Kötelességünk engedelmeskedni Allah Küldöttének és helyesen képviselni az iszlámot 2015-12-25

ima20Abdulghani testvérünk szónoklatának összefoglalása

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az egész [muszlim] közösségem bejut a Paradicsomba, kivéve az, aki visszautasítja” Erre a társai megkérdezték: „Ki utasítaná vissza?” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így válaszolt „Aki engedelmeskedik nekem, az bejut a Paradicsomba. Aki nem engedelmeskedik nekem, az visszautasítja” (al-Bukhári)

Bővebben...

A Könyörületesség fogalma az iszlámban 2015-12-11

allahFares seikh szónoklatának összefoglalása

A könyörületesség azon erények közé tartozik, amelyeket a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) gyakorolt, és amelyre az iszlám ösztönözte az embereket. A könyörületesség a természetünkben megmutatkozó gyengédség, amely kíméletességet, együttérzést és rugalmasságot terem.

Bővebben...

A halál valósága 2015-11-27

esoFares sheikh szónoklatának összefoglalója

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Említsétek gyakran az élvezetek rombolóját!”. Azt mondták: Ó, Allah küldötte, mi az élvezetek rombolója? Azt mondta: „A halál”.

Bővebben...

A hittestvériség jelentése és fontossága az iszlámban 2015-11-06

testverek6Fares sheikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám világközösség, az Umma olyanná vált, mint a hömpölygő vízen úszó tajték, darabokra szakadt, megosztott és gyenge, amelynek eredményeképpen könnyű prédának bizonyult ellenségei számára. Ennek oka az egység és az erő alapjának hiánya, amely a hittestvériség.

Bővebben...

Az iszlám az élet védelmének és a mértéktartásnak vallása 2015-11-20

osszefogasFares sheikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah megteremtette az embert, és megbecsülést, méltóságot adott neki:

„És bizony megbecsültük Ádám gyermekeit, és hordoztuk őket a szárazföldön és a tengeren, és elláttuk őket a jó dolgokból, és fölényes előnyben részesítettük őket sokakkal szemben azok közül, akiket teremtettünk” (Korán 17: 70).

Bővebben...

A boldog házasság alapjai 2015-11-13

hazassagFares sheikh szónoklatának összefoglalója

A boldog házastársi kapcsolat minden házas ember vágya és célja. Akkor beszélhetünk boldog házasságról, ha megvalósul a szeretet, az egyetértés, a könyörület a házastársak között. Azonban mindezeknek a hiánya boldogtalan, keserves házassághoz vezet.

Bővebben...

Mohamed próféta bánásmódja az iszlám vallástól eltérő hitű emberekkel 2015-10-30

muhammad01Seikh Ahmed szónoklatának összefoglalója

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) példamutató életet élt, kiemelkedett az emberek közül jellemével és csodálatosan bánt az emberekkel, legyenek akár magas rangúak, vagy egyszerű emberek, fiatalok vagy idős emberek, hívők vagy hitetlenek. Még az ellenségeivel is jól bánt, és jó viselkedéssel hárította el a gonoszságot, és megbocsátotta az ellene irányuló bántó viselkedést.

Bővebben...

Az Allahra hagyatkozás jelentése és jutalma 2015-10-16

allahu akbar arabic calligraphy-otherFares sheikh szónoklatának összefoglalója

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) Mekkából Medinába való kivándorlásának évfordulója alkalmából, Muharram hónapban az eseménnyel kapcsolatos számos tanítást fogunk hallani. A mai szónoklatban egy olyan hitbeli tanításról lesz szó, amelyet jól meg kellene jegyeznünk, és gyakorlatban meg kellene valósítanunk, ez pedig az Allahra való hagyatkozás.

Bővebben...

A 1436. hidzsri év vége és a Muharram hónap érdeme 2015-10-09

muharramAbdulghani al-Sabai testvér szónoklatának összefoglalója

Az iszlám időszámítás szerint küszöbön az új holdév, ezért miközben búcsúzunk az idei évtől,  fontos önvizsgálatot tartani. A magasságos Allah azt mondta:

„Azon a Napon, amikor Allah feltámasztja őket mindannyiukat, és esküdözni fognak Neki, ahogyan nektek esküdöznek. És azt gondolják, hogy rendelkeznek valamivel (ami hasznukra lehetne). Lám, bizony ők a hazugok” (Korán 59: 18)

Bővebben...

Tanulságok a Mekkai zarándoklatból 2015-10-02

Hajj3Fares seikh szónoklatának összefoglalója

- A zarándoklat istenfélelemmel látja el a hívőket:

A magasságos Allah azt mondta:

„A zarándoklat hónapjai ismertek. S aki ezekben felvállalta a zarándoklatot [és ihrám állapotba lépett], annak tilos a közönséges beszéd [v. házasélet], az engedetlenség és az összetűzés a zarándoklat alatt. És ha bármi jót tesztek, Allah tudja azt. És lássátok el magatokat útravalóval, ám a legjobb útravaló az istenfélelem! És Engem féljetek, ó ti, ép ésszel bírók!” (Korán 2: 197).

Bővebben...

Elérhetőségeink