Előszó (Az iszlám alapelvei 1. rész)

fajrA Könyörületes és Irgalmas Isten – Allah – nevében, dicsőség a teremtmények Urának, áldás és béke az Isten Küldöttére, Mohamedre, a Próféták Pecsétjére!
E könyv célja, hogy megismertesse az olvasót az iszlám vallás alapelveivel. Az iszlám ugyanis az a vallás, amelyről már mindenki hallott, amelyről mindenkinek van véleménye, de pontos, torzítástól és elfogultságtól mentes tudása csak keveseknek van.

Bővebben...

Az iszlám jelentése, lényege (Az iszlám alapelvei 2. rész)

ima1Miért nevezik a vallást iszlámnak?

A világ csaknem minden vallását az alapítójáról vagy arról a népről nevezték el, amelynél az kezdetben kialakult. A kereszténység elnevezése például Jézus Krisztus próféta (béke legyen vele) nevéből vezethető le, a buddhizmus alapítójáról Gauthama Buddháról, a zoroasztrizmus létrehozójáról Zoroaszterről, míg a júdeai keletkezésű júdaizmus a Júda nevű törzsről kapta nevét. Más vallásoknál is ugyanezt figyelhetjük meg.Nem így van ez azonban az iszlámban.

Bővebben...

A hitetlenség lényege, ártalmai, következményei (Az iszlám alapelvei 3. rész)

fa A hitetlenség (al-kufr) lényege

Ezzel szemben létezik egy másik ember, aki noha születetten muszlim, s akaratlanul egész életében az is marad, értelmének, eszének képességeit és érzéseit nem az Úr, a Teremtő, felismerésére fordítja. Választási szabadságát rosszul használja fel, amikor úgy dönt, hogy megtagadja Őt, mást társít az Ő szolgálatában, vagy elfordul törvénykezésétől. Az ilyen ember hitetlen, káfir.

Bővebben...

Az őszinte önátadás és engedelmesség alapfeltétele (Az iszlám alapelvei 5. rész)

quraniskolaAz őszinte önátadás és engedelmesség alapfeltétele a tudás és a meggyőződés

Ahogy már mondtuk, az iszlám nem más, mint szabad akaratból Istennek való engedelmesség, törvényeinek és parancsainak önkéntes követése. Magától értetődik, hogy az ember csak akkor képes önként engedelmeskedni Istennek, követni a törvényét s járni az útját, ha számos dolgot tud, és ezekben a tudása eléri a bizonyosság szintjét. Melyek azok a legfontosabb dolgok, amelyeket az embernek tudnia kell? Ezt szándékozunk feltárni a ebben a fejezetben.

Bővebben...

A hit (Az iszlám alapelvei 6. rész)

dua3A hit jelentése

Amit az előzőekben tudás, ismeret és bizonyosságként leírtunk az a „hit”, a hit szó szószerinti jelentése. Azt az embert, aki tud Isten egyedülvalóságáról, igazi tulajdonságairól, törvényéről, ismeri jutalmazását és büntetését a szolgáival szemben a tetteik szerint a Feltámadás Napján, és ezekben lelke mélyéig meg van győződve, hívőnek nevezik. A hit vezeti el az embert ahhoz, hogy muszlim legyen, azaz olyan ember, aki engedelmeskedik Istennek és követi törvényét.

Bővebben...

A prófétaság lényege (Az iszlám alapelvei 7. rész)

gyongyMinden ember kötelessége, hogy megismerje Isten igaz prófétáit, és ha megbizonyosodott róla, hogy valóban igaz prófétáról van szó, akkor bizalommal legyen tanításai iránt, hallgasson rá, engedelmeskedjen parancsának és kövesse példáját élete minden területén.

Bővebben...

Mohammed (béke legyen vele) prófétasága 1. (Az iszlám alapelvei 9. rész)

kabaajtoHa egy pillantást vetünk a világatlaszra, látni fogjuk, hogy egyetlen más ország sem lehetett volna alkalmasabb a szükséges világvallás kiindulópontjának és elterjesztőjének, mint Arábia. Az Arab-félsziget pontosan Ázsia és Afrika között terül el, és Európa sincs messze tőle. Abban az időben, amikor Mohamed (béke legyen vele) feltűnt, a civilizált és fejlett európai népek a kontinens déli részét lakták, így többé-kevésbé olyan távolságra voltak Arábiától, mint India népei. Ez a tény Arábiának központi helyzetet adott.

Bővebben...

Mohammed (béke legyen vele) prófétasága 2. (Az iszlám alapelvei 10. rész)

rasulullah-ke-madinahA megmentő megszületik

Ebben a zavaros időben és ebben a civilizálatlan országban született egy gyermek. Korai gyermekkorában meghaltak szülei, és néhány évvel később tragikusan elvesztette nagyapját is, aki szülei halála után nevelte. Ezért még abban a legalapvetőbb tanításban és oktatásban sem részesült, amelyet akkoriban egy arab kisgyerek kaphatott.

Bővebben...

Elérhetőségeink