Egy isztanbuli utazás

istambulMuszlim lettem
Mint pici homokszem a sivatagban, úgy éltem én.
Felkapott és röpített a szél könnyedén.
Ma már szikla vagyok, rendíthetetlen, nagyhatalom.
Felfogom a szelet, nem engedem át magamon.
Szelia

Bővebben...

A hitvallás

sahada-elmondA hitvallás (as-sahada) a muszlimok erős hitét és bizonyságát fejezi ki Allah létezésében és abban, hogy egyedülállóságában kizárólag Őt illeti az imádat és az engedelmesség. Hisszük továbbá abban, hogy Mohamed (béke legyen vele) Allah küldötte, és abban is, hogy a könyve, a Korán, Allah szava.
A hitvallás az jelenti, hogy szívből és lélekből jövő hittel elmondjuk a következőket: „Asshadu alla iláha illá Allah wa asshadu anna Mohammadan raszúl Allah” [Tanúsítom, hogy nincs más isten csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő küldötte.]

Bővebben...

Egy popsztár története

yusuf-islamCat Stevens - Yusuf Islam - bemutatása

A volt angol popénekes, Cat Stevens, története sok tekintetben egyedülálló. Anglia központjában született egy görög étteremtulajdonos apa és egy svéd anya gyermekeként. Eredeti neve: Stephen Gerogia. 18 évesen vált híressé és a dalai – úgymint „Szeretem a kutyámat” és a „Matthew és fia” hírnevet és pénzt hoztak, de élete nehézségekkel és feszültséggel telt meg.

Bővebben...

Dr. Germánus Gyula Abdul Karim

germanusA világhírű magyar tudós, orientalista vallomása az iszlámhoz vezető útjáról

Ifjúkoromban történt, egy esős délutánon, hogy egy régi képesújságot lapozgattam. A korabeli hírek, események és messzi országok leírásai váltogatták egymást az oldalakon. Egy darabig egykedvűen nézegettem a lapokat, amikor tekintetem egyszerre csak egy fametszetre esett. A kép lapos tetejű házakat ábrázolt, amelyek közül itt-ott kerek kupolák emelkedtek lágyan a sötét égbolt felé. A látvány megragadta a képzeletemet.

Bővebben...

A tanúságtétel jelentése

sahadaA két tanúságtétel az iszlám első pillére, a vallás eredete és alapja. Ezek nélkül nem valósul meg sem az iszlám, sem a hit. Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Az iszlám öt dologra lett építve: annak tanúsítására, hogy nincs más isten kivéve Allah, és hogy Mohamed Allah küldötte, az imádkozás elvégzésére, a zakát (kötelező adomány) megadására, a (mekkai) Házhoz való zarándoklatra, és Ramadán böjtölésére.” (al-Bukhári és Muszlim).

Bővebben...

A tanúságtétel az Iszlám bejárata

kabaajtoAllah – könnyítve a szolgáinak és irántuk való kegyelme gyanánt – megelégedett azzal, hogy összességében higgyenek: elfogadta tőlük, hogy nyelvükkel és szívükkel ismerjék el, hogy Allah az Istenük, egyedül Őt imádják, és azt, hogy Mohamed (Allah áldása és békéje legyen vele) Allah küldötte és minden, amit hozott, valós és igaz, és kötelező eszerint cselekedni. Ennek pedig egy címet adott, azaz a jó szó 8: „Lá iláha illa-llah, Mohammadun raszulu-llah”, Nincs más isten Allahon kívül és Mohamed Allah küldötte.

Bővebben...

A tanúságtétel elfogadásának feltételei

lailaha-illAllahAzért, hogy megvalósuljon a tanúságtétel, nem elég csak kimondani, hanem nélkülözhetetlen néhány feltétel megléte is 12. E feltételek felsorolásának az a célja, hogy az ember megvizsgálhassa azt, hogy mennyire teljesülnek rá ezek a feltételek. Sejk Háfiz al-Hakami azt mondta: Hány ember van, akiben teljesülnek ezek a feltételek, és ha megkéred őket, hogy sorolják fel ezeket, nem tudnák felsorolni. És hányan vannak, akik kívülről fújják ezeket, de sokszor az ellenkezőjét teszik.

Bővebben...

A tanúságtétel jelentősége, haszna és előnyei

lailaha-illAllah2A tanúságtétel fontos feltétele az istenimádat érvényességének. Aki kívül és belül megvalósítja a tanúságtételt és követelményeinek eleget tesz, annak a teljes biztonság és a helyes útmutatás lesz az osztályrésze, ahogy Allah mondta:
„Akik hiszek, s nem homályosították el igazságtalansággal (társítással) a hitüket, azoké a biztonság. S ők azok, akik az igaz úton vezéreltetnek.” (Korán 6: 82). 

Bővebben...

A hit gyakorlása

sujudibuAz iszlám további pillérei a tanúságtétel után a következők:

az imádkozás (ASZ-SZALAT),
a böjt (ASZ-SZAUM),
az alamizsna vagy adomány adása (AZ-ZAKAT) és
zarándoklat (AL-HADZS).

Bővebben...

Elérhetőségeink