mi is böjtölünk, és adakoznak vagyonuk feleslegéből! Ő – Allah dicsérete és békéje legyen vele – azt felelte: „Vajon Allah nem adott-e olyat nektek, amit eladakozhattok? Bizony, adomány [jár] számotokra minden teszbíhért (azt mondani: ’szubhan Allah’ azaz ’magasztaltassék Allah’), adomány [jár] minden tekbírért (azt mondani ’Allahu akbar’ azaz ’Allah nagyobb mindennél’), adomány [jár] minden tehmídért (azt mondani ’elhamdulillah’ azaz ’a dicséret és a köszönet Allahot illeti’), adomány [jár] minden tehlílért (azt mondani: ’le ilehe ill-Allah’ azaz ’nincs más isten kivéve Allah’). Adomány [jár] egy helyénvaló tettre utasításért, és adomány [jár] egy elvetendő tett tiltásáért, és mindegyikőtök házaséletében is adomány rejlik.” Azt kérdezték: Ó, Allah Küldötte! Vajon, amikor valamelyikünk kielégíti a vágyát, még jutalom is jár neki érte? Azt felelte: „Mit gondoltok, ha tiltott módon elégíti ki, terheli-e vétek? Ugyanígy, ha megengedett módon elégíti ki, jutalom jár neki.” (Muszlim).

Bővebben...

24. hadísz - Allah hatalmassága és könyörülete

gondviselesAbu Darr al-Ghifárira hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki a Prófétára hivatkozott, miszerint – annak részeként, amit a Próféta a Dicsőséges és Fenséges Urát idézve mondott el – Allah így szólt 1 75:
„Ó, szolgáim! Én tilalmassá tettem Önmagamra nézve az igazságtalanságot, s tilalmassá tettem közöttetek is, ne legyetek hát igazságtalanok egymással szemben!
Ó, szolgáim! Mindegyikőtök tévelygő, kivéve az, akit Én vezetek [az igaz útra], kérjétek hát Tőlem a vezetést, s Én vezetni foglak titeket!
Ó, szolgáim! Mindegyikőtök éhező, kivéve az, akit Én táplálok, kérjétek hát Tőlem a táplálékot, s Én táplálni foglak titeket!
Ó, szolgáim! Mindannyian ruhátlanok vagytok, kivéve az, akit Én felruházok, kérjétek hát Tőlem a ruházatot, s Én felruházlak titeket!
Ó, szolgáim! Ti bizony éjjel és nappal tévedtek, és Én megbocsátom az összes vétket, kérjétek hát Tőlem a megbocsátást, s Én megbocsátok nektek!
Ó, szolgáim! Ti bizony nem fogjátok elérni azt, hogy ártani tudjatok Nekem, hogy káromra lehessetek. Ti bizony nem fogjátok elérni azt, hogy hasznot tudjatok hajtani Nekem, hogy a hasznomra lehessetek.
Ó, szolgáim! Hogyha közületek mindenki – az első és az utolsó, ember és dzsinn – a legistenfélőbb szívű ember szívével bírna, az nem növelné semmivel sem az uralmamat.
Ó, szolgáim! Hogyha közületek mindenki – az első és az utolsó, ember és dzsinn – a leggonoszabb szívű ember szívével bírna, az nem csökkentené semmivel sem az uralmamat.
Ó, szolgáim! Hogyha közületek mindenki – az első és az utolsó, ember és dzsinn – egy fennsíkon állna, és Tőlem kérne [bármit], és Én megadnám mindenkinek azt, amit kért, mindaz nem csökkentené azt, amivel rendelkezem, csupán annyival, amennyivel a tű csökkenti a tengert, ha belemártják.
Ó, szolgáim! Csupán a ti tetteitek azok, amelyeket nektek megszámlálok, majd teljessé teszem számotokra azokat [az evilágon és a túlvilágon] 2 .
76 Így hát, aki jóra lel, az köszönje meg Allahnak 3 ,77 és aki másra lel, az ne tegyen szemrehányást, csakis önmagának!”
(Muszlim)

Bővebben...

19. hadísz - Allah megőrzi azt, aki megőrzi az Ő parancsait

allah1Abu al-Abbász, Abdullah ibn Abbászra hivatkozva – Allah legyen elégedett velük – jegyezték fel, hogy így szólt: Egy napon a Próféta – Allah dicsérete és békéje legyen vele – mögött voltam, s azt mondta: „Ó te ifjú! Én bizony megtanítalak néhány szóra: Őrizd meg Allahot (az Ő utasításait), és Ő is megőriz téged! Őrizd meg Allahot, és magad előtt találod Őt (megsegít téged)! Ha kérsz, akkor Allahtól kérj, és ha segítségért fordulsz, akkor Allahhoz fordulj segítségért! S tudd meg, hogy ha az egész közösség összegyűlne azért, hogy hasznodra legyen valamiben, nem lesz hasznodra, csakis abban, amit Allah már leírt a részedre! S ha összegyűlnének azért, hogy károdra legyenek valamivel, nem válnak károdra, csakis azzal, amit Allah már leírt a részedre! Felemeltettek a tollak, s megszáradtak a lapok. (at-Tirmidi és azt mondta róla: jó, hiteles hadísz)

Bővebben...

Az emberek kötelessége Allah iránt 2011-01-14

Az emberek kötelessége Allah irántSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Egy alkalommal Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt kérdezte Muád ibn Dzsebeltől: Ó Muád, tudod mi Allah joga a szolgáira nézve, és mi a szolgái joga Allahra nézve? Azt felelte: Allah és az Ő küldötte jobban tudja. Azt mondta: Bizony Allah joga a szolgákra nézve az, hogy szolgálják Allahot, és ne állítsanak mellé semmit se társként. A szolgák joga Allahra nézve az, hogy nem bünteti meg azokat, akik nem állítanak mellé semmit se társként.

Bővebben...

Allah létezése

lailaha-illAllahMohamed próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki mondja: Elfogadom Allahot Úrnak, az Iszlámot vallásnak és Mohamedet (béke legyen vele) prófétának, annak kellőképpen jár a Paradicsom.” Egy másik hadithban (mondásban) azt mondta (béke legyen vele): „Megkóstolja az ízét a hitnek az, aki elfogadja Allahot Urának, az iszlámot vallásának és Mohamedet (béke legyen vele) küldöttnek."

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink