A tudásszerzés jelentősége az iszlámban 2013-09-06

eloadas22013. Szeptember 6. - Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

- A Szent Korán nagy jelentőséget tulajdonít a tudás, ismeret megszerzésének és a tudomány birtokosainak, vagyis a tudósoknak, akiket az iszlám igen magas rangra emel. A Koránban a következőt olvashatjuk:

Bővebben...

A nehézséget könnyebbség követ! 2013-08-30

haragSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi testvérünk szónoklata alapján

A magasságos Allah mindenhatóságának és bölcsességének bizonyítékai közé tartozik az, hogy az emberek helyzete állandó változást mutat, hol a szűkösség és nélkülözés, hol pedig a bőség és jólét állapotában vannak.

Bővebben...

Az igazmondás és az igazság melletti kiállás jelentősége 2013-08-23

szandek1Abdul-Fattah Munif szónoklatának összefoglalója

A emberek sok mindenről beszélgetnek egymással otthonukban, a munkahelyükön, az utcán, a gyűléseken, vagy pedig a médián keresztül, mint például a műholdas tévécsatornákon vagy az interneten. Mindenki elmondja véleményét az élet dolgairól, azonban egyre jobban hiányzik manapság az igaz beszéd, és alig találni szavahihető embert, sokkal inkább találkozunk hazugsággal, és képmutatással.

Bővebben...

Öröm és szomorúság Ramadán után 2013-08-16

ima2Talal Hádi Seikh szónoklatának összefoglalója

Ramadán hónap a jótettek terén való vetélkedés, versenyzés időszaka volt, amikor az emberi lelkeket ránevelik az erényes és becses jellemvonásokra, és felülemelkednek az erénytelenségen és a bűnökön. Véget ért a Ramadán, amely sokszínű és változatos lelki élettel teli hangulatot és fényességet biztosított számunkra. Elbúcsúztunk tőle, szomorkodva távozása miatt, és reménykedve abba, hogy hamarosan újra találkozunk vele.

Bővebben...

Intelmek a Ramadánt követő időszakra vonatkozóan 2013-08-09

a-holnapi-nap2013. augusztus 9. - Pénteki szónoklat Abdulghani Testvérünk szónoklatának összefoglalója

A mindenható Allah számos áját nyilatkoztatott ki küldöttének, Mohamednek (Allah dicsérje és üdvözítse) rangjáról. Allah így szólt: „És ha segítitek egymást ellene (a Próféta ellen), hát bizony Allah az Ő gyámolítója, és Gábriel is, és a jóravaló hívők, és az angyalok is azután” (Korán 66: 4)

Bővebben...

Búcsúzik a Ramadán – az Elrendelés Éjszakája 2013-08-02

elrendeles-ejszakaja2013. augusztus 2. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Nemrég vette kezdetét az áldott Ramadán böjthónapunk, és úgy érezzük, hogy gyorsan eltelt, hiszen már nem maradt belőle csupán néhány nap. A böjthónap végéhez közeledve fontosnak tartjuk, hogy emlékeztessük magunkat néhány jelentős dologra:

1. Allahnak adjunk hálát, amiért elősegítette számunkra a böjt és az éjszakai imádkozás elvégzését. Mindez a mindenható Allah kegye: „És ha nem lett volna Allah kegye felétek és könyörülete, soha senki nem tisztult volna meg közületek” (Korán 24: 21)

Bővebben...

Ramadán az erkölcs iskolája 2013-07-19

ramadan5Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

A böjtölés az erkölcs javításának eszköze. Allah azt mondja a Koránban: „Ó ti, akik hisztek! Előíratott számotokra a böjtölés, ahogyan előíratott azok számára is, akik előttetek [éltek], hátha istenfélők lesztek” (Korán 2: 183). A böjt eredménye tehát az istenfélelem megvalósítása és gyakorlása.

Bővebben...

Megérkezett Ramadán hónap 2013-07-12

Ramadan-GreetingsPénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Allah így szólt a Koránban: „Ó ti, akik hisztek! Előíratott számotokra a böjtölés, ahogyan előíratott azok számára is, akik előttetek [éltek], hátha istenfélők lesztek” (Korán 2: 183).

Bővebben...

Hogyan viszonyuljunk az elhúzódó szír válsághoz? 2013-06-14

syriaPénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah kiválasztotta a Sám (Szíria és a környező területek) vidékét, hogy kinyilatkoztatásai lebocsátásának és prófétái elküldésének helye legyen. Az idők végeztével a Messiás (Jézus) béke legyen vele is ott fog lejönni a Földre, Damaszkusztól keletre.

Bővebben...

A dicsőség és tekintély útja 2013-05-31

koran-fatihaFares seikh Pénteki szónoklatának összefoglalója

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Egyre közelednek [az ellenséges] közösségek ahhoz, hogy egymást összehívják ellenetek, ahogyan az evéshez készülők hívják össze egymást az edényükhöz”. Azt mondta valaki: Vajon azért, mivel kevesen leszünk azokban a napokban? Azt mondta Allah küldötte: „Ellenkezőleg! Sokan lesztek azokban a napokban, de olyanok lesztek, mint a folyó hordaléka, és Allah kiragadja ellenségetek szívéből a tekintélyeteket, és a szívetekbe gyengeséget fog vetni.” Azt mondta valaki: Ó Allah küldötte, és mi okozza majd e gyengeséget? Azt mondta: „Az evilág szeretete és a halál gyűlölete” (Abú Dáúd)  

Bővebben...

Az irigység és ellenszere az iszlámban 2013-05-17

irigyAhmed seikh szónoklatának összefoglalója

Az irigység az egyik leggonoszabb, legkárosabb jellemvonás, hiszen tönkreteszi az egyén lelkét és testét, és szakadáshoz vezet a testvérek, rokonok és barátok között, továbbá szétzilálja a közösséget és a társadalmat.

Bővebben...

Törődjünk elsősorban a túlvilági élettel! 2013-05-10

ujszulott2013. május 10. Pénteki szónoklat – Abdul-Ghani testvérünk szónoklatának összefoglalója

Az ember újszülöttként felsír születésekor, míg az emberek, akik körülveszik, nevetnek örömükben. Úgy kellene munkálkodnia, hogy a halála napján, amikor az emberek körülötte sírni fognak, ő nevethessen és örvendezhessen.

A magasságos Allah azt mondta: „És bizony, Mi méltóságot adtunk Ádám fiainak, és hordoztuk őket a szárazföldön, és a tengeren, és gondoskodunk róluk a jó dolgokból, és előnyben részesítettük őket sokakkal szemben azok közül, kiket teremtettünk. Azon a Napon Mi összehívunk minden embert a vezetőjük szerint, és akinek az ő könyve a jobbjába adatik, hát ők olvassák könyvüket, és szemernyit sem szenvednek igazságtalanságot. És az, aki ebben (evilágon) vak volt, ő a Túlvilágon vak lesz, és még inkább eltévelyedik a [helyes] útról.” (Korán 17: 70-72)

Bővebben...

A bűnök és az ellenszegülés veszélye 2013-05-03

dua12013. május 3. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A bűnök hatalmas veszélyekkel járnak, és rossz következményeik szétterjednek. Számos korábbi nemzet pusztulását és közösség lerombolását okozták. A magasságos Allah azt mondta: „És hány olyan települést zúztunk össze, amelyek igazságtalanok voltak, és utánuk újabb népeket hoztunk létre” (Korán 21:11)

A bűn és ellenszegülés által cserélte fel Iblísz a hitet hitetlenséggel, az Allahhoz való közelséget távolodással, a könyörületet átokkal, a Paradicsomot pedig Pokollal. A bűnök miatt érte el Noé népét az Özönvíz, emiatt pusztította el 'Ád népét a szörnyű forgószél, emiatt lett elragadva Thamúd népe a kiáltással, és emiatt pusztították el Lót népét a rájuk zúduló kövek.

Bővebben...

Elérhetőségeink