Az Allahra hagyatkozás jelentése és jutalma 2015-10-16

allahu akbar arabic calligraphy-otherFares sheikh szónoklatának összefoglalója

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) Mekkából Medinába való kivándorlásának évfordulója alkalmából, Muharram hónapban az eseménnyel kapcsolatos számos tanítást fogunk hallani. A mai szónoklatban egy olyan hitbeli tanításról lesz szó, amelyet jól meg kellene jegyeznünk, és gyakorlatban meg kellene valósítanunk, ez pedig az Allahra való hagyatkozás.

Az Allahra hagyatkozás számos helyen meg van említve a Koránban. A küldötteket és hívőket Allah arra szólította fel, hogy gyakoroljanak hagyatkozást. Allah a következő utasítást adta Mohamed prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse):

„És hagyatkozz az Élőre, aki nem hal meg, és magasztald Őt hálatelt dicséretével, és Ő elegendő, hogy jól ismerje a szolgái vétkeit” (Korán 25: 58)

„És Allahot illetik meg az egek és a föld rejtett dolgai. És minden ügy Hozzá vitetik vissza. Hát Őt szolgáld, és Reá hagyatkozz! És az Urad nem hagyja figyelmen kívül azt, amit cselekszenek” (Korán 11: 123)
 
„Ekképpen küldtünk el téged egy közösségbe, amely előtt már más közösségek is eltávoztak [az élők sorából], hogy recitáld nekik azt, amit sugalltunk neked, miközben ők nem hisznek a Könyörületesben! Mondd: "Ő az én Uram! Nincs más isten csak Ő! Őrá hagyatkozom és Hozzá fordulok bűnbánattal!" (Korán 13: 30)

Azt mondták Allah küldöttei (Allah dicsérje és üdvözítse őket): „És miért ne hagyatkoznánk Allahra, holott Ő vezetett minket útjainkra. És bizony türelmesek leszünk azzal szemben, ami bántalmat okoztok nekünk. És Allahra hagyatkozzanak a hagyatkozók!” (Korán 14: 12)

Noé próféta (béke legyen vele) is hagyatkozott Allahra: „És recitáld el nekik Noé hírét (történetét), amikor azt mondta a népének: Ó, népem! Ha nehezen viselitek [a köztetek való] tartózkodásom és [a nektek szóló] emlékeztetésem Allah jeleire, nos én Allahra hagyatkozom ...” (Korán 10: 71)

Húd próféta (béke legyen vele) is hagyatkozott Allahra, amikor népe meghazudtolta: „Szőjetek csak fondorlatot ellenem mindannyian, majd ne adjatok haladékot! Bizony, én Allahra, az én Uramra és a ti Uratokra hagyatkozom! Nincs egyetlen mozgó [élőlény], amelynek ne ragadná meg az üstökét. Bizony, az én Uram az Egyenes úton van!” (Korán 11: 53-56)

Jákob próféta (béke legyen vele) is hagyatkozott Allahra: "Az ítélkezés csupán Allahot illeti, Őrá hagyatkozom, és Őrá hagyatkozzanak a hagyatkozók”. (Korán 12: 67)

Suajb próféta (béke legyen vele) is hagyatkozott Allahra: „Azt mondta: „Ó, népem! Mit gondoltok, ha világos bizonyítékom van Uramtól, aki szép ellátással látott el engem? És nem akarok azzal ellentétesen cselekedni, amit megtiltok nektek. Nem akarok mást, csupán a javulást, amennyire csak képes vagyok. Ám nem lehet sikerem, csak Allah által, Őrá hagyatkozom és megbánással térek vissza Hozzá.” (Korán 11: 88)

Mózes póféta (béke legyen vele) is hagyatkozott Allahra: „Azt mondta Mózes: „Ó, népem! Ha valóban hisztek Allahban, akkor Reá hagyatkozzatok, ha valóban azok vagytok, akik alávetik magukat [Neki].És azt mondták: „Allahra hagyatkozunk. Urunk! Ne tégy minket kísértéssé az igazságtalan nép számára, és ments meg minket könyörületed által a hitetlen néptől!” (Korán 10: 84-86)

Allah a hívőket több helyen is felszólította a Reá való hagyatkozásra:

„Allahra hagyatkozzanak hát a hívők!” (Korán 3: 160)

„Allah, nincs más isten csak Ő! És (egyedül) Allahra hagyatkozzanak hát a hívők!”  (Korán 64: 13);

„Mondd: „Csupán az fog érni minket, amit Allah megírt a számunkra. Ő a mi Pártfogónk! Allahra hagyatkozzanak hát a hívők!” (Korán 9:51)

Az Allahra való hagyatkozás gyümölcsei:

- Allah szeretetének elnyerése: „Allah bizony szereti azokat, akik Rá hagyatkoznak." (Korán 3: 159)

- A győzelem megszerzése az ellenségekkel szemben: „Ha Allah győzelemre visz titeket, akkor nincs, aki legyőzhetne titeket! Ám ha magatokra hagy titeket, akkor ki lenne az, aki győzelemre vinne titeket, miután Ő [magatokra hagyott]? Allahra hagyatkozzanak hát a hívők!” (Korán 3: 160)

- Védelem és megőrzés: „És hagyatkozz Allahra! És elegendő Allah védelmezőnek!” (Korán 4:81)

- Bizonyíték szerzése az igaz hitre: „A hívők csupán azok, akiknek félelemmel telik el a szívük, amikor Allah megemlíttetik, és amikor recitáltatnak nekik a jelei (szavai), gyarapítja őket hitben, és Urukra hagyatkoznak” (Korán 8:2)

- A túlvilági jutalom és a Mennyei Kertek (a Paradicsom): „És akik hisznek és jótetteket cselekszenek, azokat elhelyezzük a Paradicsomban lévő szobákban, amelyek alól folyók folynak, örökké ott maradnak. Milyen jó a cselekvők jutalma! [Azok] akik türelmesek, és Urukra hagyatkoznak” (29: 58-59)

Arany középút a hagyatkozásban

A hagyatkozás terén az emberek három csoportra oszlanak: Vannak, akik úgy értelmezik, hogy semmit sem kell tenniük, majd Allah mindent eléjük hoz, amire szükségük van. Vannak, akik a másik végletbe esnek, és azt gondolják, hogy egyáltalán nem kell Allahra hagyatkozniuk, elég a saját erejükben és tudásukban, valamint más emberekben, és a „jószerencsében” bízni céljaik elérése érdekében. Azonban, mint mindenben, e téren is a középutat kell követni. Azok járnak el ugyanis helyesen, akik nem feledkeznek meg arról, hogy a kitűzött cél megvalósítása érdekében saját maguknak is cselekedniük kell, és igénybe kell venniük az Allah által biztosított eszközöket, vagyis, hogy nem elég a passzív hagyatkozás, ugyanakkor a végkifejlet szempontjából teljes mértékben Allahtól teszik függővé a dolgok alakulását.

Az igaz hagyatkozás tehát nem jelenti sem a felelősségtudat hiányát, sem az Allahról való megfeledkezést, hanem azt jelenti, hogy a hívő ember figyelembe veszi a saját hatáskörén belül teljesíthető lépéseket, ezután kikéri mások tanácsát, majd a végkifejlet szempontjából teljesen Allahra bízza magát. A Koránban Allah a következőt mondja: „Tanácskozz velük az ügyben, majd ha elhatároztad magad, hagyatkozz Allahra. Allah bizony szereti azokat, akik Rá hagyatkoznak” (Korán 3: 159).

Egy hadísz szerint egy napon a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) megfigyelte, hogy egy beduin magára hagyta a tevéjét, és nem kötötte meg. Megkérdezte a beduint: Miért nem kötöd meg a tevédet?” A beduin azt válaszolta: Allahra hagyatkozom. Erre azt mondta Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Kösd meg előbb a tevét, aztán hagyatkozz Allahra” (al-Tirmidhi).

Ásúrá nap böjtölése

Ásúrá napján, vagyis Muharram hónap 10-én kiemelt istenszolgálat böjtölni, mivel a Mindenható Allah bőkezűen megjutalmazza azokat, akik böjtölnek e napon. Az Ásúrá böjtölésével kapcsolatban Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Reményemet vetem Allahban, hogy Ő kiengesztelődik [Ásúra napjának böjtölése által] egy elmúlt év vétkeire nézve” (Muszlim).

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink