Előszó (A hit útja 1. rész)

koran-fatihaHa fellángoltak a vágyak, elpusztították az értékeket és áthágták a határokat, akkor csak a hit a megmentő a vágyak poklától, amely tönkreteszi az emberek életét és romlásba viszi azt. Ha sok lett az ellentétes elmélet és a helyes meglátás háttérbe szorult, mindenki a saját véleményére büszke és elsötétedtek az utak, akkor a hit a megmentő.

Bővebben...

Ali Al-Tantawi: Az ember példája (A hit útja 3. rész)

rosaA rossz társ azt mondja: „Itt egy meztelenül táncoló nőt találsz.” Lelkünk afelé hajlik, szenvedélyünk az irányba taszít, ezer sátán vezet arra.
Ha egy hitoktató le akar róla beszélni minket, nehéznek fogjuk találni a tanács követését és küzdenünk kell a lelkünk, a szeszélyeink és a szenvedélyeink ellen.

Bővebben...

Ali Al-Tantawi: Ki az ember? (A hit útja 5. rész)

fohasz1Akkor kik vagyunk mi? Ki az ember?

Az ember különleges teremtmény, angyali, sátáni és állati természetből tevődik össze. Ha az ember az istenimádatnak adja át magát, ha a szíve tiszta Allahhoz fohászkodván és megízleli a hit ízét az irányában tanúsított kegyelmek számba vétele során, akkor az angyali természetnek adja át magát. Az angyalokhoz válik hasonlatossá, akik nem engedetlenek Allahhal szemben abban, ami elrendeltetett nekik és elvégzik az előírt feladatokat.

Bővebben...

Ali Al-Tantawi: Mit jelent a tudat? (A hit útja 6. rész)

lancKorlátozást, más szóval láncot. Az aql (tudat) arab szó ugyanolyan eredetű. Mint az al-iqál, mely a kötelet jelenti, amellyel megkötik a tevét. Továbbá az al-hikma (bölcsesség) szó is közel azonos érzületű, a hakamatu ad-dábaából származik, mely láncot jelent. A civilizáció egy lánc (vagy korlátozás), nem enged úgy cselekedni, ahogy szeretnénk, előírja az emberek jogainak tiszteletben tartását és a társadalmi szokásokat, előírásokat. Lényegében tehát egy lánc, mely addig korlátozza a szabadságunkat, ahonnan embertársainké kezdődik.

Bővebben...

Ali Al-Tantawi: Mi a halál? (A hit útja 7. rész)

magzatMi a halál? Mi a valódi természete?

Az ember élete különböző lépésekből áll:
•    •    embrionális állapot,
•    •    evilági élet,
•    •    az evilági és a jövőbeli élet közötti köztes világ (barzakh), amely a halál pillanatától az összegyűjtés napjáig tart,
•    •    az örökkévalóság: az Utolsó Naptól kezdődő valódi élet.

Bővebben...

Abdulmajid Al-Zindani: A legfontosabb kapcsolat (A hit útja 13. rész)

allahAz ember gyengének érzi magát egy olyan erő előtt, amely megteremtette őt, úgy ahogyan akarta, anélkül, hogy az embernek bármiféle beleszólása lett volna.
Az Ura, a Teremtő és a gazda, az ember maga pedig a teremtmény és a szolga. Az Ura az Erős, a Hatalmas és az odaadó, az ember pedig a gyenge, a félénk és a rászoruló. Az Ura a Gazdag, az ember pedig a szegény, az Ura a mindenek felett való, az ember pedig az alatta lévő. Az ember bizonytalan és tudatlan, az Ura pedig a mindent Tudó, az igaz útra vezérlő, Aki megtanította az embert arra, amit az nem tudott.

Bővebben...

Elérhetőségeink