A valódi cél meglátása a zavaros események idején 2014-12-26

quranstandAbdulghani al-Sabai pénteki szónoklatának összefoglalója

Aki szemügyre veszi az iszlám világban végbemenő társadalmi és politikai folyamatokat, látja hogy egyre jobban terjednek a viszályok, a fegyveres konfliktusok, amelyeknek egyre több áldozata van. Ezekre az eseményekre hívta fel a figyelmet Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) egy a végidőkről szóló hadíszban, amely így szól:

Bővebben...

A megbocsátás 2014-12-19

kezfogasSeikh Faris pénteki szónoklatának összefoglalója

A Fenséges és Mindenható Allah megbocsátó és nagylelkű. Szereti a megbocsátást, elnézi a rossz cselekedeteket, és arra utasította a Prófétáját és a muszlimokat, hogy ők is legyen elnézőek. Allah azt mondja a Koránban:

Bővebben...

A muszlimok egysége és a szakadások elkerülése 2014-12-12

testverAbdulghani Testvérünk pénteki beszédének összefoglalója

Az előző pénteki beszédben három fő téma volt. Az első az, hogy az iszlám, Allah legnagyobb kegye, amivel megajándékozott minket; a második a muszlimok közötti szeretet és testvériség, a harmadik pedig az, hogy felelősek vagyunk az iszlám üzenetének, valamint a hittestvériség és a szeretet kultúrájának átadásáért gyermekeink és családunk számára, sőt annak a társadalomnak is, amelyben élünk.

Bővebben...

Szónoklat a példamutató hívő nőkről 2014-12-05

8-4Fares seikh pénteki beszédének összefoglalója

Az egyiptomi  fáraó egyistenhívő felesége

Mózes (béke legyen vele) idején, az egyiptomi fáraó felesége, aki felnevelte Mózest, mit sem törődött az evilág kísértésével és gyönyöreivel, otthagyta a hatalmat, a tekintélyt és a rengeteg vagyont, és azok helyett az Allahban vetett hitet és Allah jutalmát választotta:

Bővebben...

Mohamed próféta viselkedése feleségeivel 2014-11-28

11Fares seikh pénteki szónoklatának összefoglalója

Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) szerette feleségeit és ki is mutatta szeretetét irántuk, sőt nem szégyelte kinyilvánítani, hogy szereti őket. Egy alkalommal a társai megkérdezték tőle, hogy kit szeret a legjobban az emberek közül, és azt válaszolta, hogy Áisát.

Bővebben...

A házasság jelentősége 2014-11-14

hazassagSeikh Fares szónoklatának összefoglalása

Azt mondja a Mindenható Allah a Koránban: „És (Allah) jelei közé tartozik az, hogy saját magatokból feleségeket teremtett nektek, hogy velük lakozzatok. És szeretetet és irgalmat rendelt el közöttetek. Bizony jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak” (Korán, 30: 21)

Bővebben...

A halál valósága 2014-11-07

temetoSeikh Fares szónoklatának összefoglalója

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Említsétek gyakran az élvezetek rombolóját”. Azt mondták: Ó, Allah küldötte, mi az élvezetek rombolója? Azt mondta: „A halál”.

Bővebben...

A boldogság és lelki nyugalom titka 2014-10-31

ultetPénteki szónoklat – Seikh Jászín al-Jáfi’i szónoklatának összefoglalása

Van egy bölcsesség, amely Hátim ibn al-Asszam nevű kegyes elődünktől származik. Megkérdezték tőle, hogy mi az oka hogy mindig boldognak látják. Négy dolgot sorolt fel:

Bővebben...

A hidzsra tanulságai 2014-10-24

hijraPénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

E heti khutba azért volt különleges, mert a hidzsra évének a végét illetve az új hidzsra évének kezdetét éljük ezekben a napokban. Az évfordulókon mindig lehetőség van arra, hogy elgondolkozzunk azon, mit tettünk és mit kellett volna tennünk, és mindezeket számba vetve változtathatunk az istenszolgálatokhoz való hozzáállásunkon. Allah azért adta az évfordulókat, hogy átgondoljuk helyzetünket, és azt, milyen úton haladunk.

Bővebben...

A jó feltételezés 2014-10-17

muslim-husband-and-wifePénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Mit jelent jót várni Allahtól? Azt jelenti, hogy a muszlim ember azt feltételezi, hogy Allah döntésével mindig jót akar tenni vele, a jóra kívánja ösztönözni.

Bővebben...

Az ember méltósága az Iszlámban 2014-10-10

toleranceAhmed seikh szónoklatának összefoglalása

A méltóság arabul: Keráme,  amely kifejezés nem csak a méltóságra vonatkozik, hanem a méltóság mellett jelenti a becsületességet, a nemességet és a nagylelkűséget is.
Az al-Kerím, a Nemes vagy Bőkezű, Allah egyik szép neve.

Bővebben...

Arafah napjának érdeméről 2014-10-03

zarandoklat35Pénteki szónoklat – Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

Arafah napja egyike az evilági élet tíz legjobb napjának, amelyekről Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta egy alkalommal: „Az evilág legjobb napjai a tíz [nap] (az első tíz nap Dhul-Hiddzsah hónapból). Azt mondták: Ó Allah küldötte, még az Allah útján végzendő [küzdelem] sem? Azt felelte: Még az Allah útján végzendő [küzdelem] sem, kivéve, ha egy férfi arcát a porba temeti (elesik a harcmezőn)” (al-Albání)

Bővebben...

A nehézséget könnyebbség követ! 2014-09-26

fohaszSeikh Fares pénteki szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah mindenhatóságának és bölcsességének bizonyítékai közé tartozik az, hogy az emberek helyzete állandó változást mutat, hol a szűkösség és nélkülözés, hol pedig a bőség és jólét állapotában vannak. Allah azt mondta a Koránban:

Bővebben...

Elérhetőségeink