Allah a Mindenható Teremtő

Allah a Mindenható TeremtőAz arab nyelvben Allah kizárólag Istenre vonatkozó egyedülálló szó, amelynek nincs sem neme, sem többesszáma. Ebben is kifejeződik az Iszlám egyetlen és páratlan Isten fogalma, ezzel is megkülönböztetve Őt bármelyik teremtményétől. Az Egyetlen Igaz Isten egyedülálló kifejezésében is tükröződik az Iszlám viszonya Istenhez. Egy muszlim számára Isten a Mindenható Teremtő és a világegyetem Fenntartója, Aki semmihez nem hasonlítható, és semmi sem hasonlítható össze Vele. Ebben a rovatunkban az Allahhal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat találjátok meg.

 

Az Allahtól való igazi félelem

idealis-muszlima-3-kep2012. március 16. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „ám aki fél az Ura előtti megjelenéstől, annak két kert jár” (Korán 55: 46)

Bővebben...

Az Allahnak való hálaadás és köszönet kifejezése az iszlámban

elhamdulillah2013. január 04. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A hálaadás és köszönet meghatározása az iszlámban:

Allah jeleinek megmutatkozása szolgájának szívében az áhítat és a szeretet formájában; a nyelvén dicséret és beismerés formájában és a végtagjain engedelmesség formájában.

Bővebben...

Az egyistenhit és a társítás - Rövid tanulmány

tawheedAz egyistenhit összefoglaló jelentése

– Higgyünk megbizonyosodva abban, hogy a Teremtő Allah teremtette a világot, és Ő irányítja képességével, tudásával, akaratával és bölcsességével. Teremtésében nyilvánultak meg fenséges tulajdonságai és szép nevei, és képessége által jött létre a világ, tudása által egység és rend uralkodik minden részében, amelyek lenyűgöző rendezettségben haladnak céljuk felé.

Bővebben...

Allah hónapja: muharram

Allah hónapja: muharramAz iszlám naptár kezdőhónapját Allah havának nevezik. Ez a név, ami egy prófétai közlésből ered, amit Muszlim jegyzett föl Abu Hurejrára (Allah legyen vele elégedett) hivatkozva, s a szent hónap magas rangját mutatja. Allah így esküszik a Kegyes Koránban:

“bizony a hónapok száma Allahnál tizenkettő hónap (lett) Allah előírása szerint, a napon, mikor az egeket és a Földet teremtette, közülük négy szent. Ez a helyes vallás. Nos ne vétkezzetek ezek során önmagatok ellen!” (Korán, 9:36)

Ezzel a verssel kapcsolatban az iszlám első kalifája, Abu Bakr (Allah legyen vele elégedett) azt közli a Prófétára (béke legyen vele) hivatkozva: „az idő visszanyerte eredeti beosztását, amilyen az az egek és a Föld teremtésekor volt, az év tizenkét hónapból áll, ezek közül négy szent. Három egymást követi: zul-kada, zul-hiddzsa és muharram és a Mudar törzs Radzsab hónapja, ami a dzsumádi-asz-szánija és a saabán közé esik.” (Bukharíj által gyűjtött hagyomány)

Bővebben...

Az Allahra való igazi hagyatkozás

Az Allahra való igazi hagyatkozásMagyarul beszélő muszlim férfiak találkozója - 2012. 05. 04.
(Budapest Mecset - Magyarországi Muszlimok Egyháza)

Az iszlám vallásban nagy hangsúlyt kap a Tawakkul, amelyet általában így fordítunk: az Allahra való hagyatkozás, Allahba vetett bizalom. Sajnálatos módon, számos európai nem muszlim szerző, publicista tekinti ezt helytelenül a fátumba/sorsba, és a predesztinációba/eleve elrendelésbe való vak hitnek, továbbá tehetetlen és felelőtlen beletörődésnek.

Bővebben...

Bűnbánat és visszatérés Allahhoz

Bűnbánat, visszatérés Allah-hoz(2012. 10. 04-én, a magyarul beszélő muszlim férfiak találkozóján elhangzott lecke jegyzete)

Az iszlámban bűnnek nevezünk minden olyan tudatos cselekedetet, kijelentést, vagy mulasztást, amely Allahhal szembeni engedetlenség és törvényszegés.

A bűnök az iszlámban kétfélék lehetnek: kisebbek és nagyobbak. A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „Ha elkerülitek a tilalmas dolgok közül a legnagyobbakat, akkor eltávolítjuk rólatok rossz tetteiteket (a kisebbeket), és kegyes helyre (a Paradicsomba) juttatunk be titeket” (Korán 4: 31)

Bővebben...

Az emberek kötelessége Allah iránt 2011-01-14

Az emberek kötelessége Allah irántSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Egy alkalommal Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt kérdezte Muád ibn Dzsebeltől: Ó Muád, tudod mi Allah joga a szolgáira nézve, és mi a szolgái joga Allahra nézve? Azt felelte: Allah és az Ő küldötte jobban tudja. Azt mondta: Bizony Allah joga a szolgákra nézve az, hogy szolgálják Allahot, és ne állítsanak mellé semmit se társként. A szolgák joga Allahra nézve az, hogy nem bünteti meg azokat, akik nem állítanak mellé semmit se társként.

Bővebben...

Elérhetőségeink